Skip to main content

De første batterieelektriske bussene på vei til Oslo

Pressemelding   •   jan 11, 2017 11:05 CET

Nobina skal teste to 18 meters batterielektriske leddbusser, med nattlading på bussanlegget på Jernkroken.

Testkjøring av seks batterielektriske elbusser vil ha oppstart i 2017. Da vil Oslos befolkning få mulighet til å kjøre med stillegående og utslippsfrie busser når Nobina, Norgesbuss og Unibuss skal teste kjøring med elbusser i Oslo, som del av Ruters testprogram for elbuss.

– Vi rigger oss for kjøring med elektriske busser i fremtiden, og gjennomfører de neste årene et omfattende testprogram for elbuss. Finansiering av første fase er på plass, operatørene er klare, og har bestilt de første seks elektriske bussene, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Første del av testprogrammet har som mål å bygge kompetanse og driftserfaring hos operatørene. Testingen gjøres innenfor eksisterende kontrakter som Ruter har med Nobina, Norgesbuss og Unibuss. De tre operatørene skal i to år teste to batterielektriske busser hver på etablerte linjer som de allerede kjører i Oslo.

60 prosent elektriske busser i Oslo
– De neste årene skal vi skaffe oss solid erfaring med elektrisk bussdrift, slik at vi kan gi kundene et best mulig tilbud med stillegående, utslippsfrie busser i hovedstaden når den store utrullingen av elbusser i Oslo sentrum starter i 2020. Vi forventer at minst 60 prosent av bussene i Oslo by skal være elektriske i 2025. Vi har jobbet grundig over flere år for å modne alle deler av verdikjeden, som kreves for at dette fremtidsbildet skal bli reelt, forteller Reitan Jenssen.

Bussene vil bli synlige i bybildet, med tydelig profilering som gjør folk oppmerksomme på at bussen de kjører med er helelektrisk. Bussene vil for øvrig være utstyrt på samme måte som øvrige bybusser.

– Det er gledelig at Oslos første batteridrevne busser er på vei, og viser at det ambisiøse målet vi har gitt Ruter om at hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være fornybar i 2020, er realistisk. Dette bidrar til at flere av Oslos innbyggere kan ta gode miljøvennlige valg når de skal få hverdagen til å gå opp, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg gleder meg stort til å få de første elektriske bussene til byen. Oslofolk er allerede svært fornøyde med kollektivtilbudet i hovedstaden, og med stillegående og utslippsfrie elbusser kommer kollektivtilbudet i Oslo til å bli enda mer attraktivt. Utslippsfri kollektivtransport er en viktig del av arbeidet for å sikre ren luft i byen og halvere Oslos klimagassutslipp innen 2020, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Oppstart i 2017
Det er operatørene som kjøper elbussene, og som skal kjøre disse på linjer som er egnet med tanke på elbussenes rekkevidde. Operatørene jobber nå for fullt for å få elbussene i trafikk så raskt det lar seg gjøre i 2017.

Kostnadsrammen for denne toårige testen er 43 millioner kroner totalt. Elbusstesten finansieres primært gjennom budsjettmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt med belønningsmidler og støtte fra Enova.

Tre operatører, seks elbusser, ulike teknologier
Unibuss skal teste to 12 meters batterielektriske busser som skal kjøre på linje 74, mellom Vika og Mortensrud. Bussene skal hurtiglades underveis med pantograflading på begge endestopp. Det gjør at bussene kan ha et mindre batteri og dermed flere sitteplasser å tilby til de reisende.

– Vi i Unibuss har jobbet målrettet i flere år sammen med Ruter for å få i gang denne testen i Oslo. Vi er utrolig stolte av det vi kan presentere for de reisende i dag. At Enova har valgt å gi økonomisk støtte til testen på linje 74, er en god anerkjennelse. Våre valgte leverandører av buss og ladeinfrastruktur har god erfaring fra lignende prosjekter, og bussen vi kjøper inn er kåret til «Bus of the year 2017». Nå gleder vi oss stort til å kunne tilby elbusser som en del av løsningen for fremtidens kollektivtransport i hovedstaden, sier administrerende direktør i Unibuss Øystein Svendsen.

Unibuss skal teste to 12 meters batterielektriske busser som skal kjøre på linje 74, mellom Vika og Mortensrud.

Nobina skal teste to 18 meters batterielektriske leddbusser, med lading på bussanlegget på Jernkroken. Elbussene vil kjøres primært på linje 31, mellom Snarøya og Grorud.

– Nobina ser frem til å teste Norges første el-leddbusser på linje 31, som er Norges tyngste busslinje, samt å være med på reisen mot «fossilfri 2020» sammen med Ruter, sier markedssjef i Nobina Sjur Brenden.

Nobina skal teste to 18 meters batterielektriske leddbusser, med nattlading på bussanlegget på Jernkroken.

Norgesbuss skal kjøre med to batterielektriske busser på linje 60, som går mellom Vippetangen og Tonsenhagen. Disse elbussene er 12 meter lange, og vil ha batteri med ekstra stort batteri installert, som gjør at bussene kan kjøre lenger mellom hver lading. Bussene vil hurtiglade med pantograf på endeholdeplassen på Vippetangen.

– Norgesbuss gleder seg til å være med på elektrifisering av bussdriften i Oslo og ser frem til et godt samarbeid med Ruter, sier administrerende direktør i Norgesbuss Atle Rønning.

Norgesbuss skal kjøre med to batterielektriske busser på linje 60, som går mellom Vippetangen og Tonsenhagen.

Fakta om testingen

  • Unibuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter. Batterikapasitet på 74 kWh. Hurtiglading med pantograf fra Siemens på endestopp i Vika og på Mortensrud på linje 74 (Østensjøkontrakten).
  • Nobina: To batterielektriske leddbusser på 18 meter. Nattlading på bussanlegget på Jernkroken. Testes på linje 31 (Oslo vestkontrakten).
  • Norgesbuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter. Batterikapasitet på 125 kWh. Hurtiglading med pantograf fra Schunk på endeholdeplassen til linje 60 på Vippetangen (Oslo Nordøstkontrakten).
  • Oppstart test innen utgangen av november 2017, med to års varighet.

Kontaktinformasjon
Byrådssekretær for byrådsleder Raymond Johansen: Marte Ingul, 99541238, marte.ingul@oslo.kommune.no
Byrådssekretær for miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg: Daniel Rees, 99452400, daniel.rees@oslo.kommune.no
Nobina: Markedssjef Sjur Brenden, 98268888, sjur.brenden@nobina.no
Norgesbuss: Adm. direktør Atle Rønning, 99362200, atle.ronning@norgesbuss.no
Unibuss: Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby 48154148, ina.helen.ostby@unibuss.no
Ruter: Kommunikasjonssjef Gro Janborg, 40001518, presse@ruter.no

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus og står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2016 ble det foretatt 350 millioner kollektivreiser i Ruters område.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.