Lotteri- og stiftelsestilsynet

WMI er en pyramide og må stoppe salget

Pressemelding   •   jan 03, 2012 10:43 CET

Wealth Masters International (WMI) må stoppe salget av sine produkter fordi WMI er en pyramide. Det er klart etter at Lotterinemnda har bekreftet Lotteritilsynets vedtak i saken.

Lotteritilsynet konkluderte i mars i fjor med at WMI er et ulovlig pyramidelignende konsept som er i strid med paragraf 16 i lotteriloven. Her i landet er det forbudt både å drive og delta i ulovlige pyramider.

Salg av produkt på fem nivå
WMI hevder selskapet tilbyr utdanning innenfor området "Wealth, health and wisdom" i tillegg til at det er en forretningsmulighet. For å selge selskapets produkter må man vere såkalt konsulent. Selskapet er bygget opp slik at konsulentene kan motta provisjon basert på salg av produkter på inntil fem nivå ut fra den personen konsulenten selger produkter til.

WMI mener selskapet ikke er en pyramide. Det er blant annet hevdet at Lotteritilsynet har lagt til grunn feil fakta i sitt vedtak. Det ble derfor klaget på vedtaket, som nå har vært behandlet av Lotterinemnda.

Pyramidelignende struktur
Nemnda er enig med Lotteritilsynet i at WMI klart har en pyramidelignende omsetningsstruktur. I dette systemet ytes det vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre blir vervet til systemet. Skal det vere et lovlig system, må inntekter i mye større grad komme fra salg av varer, tjenester eller andre ytelser.

Les hele vedtaket i Lotterinemnda.

Les også hva som kjennetegner pyramide