Skip to main content

Samarbeid med PLAN Norge: Rørleggere ga rent vann i jubileumsgave

Pressemelding   •   des 12, 2013 13:33 CET

Verdens viktigste aksjon, ble den kalt fordi den satte søkelyset på en helt grunnleggende ressurs for et velfungerende samfunn. Nemlig rent vann. En selvfølge for nordmenn i dag, men ikke like selvfølgelig da NRL ble dannet for 100 år siden. Dermed passet aksjonen godt som et jubileumstiltak.

-  Det er flott at aksjonen har engasjert så bredt. Små og store bedrifter fra hele landet har ønsket å gi et lite bidrag til noe som blir et stort løft for andre. Aksjonen markerer samtidig rørfagets betydning for samfunnsutviklingen, sier administrerende direktør Tor Backe i NRL.

I tillegg til medlemsbedrifter i NRL har blant annet bransjeforeninger, fagforeningen og leverandører bidratt.

Startskuddet for jubileumsaksjonen gikk på Verdens vanndag 22. mars, en FN initiert merkedag som markeres over hele verden.   Målet var å samle inn minst NOK 100.000 til PLANs prosjekt “GIVE ME 5”i Senegal. Prosjektet omfatter vaksinering, medisiner og rent vann slik at flere barn får oppleve sin 5-årsdag. Prosjektet i Senegal er nå fullført, blant annet som følge av NRL-bedriftenes bidrag til prosjektet.  Penger har vært samlet inn gjennom DM til bedrifter, engasjement på Facebook og egne aktiviteter på bransjesamlinger.  

– Plan er avhengig av engasjement fra bedrifter og enkeltpersoner for å kunne gjøre jobben vår på en god måte. Derfor er det ekstra verdifullt når prosjektene våre når ut til ansatte i bedriftene vi samarbeider med. Plan jobber for at barn i utviklingsland skal få oppfylt sine rettigheter og bidraget fra NRL er et viktig steg i den retningen, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge. 

Plan og NRL inngikk et femårig samarbeid i 2012, hovedsakelig knyttet til GIVE ME 5-prosjektet. Når dette arbeidet nå er avsluttet søker NRL etter et nytt Plan-prosjekt hvor organisasjonens årlige bidrag kan komme til nytte.

Fakta om verdens viktigste aksjon
* 780 millioner mennesker har ikke tilgang på rent vann
* I Senegal dør hvert tiende barn før de fyller fem år. Mangel på rent drikkevann er en av årsakene.
* 1 av 3 barn har ikke tilgang på rent drikkevann
* Av barn som dør før fylte fem år, dør 35% av sykdommer knyttet til skittent drikkevann og dårlige sanitærforhold

For ytterligere informasjon, kontakt:

Administrerende direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL),
Tor Backe, mobil 957 75 000

Generalsekretær i Plan Norge, Olaf Thommessen, Mobil: 97 54 85 85. Olaf.Thommessen@plan-norge.no


NRL står for Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, og er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. NRL er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening. Organisasjonen ble stiftet i 1913.

Skikkelig rørlegger er rørbransjens egen forbrukerportal som informerer om valg av skikkelige rørleggere og skikkelige produkter. Sidene inneholder også relevante artikler om alt fra oppussing, nybygg og vedlikehold til vannskadeforebygging og gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, besøk www.skikkeligrørlegger.no.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar