Skip to main content

Tags

RIF fornøyd og misfornøyd med Statsbudsjettet for 2018

RIF fornøyd og misfornøyd med Statsbudsjettet for 2018

Blogginnlegg   •   okt 12, 2017 14:53 CEST

Rådgivende Ingeniørers Forening har to kommentarer til Statsbudsjettet for 2018 som ble fremlagt 12. oktober 2017

Infrastrukturen og den offentlige bygningsmassen til fortsette å forvitre

Infrastrukturen og den offentlige bygningsmassen til fortsette å forvitre

Blogginnlegg   •   sep 07, 2017 14:55 CEST

Hva sier partiprogrammene om vedlikeholdsetterslepet? Det er partiprogrammene som er veikartet for de enkelte partiene i den neste Stortingsperioden og det er den vi som velgere må forholde oss til.

- NTP vil gi en helhetlig samferdselsutbygging i Norge

- NTP vil gi en helhetlig samferdselsutbygging i Norge

Blogginnlegg   •   mar 02, 2017 14:56 CET

Et lands samferdselsstruktur sier mye om hvordan samfunnet fungerer i sin helhet. – NTP, slik den er presentert i dag, vil gi en helhetlig samferdselsutbygging i Norge, helt i tråd med rådene vi har gitt til Regjeringen siden 2010, sier Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Skudal Hansteen.

– For første gang på 100 år reduseres boligkvaliteten.

– For første gang på 100 år reduseres boligkvaliteten.

Blogginnlegg   •   feb 16, 2017 14:57 CET

– Bokvaliteten i framtidens boliger vil med TEK17 bli kraftig redusert med lavere krav til utsyn og frisk luft, lydisolasjon, bodplass og lystilgang. Det åpnes altså for å bygge tettere, trangere og mørkere. Vi risikerer å bygge boliger som kan gi redusert folkehelse for en hel generasjon, sier Liv Kari Skudal Hansteen.

- Budsjettavtalen sikrer kontinuitet i jernbaneplanleggingen

- Budsjettavtalen sikrer kontinuitet i jernbaneplanleggingen

Blogginnlegg   •   des 05, 2016 14:59 CET

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og støttepartiene sikrer kontinuitet og helhetlig planlegging av jernbanenettet i Norge. Dette er god bruk av felleskapets midler og vil trygge fremdriften i prosjektene, sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

Kvalifikasjonskrav for ansvarlige foretak

Kvalifikasjonskrav for ansvarlige foretak

Blogginnlegg   •   nov 28, 2016 15:00 CET

Rådgivende ingeniørers forening, Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, Tekna og Arkitektenes Fagforbund sendte et brev til DIBK vedrørende kompetansekrav for ansvarlige foretak. Her finner du brevet.

- Vi trenger en jordskjelvdebatt i Norge

- Vi trenger en jordskjelvdebatt i Norge

Blogginnlegg   •   aug 26, 2016 15:02 CEST

Risikoen for at bygninger skal bli ødelagt av jordskjelv er mindre i Norge enn i andre deler av verden. Det er i hvertfall det de fleste håper og tror. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) advarer imidlertid mot en falsk jordskjelvtrygghet og har ved flere anledninger bedt myndighetene undersøke om eldre norske bygninger kan tåle et skjelv med samme styrke som det som rammet Italia denne uken.

Konjunkturrapport vår 2014: Nokså positivt fremtidssyn

Konjunkturrapport vår 2014: Nokså positivt fremtidssyn

Blogginnlegg   •   jun 26, 2016 15:20 CEST

RIFs konjunkturrapport for våren 2014 viser at det er et nokså positivt syn på fremtiden blant våre medlemsfirmaer, til tross for at det er forventninger til noe lavere vekst i norsk økonomi.

RIFs høringssvar til forslag til ny Drikkevannsforskrift

RIFs høringssvar til forslag til ny Drikkevannsforskrift

Blogginnlegg   •   apr 11, 2016 15:04 CEST

Etter RIFs oppfatning er det i forslag til ny Drikkevannsforskrift behov for å utarbeide klare retningslinjer og veiledning til vannverkseier

RIFs høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i reglene for offentlige anskaffelser

RIFs høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i reglene for offentlige anskaffelser

Blogginnlegg   •   jan 21, 2016 15:05 CET

I januar sendte RIF inn en høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i reglene for offentlige anskaffelser. Høringen gikk spesifikt på antall ledd i leverandørkjeden for bransjer med særlige utfordringer med arbeidslivskriminalitet mv.

