Skip to main content

Rydder opp etter «Tor»

Nyhet   •   feb 08, 2016 12:11 CET

Ekstremværet «Tor» feiet over store deler av landet forrige helg. Lyktestolper, garasjetak og småbåter ble revet med og spredd over store områder. Engasjerte ildsjeler er godt i gang med å rydde avfall og treplank fra overfylte strender.

I forrige uke satte engasjerte ildsjeler i gang arbeidet med å rydde opp etter «Tor», blant annet på Karmøy. Bildet er fra Sandvikjo på Halsnøy i Kvinnherad, der tre containere med søppel ble fylt til randen etter orkanen «Nina».

Ett eksempel på kystområder som ble rammet av «Tor» er Vest-Karmøy. Allerede mandag forrige uke ble det satt i gang rydding av søppel som hadde blitt blåst på land på strendene i området. Både engasjerte ildsjeler og representanter fra Friluftsrådet Vest deltok i ryddingen.

Nasjonale myndigheter har et overordnet ansvar for håndtering av marint avfall. Dessverre har ikke lokale myndigheter alltid ressurser eller kompetanse til å møte sine forpliktelser. Avfall blir liggende på strendene og utgjør en potensiell risiko både for dyrelivet og for mennesker som ferdes i området.

- Havet og kysten tilføres enorme mengder menneskeskapt avfall hvor en stor del er plast som tar lang tid å bryte ned. En ny rapport fra World Economic forum viser at hvis vi ikke handler nå så vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050, forteller Cecilie Lind, direktør for samfunnsansvar i Ragn-Sells som er en viktig samarbeidspartner for organisasjoner som Friluftsrådet Vest i arbeidet med å rydde strender og friluftsområder for marint avfall.

Nasjonal ryddedugnad

Den frivillige organisasjonen Hold Norge Rent har samarbeidet med Ragn-Sells siden 2012 for å sørge for en korrekt håndtering av avfallet. I løpet av våren vil det bli igangsatt flere ryddeaksjoner både på Karmøy og flere andre steder i landet. Den store ryddedugnaden når sin topp lørdag 7. mai på den årlige Strandryddedagen hvor det forventes over 20 000 frivillige strandryddere i aksjon.

- Vi koordinerer ryddeaksjoner over hele landet, sier Lise Gulbrandsen, daglig leder i Hold Norge Rent. Hun oppfordrer også andre til å kontakte Ragn-Sells i områder hvor opprydningsarbeidet trenger kompetent bistand.

Manglende kompetanse

Vestlandet er særlig utsatt for marin forsøpling etter slike orkaner og uvær. Korrekt håndtering av avfallet er avgjørende for å sørge for minst mulig skade på naturen. Dessverre opplever flere at manglende kompetanse er en utfordring flere steder.

- Plast, trevirke, fiskeutstyr og miljøfarlig avfall blir liggende langs kysten over hele Norge. Lokal dugnadsånd og felles innsats må til i arbeidet for rene frilufts- og nærmiljøområder. Vi er avhengig av et godt samarbeid med aktører som Ragn-Sells i arbeidet for en felles visjon om rene og trygge naturområder, sier Gulbrandsen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy