Roche styrker kommunikasjonsteamet

Pressemeldinger   •   feb 18, 2019 20:23 CET

Danske pasienter med primær progressiv multippel sklerose får Roches MS-medisin Ocrevus®▼ samme uke som Norge sier nei

Pressemeldinger   •   feb 01, 2019 13:04 CET

Roches MS-medisin Ocrevus®▼ blir ikke tilgjengelig for bruk i offentlige sykehus i Norge for behandling av tidlig primær progressiv multippel sklerose

Pressemeldinger   •   jan 28, 2019 13:23 CET

Fikk ja i Beslutningsforum: Roches hemofilimedisin Hemlibra®▼ innføres i den norske helsetjenesten

Pressemeldinger   •   des 17, 2018 12:31 CET

Roches Kadcyla halverer risikoen for tilbakefall sammenlignet med Herceptin hos kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling

Pressemeldinger   •   des 07, 2018 08:08 CET

Roches Tecentriq®▼ i kombinasjon med nab-paclitaxel og karboplatin forlenger overlevelse hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Pressemeldinger   •   okt 26, 2018 09:05 CEST

Roches MS-medisin Ocrevus®▼ blir ikke tilgjengelig for bruk i offentlige sykehus i Norge for behandling av attakkvis og tidlig primær progressiv multippel sklerose

Pressemeldinger   •   okt 22, 2018 15:47 CEST

Lovende resultater for målrettet behandling med entrectinib hos pasienter med NTRK-mutasjon positive krefttyper

Pressemeldinger   •   okt 21, 2018 20:35 CEST

Roches Tecentriq®▼ i kombinasjon med Abraxane, som førstelinjebehandling, forbedrer utfallet til pasienter med PD-L1-positiv metastatisk trippel-negativ brystkreft

Pressemeldinger   •   okt 21, 2018 08:45 CEST

Positive fase III-data for Roches Kadcyla® (trastuzumabemtansin) innen tidlig HER2-positiv brystkreft

Pressemeldinger   •   okt 16, 2018 00:02 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon
  • menydiqya.vhnougrgzze@esrosrchlbe.gvcoodmes
  • +47 924 58 181
  • +47 22 78 90 00

Om Roche Norge

Roche - en global pioner innen legemidler og diagnostikk

Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Adresse

  • Roche Norge
  • Brynsengfaret 6b
  • 0667 Oslo
  • Norge

Linker