Skip to main content

Rolls-Royce med oppgradert skipsdesign

Pressemelding   •   mai 30, 2017 10:52 CEST

Rolls-Royce har gått gjennom alle sine skipsdesign for å tilpasse dem dagens og fremtidens teknologi. På Nor-Shipping denne uken blir hele serien presentert for første gang.

Målet med oppgraderingen av alle skipsdesignene er å bidra til en mer effektiv prosess når skipene skap bygges og driftes, og samtidig bevare nødvendig plass og fleksibilitet om bord. Samtidig vil alle fartøy som designes av Rolls-Royce nå få ett mer enhetlig uttrykk, så enten er et ekspedisjonsskip eller et offshorefartøy skal du kunne kjenne igjen designet verden over.

Det er tre nøkkelelementer som nå følger hver design. Det er:

(1) En knekklinje beveger seg ned mot baugen og kobler det nye designet visuelt med tidligere UT og NVC-designtyper. (2) Den vertikale skutesiden og stevnen over knekklinjen er forenklet og skiller skrogdesignet fra skipets overbygg. (3) I tillegg er det lagt inn en lett buet linje på oversiden av skroget.

- Skipsdesign handler gjerne om «less is more», og selv om endringene først og fremst er gjort for å skape effektive og funksjonelle skip, så vil de skille seg ut med klare vinkler, rene former og tydelige profiler. Vi har for eksempel gått gjennom profilene til hvert av våre mange skipsdesign for å fjerne unødvendige elementer og flater som kan fange vind. Også blir de lettere å bygge, sier skipsdesigner Martijn de Jongh.

Når skip etter hvert skal bygges etter den nye designfilosofien, vil noen av dem ligge tettere opp mot det reviderte designet allerede, mens andre vil få et tydeligere nytt uttrykk. Skipsdesignerne vil fortsatt ha frihet innenfor en ramme til å variere designet i tråd med et skips oppgaver.

Flere skip under bygging er designet etter den nye designfilosofien, og den første som vil bli levert er et støttefartøy for vindparker med design UT540. Det skal leveres fra Gondan-verftet i Spania til Østensjø rederi i oktober i år.

--En noe lengre versjon av denne pressemeldingen på engelsk finnes på Rolls-Royce' nettsider


- Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i over 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

- I Norge er det omlag 2 400 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 800 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 750 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

- Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.