Skip to main content

Selge bolig? Hva om kjøpers finansiering ikke er i orden?

Blogginnlegg   •   des 02, 2015 23:16 CET

Har selger krav på informasjon om at finansieringen er sjekket, evt ikke lar seg undersøke, og plikter megler å opplyse om dette?

I tidligere juridisk teori og høyesterettspraksis er det gitt uttrykk for at eiendomsmegleren ikke har en alminnelig undersøkelsesplikt, men hvis det kan være grunn til å tvile på kjøperens betalingsevne, må han enten iverksette nærmere undersøkelser eller i det minste gjøre selgeren kjent med den tvil som foreligger.

Plikt til å undersøke kjøpers finansiering kan utledes av kravet til god meglerskikk. I mange oppdragsavtaler er det også inntatt et punkt om finansieringsundersøkelse, og plikten kan følge nærmere av denne avtalens bestemmelser. Plikten kan derfor være utvidet i forhold til hva som følger av god meglerskikk.

I de tilfeller megler av forskjellige årsaker ikke har fått bekreftet den finansieringsplan som budgiver har opplyst, eller budgiver ikke ønsker å gi slike opplysninger, skal selger informeres om dette.

Les mer om dette i vårt fagbrev om meglers undersøkelse av boligkjøpers finansiering.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.