Skip to main content

Fakta om ny renovasjonsavtale i Oslo med Veireno AS

Nyhet   •   jun 03, 2016 13:22 CEST

Ny renovasjonskontrakt
 • Våren 2015 konkurranseutsatte Renovasjonsetaten (REN) innhenting av husholdningsavfall for femte gang siden 1992. Konkurransen var for innsamling av papir-, mat-, plast- og restavfall i hele Oslo. Konkurransen var inndelt i fire områder hvor leverandørene kunne gi tilbud på ett eller flere områder. Kontraktene varer fra og med 03.10.2016 til og med 01.6.2021 for to av områdene, og til og med 01.10.2021 for de andre to områdene.
 • REN signerte kontrakt med Veireno AS for alle områdene den 02.09.2015.
 • REN har redusert kostnadene sammenliknet med inneværende kontrakt, samtidig som kravene til leverandøren har økt. I den nye kontrakten er det blant annet stilt strengere krav til miljø, HMS og språk.
 • I de nye renovasjonskontraktene er det behov for færre renovasjonsbiler blant annet fordi Veireno utnytter hele driftsdøgnet med toskiftsordning, tilpasning av henterutene og stordriftsfordeler.

Klima og miljøkrav

 • Renovasjonsetaten har stilt absolutte krav til biogass Euro VI for alle renovasjonsbiler.
 • Tolv renovasjonsbiler skal benytte elektrisk drevet komprimeringsaggregat som er støysvakt og benytter mindre drivstoff enn biler med vanlige aggregater. 
 • Det er krav om nullutslipp fra personbiler.

Kvalitet på tjenesten

 • Renovatørene er viktig ambassadører for kildesortering i Oslo.Vi har krav om at renovatørene skal beherske et skandinavisk språk på et middels nivå en viss tid etter kontraktstart. 
 • I kontrakten er det stilt krav om at oppdraget skal løses uten bruk av underleverandører. Dette gir mer transparente forhold, letter kontraktsoppfølging og gjør det enklere å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår.
 • Renovasjonsetaten skal bruke ny teknologi som vil forenkle kommunikasjonen mellom etaten, driftsadministrasjon og renovatører.
 • Det planlegges blant annet et nytt elektronisk system for avviksregistering som gjør at eventuelle feil ved innsamlingen kan rettes raskere. Slik ønsker etaten å bidra til bedre kundebehandling, samt mer effektiv drift.

Lønns- og arbeidsvilkår

 • Alle ansatte og innleid arbeidskraft skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lover og forskrifter og kravene i tariffavtale gjeldende fra 01.04.2016 inngått mellom Veireno og Norges Lastebileierforbund på den ene siden og Landsorganisasjonen og Norsk Transportarbeiderforbund på den andre siden.
 • Revisjon av lønns- og arbeidsvilkår skal gjennomføres av en uavhengig tredjepart kort tid før kontraktsstart, samt noen måneder etter oppstart.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar