​Første immunterapi for pasienter med trippel negativ brystkreft med spredning godkjent i Norge

Pressemeldinger   •   mar 30, 2020 15:20 CEST

Roches immunterapi TECENTRIQ®▼ (atezolizumab) ble i dag godkjent for to ulike indikasjoner i Beslutningsforum.

Ny klinisk studie skal granske effekt og sikkerhet ved Roche-legemiddel hos alvorlig syke pasienter med COVID-19

Pressemeldinger   •   mar 19, 2020 09:25 CET

​Nei til Hemlibra®▼ i Beslutningsforum til behandling av pasienter i alle aldre med alvorlig hemofili A uten antistoff (inhibitorer) mot faktor VIII

Pressemeldinger   •   jan 28, 2020 10:15 CET

Beslutningsforum sa i går nei til innføring av Hemlibra®▼(emicizumab) i den norske helsetjenesten for behandling av pasienter i alle aldre med alvorlig hemofili A uten antistoff (inhibitorer) mot faktor VIII.

Positive resultater for nytt legemiddel mot SMA

Pressemeldinger   •   jan 23, 2020 14:07 CET

Roche annonserte i dag positive resultater fra FIREFISH-studien, en studie som evaluerer effekten av legemiddelet risdiplam for spedbarn med spinal muskelatrofi (SMA) type 1 i alderen 1 til 7 måneder.

Tecentriq i kombinasjon med Avastin forlenger overlevelse hos pasienter med alvorlig leverkreft

Pressemeldinger   •   nov 25, 2019 07:12 CET

Ny studie viser lovende resultater for legemiddel mot SMA type 2 og 3

Pressemeldinger   •   nov 15, 2019 10:01 CET

Denne uken annonserte Roche positive data fra en studie som evaluerer effekten av et nytt legemiddel for personer med spinal muskelatrofi (SMA) type 2 eller 3 i alderen to til 25 år.

Immunterapi godkjent for norske pasienter med trippel negativ brystkreft med spredning

Pressemeldinger   •   okt 24, 2019 09:43 CEST

Immunterapi er nå godkjent av norske regulatoriske myndigheter til bruk i metastatisk trippel-negativ brystkreft. Roche har sendt inn dokumentasjon til metodevurdering, og vi venter nå på vurdering av denne, og at Beslutningsforum sier ja til innføring før norske kvinner kan motta behandlingen ved offentlige sykehus.

Roches immunterapi Tecentriq gir økt overlevelse hos utvalgte, tidligere ubehandlede pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Pressemeldinger   •   sep 28, 2019 11:48 CEST

Tecentriq i kombinasjon med kjemoterapi er nå godkjent i Europa for pasienter med utbredt småcellet lungekreft

Pressemeldinger   •   sep 06, 2019 14:57 CEST

Roches Tecentriq▼ i kombinasjon med Abraxane er nå godkjent i Europa for behandling av pasienter med PD-L1-positiv, metastatisk trippel-negativ brystkreft

Pressemeldinger   •   aug 29, 2019 21:41 CEST

Bilde & Video 11 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon
  • mewndisfa.osnouvrgvee@bcroxechmte.dfcofpmxo
  • +47 924 58 181
  • +47 22 78 90 00

Om Roche Norge

Roche - en global pioner innen legemidler og diagnostikk

Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Adresse

  • Roche Norge
  • Brynsengfaret 6b
  • 0667 Oslo
  • Norge

Linker