Skip to main content

Fjord1 skal krysse fjorden automatisk

Pressemelding   •   okt 18, 2016 13:15 CEST

Rolls-Royce har signert en kontrakt om levering av et nyutviklet «auto crossing»-system til to av Fjord1s ferger.

Systemet skal installeres på to nye el-ferger som skal i rute på fergestrekningen Anda-Lote langs E39 i Sogn og Fjordane.

Batteridrevne ferger har årlige begrensinger på energiforbruk. En løsning for automatisk krysning av fjorden sikrer at overfarten blir jevn og gir dermed en mer forutsigbar energiforbruk.

Systemet for automatisk fjordkrysning vil kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. To azipull-thrusterer fra Rolls-Royce sørger for at framdriften tilpasses forholdene, og bidrar til at overfarten blir mest mulig energieffektiv.

Kapteinen vil overvåke Auto Crossing-systemet og kan ta over om nødvendig. I denne første utgaven av systemet vil kapteinen manuelt manøvrere fergen de siste meterne inn til kai. Neste generasjon av systemet vil automatisere også denne delen av driften.

Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.

– Dette systemet er utviklet for å hjelpe fergeoperatøren med å nå sine forpliktelser til driftssikkerhet og forutsigbar energiforbruk i ulike værforhold. Det er også et godt eksempel på stadig større grad av autonomi til sjøs, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon & kontroll i Marindivisjonen til Rolls-Royce, i Ålesund.

Det automatiske krysningssystemet kan benyttes sammen med alle typer azimuth-thrustere fra Rolls-Royce. Det kan med andre ord installeres på eksisterende fartøy så vel som nybygg.

De nye el-fergene som skal leveres til Fjord1 har byggestart ved Tersan-verftet i Tyrkia nå i høst. De er utviklet av norske Multi Maritime i samarbeid med Fjord1. Planen er at de skal være i drift fra januar 2018.


- Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i over 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

- I Norge er det omlag 2 800 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 900 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 800 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

- Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.