Tuarjjlkarkhulmu18rv

Roches immunterapi Tecentriq® ▼(atezolizumab) godkjent i Norge for behandling av lungekreft og blærekreft

Pressemeldinger   •   des 07, 2017 13:14 CET

Roches første immunterapi Tecentriq (atezolizumab) ble i går 6. desember godkjent til behandling av ikke-småcellet lungekreft med spredning og to typer blærekreft med spredning i Norge.

Vhw6unn7h3uxdjfnrgzr
W8vehw65jgqvczukamw7

EMA anbefaler godkjenning av Roches Ocrevus® for behandling av attakkvis og primær progressiv multippel sklerose

Pressemeldinger   •   nov 10, 2017 14:06 CET

Roches MS-medisin Ocrevus®(ocrelizumab) mottok i dag en positiv anbefaling fra den vitenskapelige komiteen for legemidler (CHMP) i Europa. Vurderingene gjelder bruk av Ocrevus til behandling av både attakkvis og tidlig primær progressiv multippel sklerose (MS). Med europeisk godkjenning vil Ocrevus være det første og eneste legemidlet godkjent til bruk for pasienter med primær progressiv MS.

Buamibbvfboaxjmpngvn
W8vehw65jgqvczukamw7

Rajji Mehdwan ny direktør i Roche Norge

Pressemeldinger   •   okt 02, 2017 08:00 CEST

Oslo, 2. oktober 2017: Rajji Mehdwan (47) tiltrer i dag stillingen som administrerende direktør i Roche Norge. Mehdwan kommer fra Roche Pharmaceuticals Danmark, hvor hun har vært kommersiell leder for hele Roches produktportefølje, inkludert flere produktlanseringer.

Uzzojnveys7kjhx3wpm8
W8vehw65jgqvczukamw7

Godkjenning av Gazyvaro®▼ til førstelinje-behandling av pasienter med ubehandlet, avansert follikulært lymfom

Pressemeldinger   •   sep 22, 2017 16:24 CEST

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) har godkjent Roches kreftmedisin Gazyvaro (obinutuzumab) i kombinasjon med kjemoterapi, etterfulgt av vedlikeholdsbehandling med Gazyvaro hos pasienter som responderer, som ny førstelinje-behandling for pasienter med tidligere ubehandlet, avansert follikulært lymfom.

Tuarjjlkarkhulmu18rv

Positive fase III-resultater for kombinasjonsbehandling med Roches Tecentriq® ▼ og Avastin for lungekreft

Pressemeldinger   •   des 07, 2017 15:12 CET

Roche kunngjorde i dag resultatene fra fase III-studien IMpower150 som viste at kombinasjonsbehandling med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) og Avastin (bevacizumab), i tillegg til kjemoterapi, ga en statistisk signifikant redusert risiko for sykdomsforverring eller død med 38 prosent sammenlignet med Avastin og kjemoterapi.

Tuarjjlkarkhulmu18rv

Europeisk godkjenning av Roches immunterapi atezolizumab for behandling av lungekreft og blærekreft

Pressemeldinger   •   sep 25, 2017 13:55 CEST

Roche kunngjorde fredag at immunterapien atezolizumab har mottatt godkjenning av EU-kommisjonen for behandling av ikke-småcellet lungekreft med spredning og to typer blærekreft med spredning. Atezolizumab er den første EU-godkjente PD-L1-hemmeren til behandling av lungekreft og blærekreft.

Media no image
W8vehw65jgqvczukamw7

Roche gir oppdatering på første lampalizumab fase III-studie for geografisk atrofi, en avansert form for aldersrelatert makuladegenerasjon

Pressemeldinger   •   sep 11, 2017 15:24 CEST

Roche kunngjorde fredag at det primære endepunktet ikke er oppfylt i Spectri-studien. Dette er den første av to fase III-studier som evaluerer sikkerheten og effekten av lampalizumab, en utprøvende medisin for behandling av geografisk atrofi (GA) som følge av aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). 

Lampalizumab reduserte ikke gjennomsnittlig endring i GA-lesjonsområdet sammenlignet med placebo etter ett år (48 uker). På grunn av manglende effekt, vil ytterligere dosering hos pasienter bli stanset til resultatene fra den andre fase III-studien blir evaluert.

Les Roches internasjonale pressemelding for nærmere informasjon:

Roche provides update on first lampalizumab phase III study for geographic atrophy, an advanced form of age-related macular degeneration

 • Spectri study did not meet its primary endpoint of reducing mean change in geographic atrophy lesion area in patients treated with lampalizumab compared with sham treatment
 • Safety profile was in line with previous lampalizumab trials and other intravitreal therapies
 • Results from the second phase III study, Chroma, will be evaluated in November 2017

Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced that the primary endpoint has not been met in Spectri, the first of two phase III studies evaluating the safety and efficacy of lampalizumab, an investigational medicine for the treatment of geographic atrophy (GA) due to age-related macular degeneration (AMD). Lampalizumab did not reduce mean change in GA lesion area compared to sham treatment at 1 year (48 weeks). Given the lack of efficacy, further dosing in patients will be interrupted until the results from the second phase III study are evaluated.

“Geographic atrophy is a progressive and irreversible disease that impairs vision, and there are currently no available treatments,” said Sandra Horning, MD, Roche’s Chief Medical Officer and Global Head of Product Development. “While this result is disappointing, we will continue to evaluate results from Spectri to get a clearer understanding of the data as we await the results of our second phase III study, Chroma, anticipated in November.”

