Forskningsrådet

Yggdrasil-frist 17. februar: Anbefaler forskningsopphold i Norge

Pressemelding   •   feb 11, 2010 08:51 CET

- Et forskningsopphold i Norge gir mange fordeler, mener Yggdrasil-stipendiater.

Yggdrasil er Forskningsrådets mobilitetsprogram for utlendinger som ønsker et forskningsopphold i Norge. De 155 stipendiatene som fikk midler gjennom programmet i 2009/2010 er den første gruppen som har fått Yggdrasil-stipend.

Gjennom programmet får de involverte norske forskningsmiljøene høyt kvalifiserte fagfolk fra andre land på besøk. Stipendperiodene varierer fra 1-10 måneder.

Her erfaringene til tre av stipendiatene:

Julian Fink, Østerrike
Julian Fink Julian Fink er ph. d.- student i filosofi ved Universitetet i Oxford og stipendiat ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN) ved Universitetet i Oslo.

Hvordan har oppholdet i Norge vært:
- Det har vært et privilegium å være stipendiat ved et så velorganisert og velfinansiert senter, med et fagfeltet som er akkurat det samme som jeg jobber med. Jeg prøver å fullføre min ph.d., og her får jeg virkelig mulighet til å fokusere på arbeidet mitt.

- Det faglige og sosiale miljøet ved senteret er veldig godt. Doktorgradsarbeidet her er mye mindre ensomt enn på den kalde lesesalen fra 1600-tallet jeg arbeidet ved i Oxford.

Etter å ha bodd i mange byer er Oslo etter min mening verdens nest beste by å bo i, nest etter hjembyen min Wien.

Råd til andre som vil søke Yggdrasil?
- For mange søkere kan det største hinderet være kravet om en invitasjon fra en norsk forskningsinstitusjon. De som vil søke bør sondere om noen i deres nettverk kjenner til egnede institusjoner i Norge. Institusjonen som er vertskap har kun fordeler ved å ha en stipendiat. Den betaler ingenting, men får mange goder; ny kunnskap og nye kontakter.

Elena Shadrina, Russland
Elena Shadrina Elena Shadrina er ph.d.-student ved Insititutt for forsvarsstudier (IFS) med et prosjekt om Russlands utenrikspolitikk i forhold til energi.

Hvordan har oppholdet i Norge vært?
Som russisk statsborger måtte jeg gjennom mange formaliteter ved starten av oppholdet i Norge. IFS var veldig hjelpsomme i denne prosessen.

IFS har en fantastisk arbeidsatmosfære og svært god tilgang til fasiliteter, som for eksempel bibliotek.  Under oppholdet har jeg publisert to artikler og holdt presentasjoner på seminarer i Norge og i utlandet. Nå er jeg i gang med å planlegge et seminar sammen med en IFS- kollega og en annen Yggdrasil-stipendiat fra Tyskland.

Råd til andre som vil søke Yggdrasil?
Jeg vil anbefale alle forskere til å søke, og spesielt de som kommer fra land utenfor Europa. Det er verdifullt å oppleve et nytt arbeidsmiljø og Norge tilbyr fremragende muligheter. Det er en fordel å få et lengst mulig opphold for å få maksimalt utbytte.

José Beltrán Jiménez, Spania
José Beltrán Jiménez, fysiker og stipendiat ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo

José Beltrán Jiménez Hvordan har oppholdet i Norge vært?
Jeg har bare vært her i en måned, men mitt inntrykk er at folk i Oslo er veldig hyggelige både på instituttet og utenfor. Før jeg kom hit hadde jeg allerede faglig samarbeid med en forsker ved instituttet. Nå har vi startet et par nye prosjekter med sikte på å etablere langsiktig samarbeid.

Råd til andre som vil søke Yggdrasil?
Jeg vil absolutt anbefale andre å søke. Det er en flott mulighet til å besøke Norge og til å samarbeide med norske forskere.

Fakta om Yggdrasil-stipend

• Individuelle stipend fra 1 – 10 måneder
• Ph.d.-studenter
• Yngre forskere (postdoktorer)
• Deltakerland
Europeiske land: Alle land, inklusive alle medlemsland i Europarådet, med unntak  av de nordiske landene; Danmark, Finland, Island og Sverige.
Ikke-europeiske land: Argentina, Brasil, Chile, Egypt, India, Israel, Japan, Mexico og Sør-Afrika.
• Tverrfaglig; åpent for alle fag og disipliner
• Invitasjon fra norsk forskningsinstitusjon
• Neste søknadsfrist 17. februar 2010