Nordic School of Public Health NHV

Yrkesbakgrunn har betydning for kommunikasjon og samarbeid I folkehelsearbeidet

Pressemelding   •   jul 04, 2012 14:14 CEST

En persons yrkesbakgrunn påvirker hvordan en kommuniserer og samarbeider innen ulike deler av folkehelsearbeidet. Det viser en ny Master of Public Health ved Nordic School of Public Health NHV.

Folkehelsearbeidet kan beskrives som et område som ingen eier men alle har ansvar for.
Fysioterapeuten Kjersti Høibø Tyslands masterstudie viser at en persons yrkesbakgrunn og rolle har
betydning for kommunikasjon og samarbeid innen folkehelsearbeid. Samtidig viser den at faktorer
som personlighet, egenskaper og innstilling betyr mer.
– Når personer med ulik yrkesbakgrunn samarbeider vil en få en rikere diskusjon og en får et breier
grunnlag for løsninger sier Kjersti Høibø Tysland som selv er seksjonsleder for ergo‐, fysioterapi og
legetjenesten i Gran kommune, Norge.
– Det er viktig å ha evnen til å se utover sitt eget fagområde og forstå viktigheten av det andre
yrkesgrupper bidrar med.
Studien viser dessuten betydningen av trygge fagpersoner som har blikk for helheten og evne til å
reflektere. Ytterligere faktorer som har betydning for god kommunikasjon og samarbeid er tillit,
respekt, likeverd, læring og åpenhet.
– Yrkesbakgrunn og hvordan den enkeltes bekler sin rolle har betydning for kommunikasjonen.
Yrkesbakgrunnen får betydning gjennom den enkelte deltaker, men da som en del av hele personen
med sine egenskaper, sin personlighet og innstilling sier Kjersti Høibø Tysland.
www.nhv.se/master 

Nordic School of Public Health NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.