Skip to main content

Årsresultat 2016 for Rolls-Royce plc

Nyhet   •   feb 14, 2017 14:27 CET

Rolls-Royce-konsernet har rapportert sitt resultat for 2016 i dag.

Konsernet Rolls-Royce plc er notert på børsen i London, og pressemeldingen om konsernets årsresultat ligger her: http://www.rolls-royce.com/media/press-releases/yr-2017/14-02-2017-rr-holdings-plc-2016-full-year-results.aspx

I Norge: Divisjonene Marine og Power Systems
Rolls-Royce plc har 2 500 ansatte i Norge, av 50 000 totalt. Det norske selskapet Bergen Engines AS med om lag 750 ansatte inngår i divisjonen Power Systems. De øvrige 1 750 ansatte i Norge er knyttet til Marinedivisjonen, og har sin hovedvirksomhet på Sunnmøre.

Marinedivisjonen har 4 800 ansatte globalt og står for om lag 8 prosent av omsetningen i konsernet totalt sett.

Omstilling i Marine
Dages resultatpresentasjon viser at Marines omsetning fra 2015 til 2016 ble redusert med 24 prosent. Mot slutten av 2016 kunngjorde Rolls-Royce at Marindivisjonen fortsatt jobber med å tilpasse seg et endret markedsbilde, og at det ble estimert at antall ansatte i 2017 vil bli redusert med 800 globalt. Det er forventet at om lag 200 av disse stillingsreduksjonene vil skje i Norge. Det norskregistrerte selskapet Rolls-Royce Marine AS har som et virkemiddel i denne sammenheng gitt sine ansatte et frivillig tilbud om å søke på en sluttpakkeordning nå i februar.