Radonova lanserer helt ny, tett vakuumforpakning for radonbokser

Nyheter   •   jul 31, 2019 08:35 CEST

Radonova Laboratories lanserer en ny emballasjeløsning som innebærer at man ved hjelp av nytt maskinutstyr vakuumforsegler måleboksene som brukes ved radonmåling. Denne vakuumforpakningen bidrar til enda høyere kvalitet ved at risikoen for lekkasje før målestart blir minimert.

Radonmåling i vann – Radonova får gode karakterer i EU-test

Nyheter   •   jul 17, 2019 08:30 CEST

Radonova Laboratories har fått svært gode resultater ved den sammenlignende EU-testen ”REM 2018”. Testen omfatter radonmåling i vann og sammenligner deltakende laboratoriers analyseresultater med en referanseverdi. Radonovas analyse hadde et avvik på i gjennomsnitt 3,8 prosent i forhold til referanseverdien. Avvik opptil 15 prosent vurderes som godkjent resultat.

Radonkart viser ikke radonkonsentrasjonen i den enkelte bygningen

Blogginnlegg   •   jul 03, 2019 08:05 CEST

Radonkart er et begrep som ofte kommer opp når man snakker om risikoen for radon. Et radonkart viser på et generelt plan i hvilke områder det er fare for høye radonkonsentrasjoner. Disse kartene finnes både på nasjonalt og regionalt nivå. Problemet med radonkart er samtidig at de ikke er detaljerte nok for den som ønsker å vite noe om radonkonsentrasjonen i en enkelt bygning.

Radon som helsefare – WHO-rapport

Blogginnlegg   •   jun 18, 2019 08:10 CEST

WHOs siste rapport ”Guidelines on Housing and Health” beskriver hvordan menneskers boforhold og helse påvirkes av ulike faktorer. I rapporten beskrives blant annet radon som en helsefare. Rapporten påpeker at radon bør regnes som et kreftfremkallende stoff på nivå med tobakksrøyk.

Oppkjøp gir Radonova et komplett program for måling av radon

Pressemeldinger   •   jun 14, 2019 08:25 CEST

Ved å kjøpe radonmåleinstrumentdelen innen Gammadata Instrument styrker Radonova Laboratories sin posisjon som verdensledende innen radonmåling i boliger og på arbeidsplasser. Oppkjøpet innebærer at Radonova nå supplerer og utvikler radonmålingsprogrammet sitt med flere avanserte instrumenter og produkter.

Odd Magne Solheim blir ansvarlig for Radonovas satsing i Norge

Pressemeldinger   •   jun 03, 2019 12:05 CEST

Radonova Laboratories har ansatt Odd Magne Solheim som ansvarlig for selskapets ekspansjon i Norge. Med Odd Magne Solheim får Radonova en egen lokal representant på det norske markedet for måling og analyse av radon. Satsingen i Norge inngår i Radonovas arbeid for å vokse på et internasjonalt marked med stadig strengere krav til radonhåndtering i hjem og på arbeidsplasser.

Radon kan utgjøre en helserisiko på vanlige arbeidsplasser

Blogginnlegg   •   feb 15, 2019 10:20 CET

Radon er en såkalt edelgass som avgir ioniserende stråling, noe som betyr at den er radioaktiv. Det er enkelt å måle radoninnholdet på arbeidsplassen for å se om verdien er høyere enn grensen som antas å utgjøre en helsefare.

Hvordan måler man radon?

Blogginnlegg   •   feb 01, 2019 08:15 CET

Vanligvis måles radon ved hjelp av såkalte radonbokser eller sporfilmbokser. Dette er små bokser som man plasserer forskjellige steder i hjemmet eller på arbeidsplassen i en viss tid, for å finne radonverdiene i de aktuelle rommene. Dette gjøres best ved å plassere radonbokser i rom man oppholder seg mye i, for eksempel et soverom eller en stue.

Veiledning til radonmåling på arbeidsplasser

Blogginnlegg   •   jan 30, 2019 08:10 CET

I forbindelse med EUs stråleverndirektiv 2013/59/Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbeidsgiveren være kjent med radonnivået på arbeidsplassen og iverksette nødvendige tiltak for å senke radonverdiene som overstiger de nasjonale tiltaksgrensene. I forbindelse med innføringen av det nye direktivet oppstår det ofte spørsmål om gjennomføring av radonmåling på arbeidsplassen.

Radonova blir en del av Europas største radonprosjekt

Nyheter   •   jan 15, 2019 09:10 CET

Radonova Laboratories har sluttet seg til metroRADON, Europas største radonprosjekt innen radonspørsmål og måleteknikk. Medlemmene i metroRADON består av de fremste nasjonale aktørene i Europa og omfatter såvel bedrifter som ulike universiteter og forskningsinstitutter.

Om Radonova Laboratories

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 50 land. Vi er rundt 25 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.

Adresse

  • Radonova Laboratories
  • Postboks 2
  • 2712 Brandbu
  • Norge