Yrkestrafikkforbundet (YTF)

YTF på full fart inn i bilbergerbransjen

Pressemelding   •   des 11, 2013 07:00 CET

YTF har nå inngått tariffavtale for de ansatte i Viking Trondheim. Gjennom en innmelding og tariffavtale i YTF vil de ansatte blant annet få tilgang til Avtalefestet pensjon og god juridisk hjelp dersom uhellet skulle være ute. Bilde: Jan Jacobsen.

Bilbergere har et tøft yrke hvor det kan oppstå vanskelige situasjoner både i forbindelse med kjøring og berging. Da er det godt å vite at man har en sterk organisasjon i ryggen. YTFs forhandlingsavdeling har jobbet hardt for å få gjennom tariffavtalen. Dette arbeidet har tatt litt tid, blant annet på grunn av uklarhet om hvilken organisasjon arbeidsgiver tariffmessig har vært tilknyttet. Tidligere i år inngikk YTF tariffavtale for bilbergerne i Auto Assistance Drammen. På lang sikt er målet å få til en landsdekkende bransjeavtale for alle bilbergere.


Yrkestrafikkforbundet er en landsomfattende partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. Forbundets oganisasjonsområde er alle ansatte i bedrifter som driver transport av personer og/eller gods, samt ansatte i bedrifter som har tilknytning til slik virksomhet.