Skip to main content

«Bli med rundt» – kildesorter overalt, alltid

Pressemelding   •   mai 25, 2016 10:11 CEST

Avfallsstrategi for Oslo mot 2025 - Bli med rundt

Det er fullt mulig å gjøre Oslo til en internasjonalt ledende miljøby. Veien dit vises i et ambisiøst forslag til avfallsstrategi fra Oslo kommune. Men jobben, den må vi gjøre sammen!

Når du blir med rundt, får tingene du er ferdig med nytt liv – ett av de viktigste prinsippene ved sirkulær økonomi.

Forslaget til ny strategi tar blant annet sikte på å redusere matsvinn og avfallsmengdene og øke ombruksgraden. Med ambisiøse målsetninger ønsker Renovasjonsetaten blant annet å redusere matsvinn og restavfall fra husholdninger med hele 30 %. Sorteringsgraden skal også opp fra dagens 38 % til 60 % innen 2025. Med andre ord vil de få deg og meg til å kaste mindre og sortere mer.

- Vi skal holde ting i kretsløp så lenge som mulig. Vi bør alle bli flinkere til å spise opp maten vår og bruke ting om igjen. Gjennom avfallsstrategien vil vi som kommune gjøre det enda litt enklere for deg å gjøre de riktige valgene, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Samtidig feier kommunen for egen dør. Kommunen skal først ut og oppfordrer næringslivet til å følge etter med å legge til rette slik at Oslo kan kildesortere overalt, alltid.

Inviterer til høringsmøte

Byråden innleder når forslag til ny avfallsstrategi presenteres på et åpent høringsmøte på Sentralen i Oslo den 30. mai kl 10.

- Vi vil invitere folk til å få innsikt i strategien og gi dem anledning til å komme med både spørsmål og innspill. Det er kjempeviktig at oslofolk ser at kildesortering nytter og at innsatsen gir gode resultater, avslutter byråden.

For mer informasjon og påmelding, klikk her: www.oslo.kommune.no/avfallsstrategi


Hovedinnholdet i Avfallsstrategi for Oslo 2015-2025 kan oppsummeres i ti punkter:

  1. Avfall som råvarer: Avfall i Oslo er ressurser som skal brukes som råvarer i industrien gjennom økt materialgjenvinning. Visjonen er at alt egnet avfall holdes i kretsløp med 100 % ombruk og materialgjenvinning.
  2. Farlig stoffer ut av kretsløpet: Oslo skal være en trygg by hvor avfall som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet og blir forsvarlig håndtert.
  3. Kildesorter overalt, alltid: Oslo skal være en ren og pen by uten forsøpling, hvor det er like naturlig å kildesortere hjemme, på jobb og i byens gater og parker.
  4. Kommunen som pådriver: Kommunen skal «feie for egen dør» med økt kildesortering i egne virksomheter og oppfordrer næringslivet til å gjøre det samme.
  5. Innbyggernes behov: Det skal bli enda lettere å gjøre rett – Oslo kommune skal tilpasse avfallshåndteringen til innbyggernes behov og bosetting.
  6. Mindre avfall: Oslo kommune skal bidra til avfallsforebygging gjennom gode kommunale innkjøp, reduksjon av matsvinn og samarbeid med relevante aktører.
  7. Dele: Ombruk skal bli en hverdagsaktivitet i Oslo. Ombrukstilbudet skal være tilgjengelig og tilrettelagt for publikum, og i tillegg skal Oslo kommune etablere en ombruksordning for eget virksomhetsavfall.
  8. Klimanøytral: Oslo kommune skal ha en klimanøytral avfallshåndtering. Renovasjonsbiler, anleggsmaskiner og andre kjøretøy skal bruke fossilfritt drivstoff og kommunen skal ha en klimanøytral energigjenvinning av restavfallet.
  9. StorOslo: Regionalt samarbeid – Oslo kommune skal være pådriver for felles løsninger i regionen og sette i gang samarbeidsprosjekter når det gjelder arealer, infrastruktur, innovasjon, kompetanse og teknologiske løsninger.
  10. Pen by: Avfallshåndtering skal inngå i byplanlegging og reguleringsarbeid på lik linje med annen infrastruktur, for å bidra til moderne avfallsløsninger som gir trygge og pene byrom.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy