Yara International ASA

Yara rapporterer et sterkt resultat med bedrede gjødselmarginer

Pressemelding   •   feb 15, 2011 09:02 CET

Oslo (2011-02-15): Yara International ASA rapporterer et sterkt resultat for
fjerde kvartal 2010 med bedrede gjødselpriser som mer enn oppveier for økte
energikostnader. Årsresultatet for 2010 er Yaras høyeste til nå.

Yaras resultat etter skatt i fjerde kvartal ble  NOK 1.564 millioner (NOK 5,42
per aksje), sammenlignet med  NOK 1.424 millioner  i 2009 (NOK 4,93 per aksje).
Korrigert for valutatap og spesielle poster var resultatet NOK 6,25 per aksje
sammenlignet med NOK 4,35 per aksje i fjerde kvartal i 2009. EBITDA for
kvartalet var NOK 2.992 millioner sammenlignet med 1.394 i fjerde kvartal i
fjor. Styret i Yara vil foreslå for Generalforsamlingen et utbytte på NOK 5,50
for 2010.

"Yara rapporterer et sterkt resultat for fjerde kvartal. Gjødseletterspørselen
har styrket seg og prisene har steget raskt etter tilstramningen i de globale
jordbruksmarkedene", sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International
ASA.

"Årsresultatet for 2010 er Yaras høyeste til nå, og det overgår til og med
rekorden fra 2008. Det betydelige oppsvinget fra 2009 til 2010 understreker den
kortsiktige volatiliteten i vår industri, men viser også at leveransene raskt
kom tilbake i jordbruksindustrien siden etterspørselen holdt seg sterk selv
gjennom en økonomisk nedbremsning. Lagerendringer og variasjoner i årlige
avlinger kan skape kortsiktige svingninger, men de langsiktige utsiktene for
etterspørselen etter Yaras produkter og relatert kompetanse er gode. De
kortsiktige framtidsutsiktene for gjødsel er også gode. Etterspørselen etter
gjødsel er sterk med jordbrukspriser på historisk høye nivåer og med en
gjødselindustri eksklusiv Kina som opererer på full kapasitet", sier Jørgen Ole
Haslestad.

Yaras gjødselleveranser var opp 3 % fra fjerde kvartal 2009, hovedsakelig som
følge av sterkere NPK- og ureasalg, delvis oppveid av lavere nitratsalg. I lys
av den positive markedsutviklingen har Yara forskjøvet noe salg inn i 2011.
Sammenlignet med fjerde kvartal 2009 var gjennomsnittlig realiserte priser for
nitrater opp 46 % og for urea 26 %, mens NPK-prisene var opp 17 %. Marginene for
NPK økte betydelig som følge av lavere kalikostnader.

Volumene til Industrisegmentet økte 5 %, hovedsakelig som følge av sterkt salg
av miljøprodukter. Industrisegmentets marginer falt ettersom den sterke økningen
i ammoniakk og urea råmaterialkostnader ikke fullt ut ble ført videre til
industrielle kunder.

Yara produserte gjødsel for fullt på tilgjengelig kapasitet gjennom kvartalet,
en økning på 7 % fra fjerde kvartal 2009. Energikostnadene i Europa steg i
kvartalet i tråd med det selskapet indikerte da tredje kvartal ble presentert.
Basert på forwardmarkedene forventes Yaras energikostnader for første kvartal
2011 å bli NOK 750 millioner høyere enn ett år tidligere, en kostnadsøkning som
imidlertid mer enn kompenseres av dagens høyere gjødselpriser.

Link til 4. kvartals rapport og presentasjon:
http://http://www.yara.com/investor_relations/quarterly_report/index">http://www.yara.com/investor_relations/quarterly_report/indexaspx

Link til 4. kvartals webcast som starter 15. februar kl 0930:
http://http://media01.smartcom.no/Microsite/start">http://media01.smartcom.no/Microsite/startaspx?eventid=5845


Kontakt:

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 33 98 32
E-posttorgeir.kvidal@yara.com

Bernhard Stormyr, Mediakontakt
Mobil (+47) 90 10 76 85
E-postbernhard.stormyr@yara.com

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi,
naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for bønder
og industrielle kunder. Som verdens største leverandør av mineralgjødsel,
hjelper vi til med å skaffe mat til verdens voksende befolkning. Vår
industrielle produktportefølje inkluderer miljøprodukter som hindrer
luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke på 7.600 ansatte representerer
betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende
aktøren innen sin bransje.
http://www.yara.com">www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12