Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen 15.11.16

Pressemelding   •   nov 15, 2016 14:28 CET

STATUS 15.11

- Vi håper på rask effekt av de ekstraordinære tiltakene som ble iverksatt i går, mandag 14. november. Målet er at abonnentene snart kan forholde seg til fastsatte hentetider både for plastemballasje, mat- og restavfall og papir, papp og kartong. Oslo kommunes hovedfokus er at vi snarest mulig skal komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

- Vi beklager nok en gang til abonnenter som har ventet urimelig lenge på å få avfallet sitt hentet, fortsetter direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes. 

Status for avfallsinnsamlingen

Mandag 14. november ble det samlet inn 523 tonn plastemballasje, mat- og restavfall og 144 tonn papir, papp og kartong. Det betyr at vi er i rute med tanke på å nå normalnivåene for ukesinnsamlingen, som er på henholdsvis 2500 og 500 tonn. Hovedutfordringen i tiden fremover blir å samle inn etterslepet uten at det går på bekostning av normal rutekjøring.

Ekstraordinære tiltak fra og med 14. november

For å opprettholde normal drift, og samtidig følge opp klager på en tilfredsstillende måte, iverksettes følgende tiltak:

  • Veireno AS setter inn åtte renovasjonsbiler og 16 nye renovatører. Disse skal kun drive klageoppfølging.
  • Renovasjonsetaten setter inn fire kommunalt eide renovasjonsbiler som skal bistå i klageoppfølgingen. Dette er i henhold til kontraktens bestemmelser. Kostnader som oppstår i forbindelse med dette tiltaket belastes Veireno AS.
  • Ekstra skift settes inn på papirinnsamlingsruter hvor vi opplever mange klager.
  • Innsamling i helgene opprettholdes inntil situasjonen er normalisert. Dette gjelder for både plastemballasje, mat- og restavfall, og papir, papp og kartong.


Manglende tømming
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180, e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller SMS til 2401 med kodeord REN. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten erfarer, og har stor forståelse for, at mange abonnenter er frustrerte når de henvender seg til våre kundebehandlere. Direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes ønsker likevel å anmode alle som klager om at de oppfører seg innenfor anstendighetens grenser. Sjikane og utskjellinger er belastende for Renovasjonsetatens ansatte og bidrar ikke til en raskere løsning.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy