Skip to main content

Fjord1 har bestilt Autocrossing fra Rolls-Royce til 13 nye ferger

Pressemelding   •   apr 17, 2018 10:00 CEST

De nye fergene på ruten Lote-Anda er i full drift, og er de første i verden som kan krysse fjorden automatisk, ved hjelp av Autocrossing-systemet.

Fjord1 bestiller både det nyskapende Autocrossing-systemet og propeller med tilhørende kontrollsystem fra Rolls-Royce til 13 nye null- og lavutslippsferger.

Med denne kontrakten har Rolls-Royce solgt sitt nyskapende navigasjonssystem Autocrossing til totalt 18 nye, norske ferger, hvorav 16 til Fjord1 og to til rederiet FosenNamsos Sjø.

– De reisende får ta del i den mest miljøvennlige og moderne samferdselsløsningen som har vært i norske fjorder, og teknologien fra Rolls-Royce hjelper oss med realisere dette, sier Dagfinn Neteland, adm. direktør i Fjord1.

– Vi er stolte over å få være med på fornyelsen av den norske fergeflåten som nå pågår. Myndighetene fortjener skryt for å legge til rette for innovasjon og gode miljøløsninger, det gjør at den maritime industrien kan få levere sin nyeste teknologi, sier Andreas Seth, SVP Electro, Automation & Control i Rolls-Royce.

Den nye generasjonen miljøferger har årlige begrensinger på energiforbruk i avtalen som inngås mellom fergeselskapene og myndighetene. Rolls-Royce’ løsning for automatisk krysning av fjorden sikrer at overfarten blir jevn og gir dermed en mer forutsigbar energiforbruk.

Energieffektivt
Systemet for automatisk fjordkrysning vil kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. To azipull-thrustere og et kontrollsystem fra Rolls-Royce  sørger for at framdriften tilpasses forholdene, og bidrar til at overfarten blir mest mulig energieffektiv. Propellene kan dessuten vri bladene til seilstilling underoverfarten, slik at propeller som ikke er i bruk under overfarten kan skaper minst mulig motstand.

Kapteinen vil overvåke Autocrossing-systemet og kan ta over om nødvendig. Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.

– Fem av de nye fergene skal i drift i et av de to definerte testfjordområdene for autonom sjøtransport i Norge, ved Storfjorden på Sunnmøre. Det er en perfekt lokasjon, fordi Autocrossing-systemet vårt er et steg på veien mot større grad av autonom og fjernstyrt navigasjon, sier Andreas Seth.

Det automatiske krysningssystemet kan benyttes sammen med alle typer azimuth-thrustere fra Rolls-Royce. Det kan med andre ord installeres på eksisterende fartøy så vel som nybygg.

Oversikt over verft for de 13 nye fergene under bygging for Fjord1:

  • Havyard Ship Technology, Norge = 5 ferger
  • Fjellstrand, Norge = 1 ferge
  • Tersan Shipyard, Tyrkia = 2 ferger
  • Sefine Shipyard, Tyrkia = 3 ferger
  • Cemre Shipyard, Tyrkia = 2 ferger

Fra før har Fjord1 fått levert tre ferger fra Tersan med Autocrossing installert, mens de to fergene til FosenNamsos Sjø bygges ved Kleven, Myklebust Verft.


- Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

- I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

- Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.