Yara International ASA

Yara rapporterer bedrede resultater

Pressemelding   •   feb 15, 2010 09:20 CET

Yara International ASA rapporterer bedrede resultater som følge av høyere marginer enn i tredje kvartal. Volumutviklingen var stabil i kvartalet, men både priser og etterspørselen tok seg kraftig opp mot slutten av kvartalet.

Yaras resultat etter skatt i fjerde kvartal ble  NOK 1.424 millioner (NOK 4,93 per aksje), sammenlignet med et negativt resultat på NOK 2.109 millioner  i 2008 (NOK 7,27 per aksje). Korrigert for valutagevinster og spesielle poster var resultatet NOK 4,35 per aksje sammenlignet med negative NOK 0,10 per aksje i fjerde kvartal i 2008. EBITDA for kvartalet var NOK 1.394 millioner sammenlignet med 1.626 i fjerde kvartal i fjor. Styret i Yara vil foreslå for Generalforsamlingen et utbytte på NOK 4,50 for 2009.

"Det underliggende resultatet i fjerde kvartal var ikke tilfredsstillende. NPK-inntjeningen fortsatte å bli hemmet av de høye kaliprisene, og fram til november ble prisene på nitrat holdt tilbake av europeiske distributørers manglende vilje til å ta posisjoner i forkant av vårsesongen", sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

"Vi opplevde en markant bedring i gjødselsmarkedene mot slutten av fjerde kvartal, da både  de globale nitrogen - og fosfatmarkedene ble etterspørselsdrevne. Høyere globale nitrogenpriser stimulerte til økt etterspørsel fra europeiske distributører, som gjorde det mulig for Yara å øke
nitratprisene betydelig med effekt fra januar. Sterkere fosfatetterspørsel og fallende kalipriser har bidratt til at salget av NPK har tatt seg opp, og Yaras NPK-fabrikker har produsert for fullt siden begynnelsen av januar", sier Jørgen Ole Haslestad.

Gjødselsleveransene i fjerde kvartal var opp 37% sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. I Europa økte leveransene for alle hovedproduktgrupper med unntak av NPK.   NPK-salget i Europa fortsatte å være hemmet av de høye kaliprisene, men etterspørselen tok seg opp i desember da både nitrogen- og fosfatetterspørselen bedret seg. Leveransene til Industrisegmentet  økte med 15% fra fjerde kvartal 2008 og 8% fra  tredje kvartal 2009.

Yara fortsatte å fokusere på å holde lagrene lave, og ved kvartalsslutt var lageret på nivå med foregående kvartaler og 43% lavere enn fjerde kvartal i fjor.

Energikostnadene i Europa falt i kvartalet i tråd med det selskapet indikerte da tredje kvartal ble presentert.

Link til 4. kvartals  webcast 15. februar 2010 kl 0930:http://media01.smartcom.no/Microsite/startaspx?eventid=4928


Kontakt:

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 33 98 32
E-post torgeir.kvidal@yara.com<mailto:torgeir.kvidal@yara.com>

Asle Skredderberget, Mediakontakt
Mobil (+47) 41 44 36 10
E-post asle.skredderberget@yara.com<mailto:asle.skredderberget@yara.com>


Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for bønder og industrielle kunder. Som verdens største leverandør av mineralgjødsel, hjelper vi til med å skaffe mat til verdens voksende befolkning. Vår industrielle produktportefølje inkluderer miljøprodukter som hindrer luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke på 8.000 ansatte representerer betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende aktøren innen sin bransje.
www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1384251]

Source: Millistream / Hug