About the Spectri and Chroma Studies1,2

The phase III trials, called Spectri (GX29185; NCT02247531) and Chroma (GX29176; NCT02247479), are identically-designed, double-masked, randomised, global studies evaluating the efficacy and safety of a 10 mg dose of lampalizumab administered every 4 or 6 weeks by intravitreal injection, versus sham injections in people with GA due to AMD. Together, the studies enrolled more than 1,800 participants in more than 275 sites in over 20 countries.

The primary objective of the studies is to demonstrate a difference in mean change in GA lesion area in patients treated with lampalizumab compared to sham. This efficacy endpoint, evaluated at one year (week 48), is measured by fundus autofluorescence (FAF), an imaging technique used to provide information about the size and type of GA lesions in the macula. Secondary objectives of the studies, evaluated at two years (96 weeks), focus on assessing the impact of lampalizumab treatment on patients’ visual function.

About lampalizumab

Lampalizumab is being investigated to determine its efficacy in reducing the progression of GA due to AMD. Lampalizumab is an antigen-binding fragment (Fab) of a humanised, monoclonal antibody directed against complement factor D (CFD). CFD is a rate-limiting enzyme in the activation and amplification of the alternative complement pathway (ACP), a component of the immune system. Dysfunction of the ACP has been linked to the pathogenesis of AMD through numerous genetic studies.3,4,5

About geographic atrophy (GA)

GA is a progressive and irreversible form of AMD, affecting more than 5 million people worldwide.6 Visual impairment associated with GA tends to affect both eyes in many individuals.7,8 People with GA report visual problems with activities of daily living – including reading, driving, recognising faces, and activities in dim or low light.9,10,11 GA represents a significant unmet medical need, as there are no approved therapies for this condition.

About Roche in ophthalmology

Roche is researching and developing new treatments for people living with a range of eye diseases that cause significant visual impairment and blindness, including GA, neovascular AMD, diabetic macular edema (DME), diabetic retinopathy (DR), and other retinal diseases.

Roche’s ophthalmology medicines include Lucentis® (ranibizumab) in the US, which is indicated in the United States for the treatment of neovascular AMD, DME, DR with or without DME; macular edema secondary to retinal vein occlusion and myopic choroidal neovascularisation.

Roche er en global pioner innen legemidler og diagnostikk som fremmer medisinsk vitenskap og forbedrer menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Siden grunnleggelsen i 1896 har Roche forsket etter bedre måter å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer på, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har som mål å forbedre pasienters tilgang til medisinsk innovasjon ved å samarbeide med alle relevante interessenter.

Roche har utviklet 30 medisiner som inngår i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kjemoterapi. For niende året på rad er Roche anerkjent i Dow Jones Sustainability Index som det mest bærekraftige selskapet innen legemidler, bioteknologi og livsvitenskap.

Roche har hovedkvarter i Basel, Sveits og har 94 000 medarbeidere i mer enn hundre land. I 2016 investerte Roche 84 milliarder norske kroner i forskning og utvikling av et totalt salg på 431 milliarder norske kroner. Genentech i USA er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetseier i Chungai Pharmaceutical, Japan. For mer informasjon, se www.roche.com.

Alle varemerker brukt eller nevnt i denne meldingen er beskyttet ved lov.

Roche kunngjorde fredag at det primære endepunktet ikke er oppfylt i Spectri-studien. Dette er den første av to fase III-studier som evaluerer sikkerheten og effekten av lampalizumab, en utprøvende medisin for behandling av geografisk atrofi (GA) som følge av aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Les mer »
J64oju3ubugqet1etbcf
W8vehw65jgqvczukamw7

Positive fase III-resultater for Roches kreftmedisin Alecensa®▼ (alectinib) innen ALK-positiv lungekreft

Pressemeldinger   •   sep 07, 2017 15:26 CEST

Roche kunngjorde i går resultatene fra den globale fase III-studien ALUR som viser at behandling med Alecensa ga en statistisk signifikant redusert risiko for sykdomsforverring eller død med 85 prosent sammenlignet med kjemoterapi. Studien ble gjennomført med pasienter med ALK-positiv, ikke-småcellet lungekreft, som hadde progrediert etter tidligere behandling med både kjemoterapi og crizotinib.

Ud1lhhjepgbhyimhl5wv
W8vehw65jgqvczukamw7

Roches brystkreftmedisin Kadcyla▼ endelig godkjent av Beslutningsforum

Pressemeldinger   •   aug 15, 2017 09:03 CEST

Oslo, 15. august 2017: Kadcyla (trastuzumab emtansin), til behandling av pasienter med HER2-positiv brystkreft, ble i dag godkjent av Beslutningsforum som behandlingsalternativ for norske pasienter.

Tuarjjlkarkhulmu18rv
W8vehw65jgqvczukamw7

EMA anbefaler godkjenning av atezolizumab for behandling av lungekreft og blærekreft

Pressemeldinger   •   jul 21, 2017 15:10 CEST

Roches immunterapi atezolizumab, som er den første PD-L1 hemmeren til behandling av kreft, mottok i dag to positive anbefalinger til godkjenning fra EMAs vitenskapelige komité for legemidler (CHMP) i Norge og EU. Vurderingene gjelder bruk av atezolizumab til behandling av en spesifikk type lungekreft med spredning og to typer blærekreft med spredning.

Bilde & Video 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Pressekontakt
 • Public Affairs & Communication Manager
 • lise.rist@roche.com
 • +47 918 01 119
 • +47 22 78 90 00

Om Roche Norge

Roche - en global pioner innen legemidler og diagnostikk

Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Adresse

 • Roche Norge
 • Brynsengfaret 6b
 • 0667 Oslo
 • Norge

Linker