Skip to main content

Rolls-Royce varsler strategisk gjennomgang av Marinedivisjonen

Pressemelding   •   jan 17, 2018 14:42 CET

I dag har Rolls-Royce plc annonsert at konsernet vil foreta en forenkling av virksomheten. Fem forretningsenheter skal bli til tre, og som en del av forenklingen skal det vurderes å selge størstedelen av den maritime virksomheten.

De tre nye divisjonene i Rolls-Royce blir Civil Aerospace, Power Systems og Defence. Defence er en nyopprettet divisjon etter sammenslåing av Defence Aerospace, Naval og Submarines.

Marinedivisjonen i Rolls-Royce, som i dag leverer teknologi til både kommersielle og militære fartøy, blir påvirket av denne endringen på to måter. For det første vil den delen av virksomheten som leverer til sjøforsvarsmarkedet (Naval) bli flyttet inn i den nyopprettede Defence-divisjonen. For det andre skal det nå vurderes ulike muligheter for fremtiden, inkludert et potensielt salg, for den delen av virksomheten som leverer til kommersiell skipsfart.

I dagens melding fra konsernet heter det blant annet:

Siden 2015 har Marinedivisjonen til Rolls-Royce jobbet med å tilpasse seg et sviktende offshoremarked som har ført til store utslag på lønnsomheten. Tiltakene har inkludert å redusere antall aktiviteter som ikke er regnet som kjernevirksomhet, redusere antall produksjonssteder verden over fra 27 til 15 og redusere antall ansatte med 30 prosent til dagens 4200, hvorav flertallet holder til i de nordiske landene.

CEO Warren East sier i meldingen:

«Dette er det riktig tidspunktet for å se på de strategiske mulighetene for vår kommersielle maritime virksomhet. Teamet her har respondert beundringsverdig på en signifikant nedgang i offshore olje- og gassmarkedet for å redusere sin kostnadsbase. Samtidig har vi tatt en industriledende posisjon innen ship intelligence og autonom skipsfart, og det er rett og rimelig at vi vurderer om virksomheten i fremtiden kan være bedre tjent med et nytt eierskap.»

Videre heter det at:

Uavhengig av utfallet av denne vurderingen så vil Rolls-Royce beholde den delen av den maritime virksomheten som leverer komplekse skipssystemer til marinefartøy, inkludert til Storbritannias Royal Navy og US Navy.

Rolls-Royce vil også beholde motorvirksomheten som sorterer til Power Systems-divisjonen. Her inngår det norskregistrerte selskapet Bergen Engines AS, som driver motorfabrikken på Hordvikneset i Bergen.

Marinedivisjonen rapporterte en omsetning på 1,1 milliarder pund i 2016, og et resultat på minus 27 millioner pund. Sjøforsvarsmarkedet stod for 25 prosent av denne omsetningen, mens det kommersielle markedet representerte 75 prosent.

Av de 4200 ansatte i Marine globalt per i dag, jobber 3600 mot det kommersielle markedet. 1600 av disse er ansatt i Norge, cirka 500 jobber i Finland og 200 i Sverige. De øvrige medarbeiderne er spredd på salgs- og servicekontorer verden over.

Hele meldingen fra Rolls-Royce plc er tilgjengelig på våre nettsider


Pressekontakt:
Richard Wray, Director of External Communications, Rolls-Royce plc
Tel: +44 (0)2072279163, Mobile: +44 (0)7974918416


- Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

- I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, 1 600 av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marinedivisjonen, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

- Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.