Skip to main content

Restaurering av myr - et viktig miljøtiltak

Nyhet   •   feb 03, 2017 19:22 CET

Ragn-Sells Miljøsanering restaurerer myrer i Aurskog

2. februar var det verdens våtmarksdag, I følge Miljødirektoratet har Norge de siste 100 årene mistet om lag en tredjedel av myrarealet på grunn av grøfting, oppdyrking, skogplanting, torvtekt og utbygging. Flere våtmarkstyper er blitt sjeldne og har havnet på lista over truet natur.

Miljødirektoratet har derfor utarbeidet en nasjonal plan for restaurering av våtmark for 2016 til 2020 sammen med Landbruksdirektoratet. Restaurering av myrer vil blant annet bidra til at sjeldne orkidéer får bedre levekår, og det vil se lysere ut for mange av fugleartene som er sterkt knyttet til myr. Torvmyrene er dessuten gigantiske karbonlagre, men grøfting fører til uttørking og nedbryting av torv og dermed økte CO2-utslipp. Restaurering av myr vil kunne bremse nedbrytningen av torv og på sikt stabilisere karbonlagrene i myra.

Ragn-Sells Miljøsanering er ett av få selskaper som har utført denne typen restaureringsoppdrag. Ett av prosjektene de har gjennomført er  restaurering av myrer i Storfelten og Slattumsrøa naturreservat på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akerhus. Myrene ligger langt utenfor allfarvei og også inne i naturreservater, og det er derfor en utfordring å få maskinene fram uten for mye skade på omkringliggende vegetasjon forteller Kjetil Bakken, daglig leder i Ragn-Sells Miiljøsanering AS. Dette ble løst ved å bruke ekstra brede belter på maskinene. Prosjektet i Auskog ble intiert fordi grøfting av større myrer i naturreservatet hadde ført til flomproblematikk grunnet manglende vannmagasinering i myrene.  

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy