Skip to main content

Bærekraftsmålene inntar gjevinningsbransjen

Nyhet   •   jan 26, 2017 16:00 CET

FN's 17 bærekraftsmål

Ved utarbeidelse av målprogrammet for 2017 har vi tatt i med oss FN's bærekraftsmål i arbeidet. Fokuset på "people, planet og profit" i sertifiseringen vår på samfunnsanvar harmonerer med de tre dimensjonene i bærekraftig utviklig; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Årets målarbeid har bundet de tradisjonelle interne målsettingene for kvalitet, miljø og HMS sammen med felles nasjonale og internasjonale målsettinger til en ny helhet.

"Arbeidet har vært både nyttig og interessant", sier Cecilie Lind, direktør for Bærekraft i Ragn-Sells AS. "Koblingen mellom samfunnsansvarsertifiseringen vår og bærekraftsmålene er så åpenbar at det var et logisk neste skritt. Vi ser at det har fått oss til å løfte blikket og tenke bredere på hva vi kan bidra med."

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

“The best allies of all those that want to make sure that the Paris Agreement is implemented, the best allies today in the world are probably in the business sector and it is very important to fully mobilize them"

United Nations Secretary General António Guterres at Davos 2017

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy