Skip to main content

LARS nummer 100 og 101

Pressemelding   •   jan 26, 2016 15:10 CET

Rolls-Royce har signert en kontrakt med DOF Subsea på sitt salg nummer 100 og 101 av Launch and Recovery System (LARS). De to systemene skal installeres ombord multikonstruksjons-fartøyet Skandi Neptune.

LARS er automatiserte håndteringssystemer for fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV). Systemene fra Rolls-Royce kan håndtere ROV’er ned til drøye 3000 meters dybde. Systemet kompenserer nøyaktig for store bevegelser i dårlig vær, og kan automatisk sette ut og hente opp et ROV-fartøy til en gitt dybde med gitt fart.

– DOF Subsea har nå 31 LARS-systemer fra Rolls-Royce i drift som håndtere en rekke ROV’er trygt, presist og pålitelig under ulike forhold verden over, sier Ingve Osberg, Asset Manager i DOF Subsea.

– DOF er den største operat øren av våre Launch and Recovery systemer. At de nå har kommet opp i 31 bestilte enheter er et godt vitnesbyrd på at vi har en solid teknologi som fungerer godt under ulike forhold, også de mest ekstreme, sier Bjørn Gjerde, salgssjef for Subsea i Rolls-Royce.

LARS fra Rolls-Royce er også i bruk av Farstad, Olympic, REM, Havila, k-Line, Eidesvik, GC Rieber, Allseas, COOEC og TechDOF.

Kort om Rolls-Royce

- Rolls-Royce har cirka 54 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft.
- Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft. I tillegg har konsernet en stor serviceorganisasjon. Sivil luftfart er det største forretningsområdet, og representerer cirka halvparten av omsetningen.
- Innovasjon og teknologiutvikling er konsernets styrke, med et sterkt fokus på å redusere energibruk og utslipp.

Rolls-Royce i Norge
- I Norge er det omlag 2 800 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 900 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 800 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.
- Rolls-Royce er en verdenledende leverandør av skipsdesign og -utstyr, med fokus på offshorefartøy, kyst- og nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip.
- Over 25.000 skip i verden seiler med utstyr fra Rolls-Royce om bord, og store deler av dette er utviklet og produsert i Norge. Dette inkluderer motorer, framdriftssystemer, dekksmaskineri, kontroll- og automasjonssystemer og elektriske systemer.