Konjunkturrapport høst 2014: Økt antall sysselsettinger og økte ordrereserver, men optimismen er svakere

Konjunkturrapport høst 2014: Økt antall sysselsettinger og økte ordrereserver, men optimismen er svakere

Blogginnlegg   •   des 01, 2015 15:25 CET

Konjunkturundersøkelsen høsten 2014 viser at RIFs medlemsbedrifter forventer økt antall sysselsettinger og økte ordrereserver fremover, men optimismen er svakere enn for et halvt år siden.

Vi frykter at anskaffelsesmonsteret slippes fri

Vi frykter at anskaffelsesmonsteret slippes fri

Blogginnlegg   •   okt 31, 2015 15:23 CET

RIF, Arkitektbedriftene, EBA, BNL, MEF og Norsk Teknologi har sendt inn en felles høringsuttalelse, i tillegg til særskilte høringsuttalelser fra hver organisasjon, vedrørende NOU 2014:4 – Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket.

Forslaget til statsbudsjett 2015: Fremdeles et stykke igjen

Forslaget til statsbudsjett 2015: Fremdeles et stykke igjen

Blogginnlegg   •   okt 08, 2015 15:22 CEST

I 2010 utarbeidet Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) rapporten State of the Nation (SoN) der tilstanden for 11 samfunnskritiske områder til en verdi på nesten 4000 milliarder, inkludert riksveier, fylkesveier, jernbane, kommunale bygg og helsebygg, ble vurdert.

RIF om forslaget til statsbudsjett for 2016

RIF om forslaget til statsbudsjett for 2016

Blogginnlegg   •   okt 07, 2015 15:06 CEST

Onsdag 7. oktober la Solberg-regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Flere av de områdene RIF engasjerer seg i er helt sentrale i budsjettet.

Sløser vi når vi dimensjonerer for jordskjelv i Norge?

Sløser vi når vi dimensjonerer for jordskjelv i Norge?

Blogginnlegg   •   sep 07, 2015 15:08 CEST

Nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-1-1, Eurokode 8, angir akselerasjon fra jordskjelv i grunnen i form av kart over Norge og den norske kontinentalsokkelen. Byggverk i Norge prosjekteres for å tåle disse akselerasjonene. Jordskjelv er i større grad enn før bestemmende for dimensjoneringen og bidrar derved til kostnadene for prosjektering og utførelse. Dagens regelverk er basert på data fra før 1998.

Bommer på målet om billigere boliger

Bommer på målet om billigere boliger

Blogginnlegg   •   sep 04, 2015 15:21 CEST

RIF mener at endringene som foreslås om tilgjenglighetskrav i boliger i stor grad bommer på målet om å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. Dessuten stiller RIF spørsmål ved denne målformuleringen.

Dette må vi regne med - bokstavlig talt!

Dette må vi regne med - bokstavlig talt!

Blogginnlegg   •   sep 03, 2015 15:10 CEST

- Det kraftige regnet vi har fått i begynnelsen av september er den nye normalen, og avløpene våre klarer ikke å ta unna. Det sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Bruk mer tid og skap en bedre TEK

Bruk mer tid og skap en bedre TEK

Blogginnlegg   •   aug 20, 2015 15:11 CEST

TEK 17 er ment å gi enklere regler for bygging av boliger i Norge, blant annet for å redusere kostnadene. Forenkling kan være bra. Forenkling for forenklingens skyld er neppe bra. Det kan øke byggekostnadene og livssykluskostnadene.

Myter om boligbygging i Norge

Myter om boligbygging i Norge

Blogginnlegg   •   jul 24, 2015 15:15 CEST

Lørdag 18. juli hadde Finansavisen en stor artikkel om boligpolitikken i Norge. Avisen går gjennom det den kaller boligmyter, og mener å avsløre dem. RIF er ikke overbevist om at det er det den oppnår.

Nye Veier AS må bli et Best Value-selskap

Nye Veier AS må bli et Best Value-selskap

Blogginnlegg   •   jul 20, 2015 15:13 CEST

RIF har skrevet brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der vi ber om at veiselskapet bruker Best Value som metode for alle sine anskaffelser. Det vil bidra til at prosjektene blir ferdig i tide, med bedre løsninger og lavere kostnader gjennom sin levetid.