Yara International ASA

Yara ser at etterspørselen tar seg opp

Pressemelding   •   des 10, 2009 09:33 CET

Yara International ASA møter i dag investorer og analytikere til Yaras kapitalmarkedsdag for å presentere hvordan selskapet svarte på nedbremsingen siste sesong, hvordan markedet nå tar seg opp, og hvordan selskapet forbereder seg for langsiktig vekst i et attraktivt marked.


"Fra tredje kvartal i 2008 opplevde Yara et historisk fall i gjødselpriser og leveranser. Vi dempet effekten av nedbremsingen ved å redusere kjøp fra tredjepart, kutte produksjon og redusere faste kostnader, samtidig som finansiell fleksibilitet ble opprettholdt ved å redusere arbeidskapitalen med 14 milliarder kroner og ved å sikre mer langsiktig finansiering. De siste månedene har vi sett at etterspørselen etter nitrogengjødsel tar seg opp, og markedet har snudd fra å være midlertidig overforsynt til å bli stramt. NPK er imidlertid fortsatt Yaras mest utfordrende område siden bøndene fortsetter å utsette kjøp som følge av høye kalipriser," sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

På kapitalmarkedsdagen presenterer Yara nye scenarier for fremtidig inntjening. Disse scenarier er ikke anslag på den fremtidige inntjeningen, men "hva hvis" eksempler basert på utvalgte scenarier for gjødsel- og energipriser. Estimatene for inntjening reflekterer dagens forretningsportefølje uten noe framtidig vekst.

Et tilbudsdrevet marked med et scenario hvor øst-europeiske fabrikker er svingprodusenter gir et estimert resultat per aksje på 15 kroner. Svingscenariet er relevant hvis det er overkapasitet i gjødselmarkedet og Øst-Europa har de høyeste produksjonskostnadene. En nedbremsing i gjødselleveranser slik som i de tre første kvartal i 2009, kan gi en slik markedssituasjon. Fortsatt vekst i matvareetterspørselen og behov for økt jordbruksproduktivitet øker sannsynligheten for å komme tilbake til et etterspørselsdrevet marked. Et etterspørselsdrevet marked med en ureamargin på USD 100 gir et estimert resultat per aksje på 35 kroner.

"De langsiktige underliggende driverne for gjødseletterspørsel er streke siden globalt kornforbruk har vist seg å være robust gjennom det siste årets makroøkonomiske nedbremsing, noe som nødvendiggjør fortsatt forbedring i jordbruksproduktivitet framover. I tillegg representerer økt effektivitet i jordbruket en betydelig mulighet for reduksjoner i utslipp av klimagasser. Yara har produkter og kompetanse som er vesentlig for å oppnå dette, samt miljøprodukter i Industrisegmentet for å redusere luftforurensning slik som NOx. Yaras kostnadsposisjon har fortsatt å forbedre seg det siste året. Etableringen av samarbeidsselskapet i Libya øker Yaras andel av gass forsynt fra lavkostnadsområder, men også vår vest-europeiske kostnadsposisjon har forbedret seg ved at vi har økt vår hub gass eksponering mens øst-europeiske gasskostnader har steget. Yaras globale forretningsmodell danner en sterk basis for framtidig vekst", sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad.


Link til presentasjonsmaterialet for Yaras kapitalmarkedsdag:
http://www.yara.com/investor_relations/index.aspx

Link til webcast av kapitalmarkedsdagen 10. desember 2009 kl. 0830:
http://media01.smartcom.no/Microsite/start.aspx?eventid=4868


Kontakt

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 33 98 32
E-post torgeir.kvidal@yara.com

Asle Skredderberget, Media Relations
Mobil (+47) 41 44 36 10
E-post asle.skredderberget@yara.com


Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for bønder og industrielle kunder. Som verdens største leverandør av mineralgjødsel, hjelper vi til med å skaffe mat til verdens voksende befolkning. Vår industrielle produktportefølje inkluderer miljøprodukter som hindrer luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke på 8.000 ansatte representerer betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende aktøren innen sin bransje.
www.yara.com