Skip to main content

Presisering ad dagens pressemelding fra Rolls-Royce plc

Pressemelding   •   jun 14, 2018 09:48 CEST

Konsernet Rolls-Royce plc har 14. juni 2018 sendt ut en pressemelding som omtaler et pågående arbeid med å redusere kostnadene og kompleksitet i organisasjonen. Dette konkrete arbeidet omfatter imidlertid ikke Commercial Marine-virksomheten.

Dagens annonserte kutt i administrasjonen til Rolls-Royce plc påvirker derfor heller ikke virksomheten til Rolls-Royce Marine AS i Norge.

Konsernet annonserte i januar en strategiske gjennomgang av Commercial Marine med tanke på salg i løpet av 2018, og denne prosessen går som planlagt.

Konsernets pressemeldinger er tilgjengelige på nett: http://www.rolls-royce.com/media

- Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fire divisjoner: Aerospace, Power Systems, Defence og Commercial Marine.

- I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Rolls-Royce Marine AS, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS.

- Rolls-Royce Marine er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 25 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.