Skip to main content

«Bli med rundt» – kildesorter overalt, alltid

Pressemelding   •   mai 25, 2016 10:11 CEST

Avfallsstrategi for Oslo mot 2025 - Bli med rundt

Det er fullt mulig å gjøre Oslo til en internasjonalt ledende miljøby. Veien dit vises i et ambisiøst forslag til avfallsstrategi fra Oslo kommune. Men jobben, den må vi gjøre sammen!

Når du blir med rundt, får tingene du er ferdig med nytt liv – ett av de viktigste prinsippene ved sirkulær økonomi.

Forslaget til ny strategi tar blant annet sikte på å redusere matsvinn og avfallsmengdene og øke ombruksgraden. Med ambisiøse målsetninger ønsker Renovasjonsetaten blant annet å redusere matsvinn og restavfall fra husholdninger med hele 30 %. Sorteringsgraden skal også opp fra dagens 38 % til 60 % innen 2025. Med andre ord vil de få deg og meg til å kaste mindre og sortere mer.

- Vi skal holde ting i kretsløp så lenge som mulig. Vi bør alle bli flinkere til å spise opp maten vår og bruke ting om igjen. Gjennom avfallsstrategien vil vi som kommune gjøre det enda litt enklere for deg å gjøre de riktige valgene, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Samtidig feier kommunen for egen dør. Kommunen skal først ut og oppfordrer næringslivet til å følge etter med å legge til rette slik at Oslo kan kildesortere overalt, alltid.

Inviterer til høringsmøte

Byråden innleder når forslag til ny avfallsstrategi presenteres på et åpent høringsmøte på Sentralen i Oslo den 30. mai kl 10.

- Vi vil invitere folk til å få innsikt i strategien og gi dem anledning til å komme med både spørsmål og innspill. Det er kjempeviktig at oslofolk ser at kildesortering nytter og at innsatsen gir gode resultater, avslutter byråden.

For mer informasjon og påmelding, klikk her: www.oslo.kommune.no/avfallsstrategi


Hovedinnholdet i Avfallsstrategi for Oslo 2015-2025 kan oppsummeres i ti punkter:

  1. Avfall som råvarer: Avfall i Oslo er ressurser som skal brukes som råvarer i industrien gjennom økt materialgjenvinning. Visjonen er at alt egnet avfall holdes i kretsløp med 100 % ombruk og materialgjenvinning.
  2. Farlig stoffer ut av kretsløpet: Oslo skal være en trygg by hvor avfall som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet og blir forsvarlig håndtert.
  3. Kildesorter overalt, alltid: Oslo skal være en ren og pen by uten forsøpling, hvor det er like naturlig å kildesortere hjemme, på jobb og i byens gater og parker.
  4. Kommunen som pådriver: Kommunen skal «feie for egen dør» med økt kildesortering i egne virksomheter og oppfordrer næringslivet til å gjøre det samme.
  5. Innbyggernes behov: Det skal bli enda lettere å gjøre rett – Oslo kommune skal tilpasse avfallshåndteringen til innbyggernes behov og bosetting.
  6. Mindre avfall: Oslo kommune skal bidra til avfallsforebygging gjennom gode kommunale innkjøp, reduksjon av matsvinn og samarbeid med relevante aktører.
  7. Dele: Ombruk skal bli en hverdagsaktivitet i Oslo. Ombrukstilbudet skal være tilgjengelig og tilrettelagt for publikum, og i tillegg skal Oslo kommune etablere en ombruksordning for eget virksomhetsavfall.
  8. Klimanøytral: Oslo kommune skal ha en klimanøytral avfallshåndtering. Renovasjonsbiler, anleggsmaskiner og andre kjøretøy skal bruke fossilfritt drivstoff og kommunen skal ha en klimanøytral energigjenvinning av restavfallet.
  9. StorOslo: Regionalt samarbeid – Oslo kommune skal være pådriver for felles løsninger i regionen og sette i gang samarbeidsprosjekter når det gjelder arealer, infrastruktur, innovasjon, kompetanse og teknologiske løsninger.
  10. Pen by: Avfallshåndtering skal inngå i byplanlegging og reguleringsarbeid på lik linje med annen infrastruktur, for å bidra til moderne avfallsløsninger som gir trygge og pene byrom.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar