Nyhetstips

Ytterligere vekst for Sweco

Pressemelding   •   nov 05, 2010 10:12 CET

Etter tredje kvartal 2010 legger rådgiverselskapet Sweco frem nok et sterkt resultat. Brutto omsetning for Sweco Norge utgjør etter tredje kvartal 808 millioner kroner, som tilsvarer en vekst på 3,7 prosent. Sweco forventer økt etterspørsel også i tiden som kommer og søker etter 100 nye medarbeidere.

Brutto omsetning for Sweco Norge AS utgjør etter tredje kvartal 808 millioner kroner, mot 779 millioner etter samme periode i 2009. Dette tilsvarer en vekst på 3,7 prosent. Akkumulert driftsresultat per 3. kvartal utgjør 83,7 millioner kroner, som er en økning på 5 millioner kroner sammenliknet med samme periode i 2009. Administrerende direktør i Sweco, Vibecke Hverven, mener prioritering av intern kompetanseheving og fokus på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger er blant årsakene til det sterke resultatet.
- Vår oppgave er å gjøre det mulig for våre kunder å gjennomføre prosjekter som møter krav til kvalitet og lønnsomhet, samtidig som de bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier hun.

Konsernledelsen i Sweco legger denne uken frem et driftsresultat på 304 MSEK etter årets tre første kvartal. Total omsetning så langt i år er 3,8 milliarder.
-
Swecos gode økonomi og ledende markedsposisjon innenfor miljø, energi og infrastruktur gir en utmerket plattform for videre lønnsom vekst, både organisk og gjennom ytterligere oppkjøp i både eksisterende og nye markeder i Europa, sier konserndirektør Mats Wäppling.

Opplever stor etterspørsel
Alle divisjoner og fagområder i Sweco Norge har opplevd stor etterspørsel etter sine tjenester så langt i år. Blant annet øker oppdragsmengden innenfor energi og bygg.
- Behov for en økt investering innen oppgradering og utbygging av elektrisitetsnettet både for sentralnett og lokale nett vil gi betydelige markedsmuligheter. Vi har også registrert en ytterligere økning i oppdrag innenfor energimerking, og forventer at oppdragsmengden vil øke raskt i nærmeste fremtid, sier Hverven.

Det var i vår et stort slipp av nye boligprospekter spesielt i Osloområdet og andre pressområder.
- Vi forventer at flere av de boligprosjektene Sweco er inne på vil gå videre, og at flere nye igangsettes da det er stor etterspørsel etter spesielt nybygde boliger i gode velplanlagte boområder, fortsetter Hverven.

Også innenfor vann- og avløpssektoren og samferdsel forventer selskapet at etterspørselen vil øke.
- Det er et stort etterslep i vann- og avløpssektoren. Samtidig har samferdselsanleggene et stort forbedringspotensial. Det er bra at Regjeringen øker bevilgningene til samferdsel, spesielt på jernbane, i Statsbudsjettet for 2011, men det er dessverre neppe tilstrekkelig til å få de nødvendige nyutbygginger Norge trenger, sier Hverven.

Søker 100 medarbeidere
Selskapets satsning på å jobbe frem løsninger som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling har blitt godt mottatt blant oppdragsgivere, og selskapet opplever en stabil etterspørsel etter kompetanse innen samtlige fagområder. I fjor høst søkte Sweco etter 100 nye medarbeider. I år gjør selskapet det samme.
- Vi jobber flerfaglig på tvers av regioner og avdelinger over hele Norge, samt internasjonalt. Klima- og miljøutfordringene gir dagens ingeniører og miljøeksperter store muligheter. Det handler om å ufordre etablerte tankesett for å skape de fremtidsrettede løsningene kundene og samfunnet har behov for, sier Hverven.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vibecke Hverven, adm. direktør i Sweco Norge AS

Mob 975 30 372, E-post: vibecke.hverven@sweco.no

Om Sweco

Sweco er et av Norges ledende rådgiverselskap som tilbyr tverrfaglige rådgivningstjenester innen teknikk og miljø. Sweco i Norge har nærmere 900 ansatte og 25 kontorsteder spredt over hele landet. Sweco-konsernet har en sterk posisjon i Norden og har en omsetning på ca. 4,6 mrd. NOK (2009) og har 5200 ansatte i 11 land. For tiden gjennomfører Sweco oppdrag i ca. 90 land rundt om i verden.