Skip to main content

Ruteendring i Oslo og Akershus fra 8. oktober

Pressemelding   •   okt 04, 2017 12:43 CEST

8. oktober styrker Ruter rutetilbudet på T-banen, trikken og bussene i Oslo og Akershus. Mange avganger får også nye rutetider, og enkelte busslinjer får nye linjenummer.

Ruteendringen 8. oktober er en av de største kapasitetsøkningene som er gjennomført de siste årene. Til sammen brukes 165 millioner kroner for å styrke kollektivtilbudet for dagens reisende, og samtidig være forberedt på å ta imot nye kollektivreisende når første trinnet i Oslopakke 3 innføres med innføringen av tids- og miljødifferensierte takster i bomringen.

- Jeg er glad for å kunne tilby enda flere muligheter til å reise kollektivt for de som skal på jobb, til skole, barnehage, sykehus, fritidsaktiviteter eller andre formål de ønsker å bruke tiden sin på, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.


-Vi er godt forberedt på å ta imot gamle og nye kollektivreisende. Vi følger nøye med på trafikken slik at vi kan sette inn ekstra kapasitet dersom det oppstår behov for det, sier Reitan Jenssen.

Oslo

I Oslo styrkes trikketilbudet på kveldstid. Flere busslinjer får 24-timers drift i helgene. Det blir økt frekvens på flere linjer, og noen får tidligere oppstart på morgenen.

Romerike

På Nedre Romerike styrkes tilbudet til og fra Oslo med hyppigere avganger i rushtiden.

Tilbudet styrkes også utenom rush, og tilbudet lørdag og søndag forbedres med tidligere morgenavganger. Det blir nå mulig å ta buss til morgenskiftet på A-hus. Flere busslinjer på Øvre Romerike får også flere avganger både på dagtid og i helg.

Det er viktig å merke seg at flertallet av busslinjene på Romerike bytter linjenummer.

Follo

I Follo-området økes kapasiteten på strekningene mellom Oppegård og Oslo, Lillestrøm og Enebakk og mellom Enebakk og Oslo. Også flere tverrforbindelser lokalt styrkes.

Asker og Bærum

I Asker og Bærum økes kapasiteten på flere linjer som går til og fra Oslo, og det opprettes en ny linje mellom Borgen og Asker stasjon.

Vær forberedt, og sjekk ditt reisealternativ

Med nye linjenummer og nye rutetider, oppfordrer vi både nye og erfarne kollektivreisende til å sjekke reisen sin i Ruters reiseplanlegger, enten ved å gå inn på ruter.no, eller ved å laste ned appen RuterReise.

Ruters billetter kan kjøpes enten gjennom billettappen RuterBillett, eller ved å skaffe seg et reisekort. Mer informasjon om billetter finner du her.

Oversikt over ruteendringene ligger på Ruters her.

Kontaktinformasjon for reisende:

Ruters kundesenter
Telefon: 177

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.