Nyhetstips

Wellmune WGP® reduserer symptomer på forkjølelse -Ny studie publisert i Journal of Sports Science and Medicine

Pressemelding   •   jan 07, 2010 10:03 CET

TØNSBERG 06. januar 2010 – En studie publisert i desemberutgaven av Journal of Sports Science and Medicine, viser at det naturlige, patenterte næringsstoffet Wellmune WGP - beta 1-3/1-6 glukaner - reduserer symptomer på infeksjoner i de øvre luftveier. Wellmune WGP er en immunmodulerende substans, produsert av det amerikanske bioteknologiselskapet Biothera, som i Europa representeres av Immicare AS, Tønsberg.

Den dobbelt-blinde, placebokontrollerte studien ble gjort blant maratonløpere i forbindelse med Carlsbad Marathon i California, og omfattet 75 løpere, 35 menn og 40 kvinner, i alderen 18-53 år. I fire uker etter løpet, inntok en gruppe av deltakere Wellmune WGP, mens en kontrollgruppe fikk placebo. Wellmune WGP har i kliniske studier vist seg å aktivere immunceller kalt nøytrofiler, den type immunceller vi har mest av i kroppen, slik at disse raskere kan gjenkjenne og drepe fremmede inntrengere.
Tidligere publiserte studier av Wellmune WGP viser at fysisk og psykisk stress reduserer viktige komponenter i immunforsvaret, og svekker immunsystemets beskyttende evner slik at vi blir mer sårbare for en rekke helsetrusler.
Reelle helsegevinster
”Dataene viser Wellmune WGPs evne til å aktivere kroppens eget immunsystem, og på den måten bidra til utstrakt beskyttelse mot stressrelaterte helsetrusler”, sier Dr. Ph.D., Shawn Talbott, forskningsdirektør ved SupplementWatch, Inc. og leder for studien. ”Disse helsegevinstene begrenser seg ikke til idrettsfolk. Også personer som lever med daglig stress kan styrke sitt immunforsvar med tilskudd av Wellmune WGP”.
”Resultatene av studien gir ytterligere støtte for utvikling av kosttilskudd eller functional foods med Wellmune WGP som aktiv ingrediens”, sier administrerende direktør Bengt Hansson i Immicare AS, Biotheras representant i Europa..”Forbrukerne ønsker produkter som gir reelle helsegevinster. Gjentatte kliniske studier viser at Wellmune WGP er både trygt og effektivt”.

Studieresultater: Fysisk Helse
Resultatene for fysisk helse viste signifikant reduksjon av infeksjoner i de øvre luftveiene (URTI) etter to og fire uker, i gruppen som fikk 250 mg Wellmune WGP daglig. De mest vanlige URTI-symptomene er sår hals, tett og rennende nese og hoste.

Antall symptomer på infeksjoner i øvre luftveier*
Placebo Gruppe Wellmune WGP Gruppe

Uke 2 68% 32%
Uke 4 24% 8%
*(P < 0.05)

Studieresultater: Psykisk velvære
På spørsmål om i hvilken grad daglig tilskudd av Wellmune WGP påvirket den allmenne helsetilstanden i gruppen som tok 250 mg daglig, rapporterte 38 % høyere score sammenliknet med
placebogruppen. I tillegg rapporterte Wellmunegruppen signifikant høyere score på en rekke ulike sinnsstemninger blant annet:

 22% økt vigør/energi**
 48% redusert tretthet/utmattelse
 38% reduserte spenninger/anspenthet
 38% redusert uro
**500 mg Wellmune WGP

Studien benyttet et spørreskjema, en validert psykometrisk test som måler seks ulike sinnsstemninger: vigør/energi, utmattelse, anspenthet, uro, depresjon og sinne, basert på analyse av et spørreskjema med 65 adjektiver. Disse beskriver følelser og stemninger, og graderes på en 5 -graders skala fra ”ikke i det hele tatt” til ”veldig mye”. POMS profil er benyttet i mer enn 2900 helsestudier.
”Maratonløperne som tok Wellmune WGP opplevde færre symptomer på infeksjoner i de øvre luftveiene, slik at deres energinivåer og generelle følelse av velvære var høyere enn i placebogruppen”, sa Talbott. ”Wellmune WGP påvirker både fysisk helse og generell følelse av velvære”.

Wellmune WGP® på det norske markedet
Wellmune WGP er en naturlig ingrediens, som klinisk dokumentert fremmer aktiviteten I viktige immunceller som utgjør kroppens førstelinjeforsvar. Substansen er i Norge tilgjengelig i kosttilskuddet ImmiFlex, distribuert av Medical Pharma AS. Den finnes også i en rekke kosttilskudd, functional foods og i drikke over hele verden. Wellmune WGP aktiverer celler i det medfødte immunsystemet slik at disse raskere kan gjenkjenne og drepe fremmede inntrengere. Wellmune WGP er patentert, GRAS-godkjent, Kosher, Halal, fremkaller ingen allergier og er GMO-fritt. Ingrediensen har mottatt utmerkelser fra IFT Innovation Award og Frost & Sullivan Excellence. Wellmune WGP produseres av det amerikanske bioteknologiselskapet Biothera, hvis virksomhet er dedikert til fremme av immunhelse.

Om SupplementWatch, Inc.
SupplementWatch, Inc. ble grunnlagt I 1999 for å møte en stadig økende usikkerhet om nærings- og kosttilskudd. Deres mål er å gi tydelig informasjon om tilskudd, og gi forbrukerne nye, relevante og balanserte råd slik at de kan ta avgjørelser basert på kunnskap. The SupplementWatch team består av vitenskapsmenn, leger, ernæringsfysiologer og andre profesjonelle helsearbeidere som jobber dedikert for å gi forbrukerne informasjon om fordeler og ulemper med næringstilskudd. Website: www.supplementwatch.com.

ImmiFlex selges i helsekostforretninger og på nettsiden: www.caredirect.no .

For ytterligere informasjon:
Kjell Fjalsett
IMMICARE AS
Kommunikasjonssjef
kjell@immitec.com
926 63 310

Bengt Hansson
IMMICARE AS
Adm. Dir.
bengt@immitec.com
915 17 209