Ruukkis RD-pelevegg gjør det mulig å bygge veitunnel i boligområde i Trondheim

Pressemelding  •  13-01-2011 10:05 CET

Pressemelding 13. januar 2011

 

Ruukkis RD-pelevegg gjør det mulig å bygge veitunnel i boligområde i Trondheim

 

Byggingen av Strindheimtunnelen i Trondheim, som er del av E6-utbyggingen, har startet. Byggingen er gjort mulig ved hjelp av støtteveggløsningen som installeres ved boring, utviklet av Ruukki. Forholdene på stedet er ekstremt utfordrende, ettersom det nesten ikke kan tillates noe vibrasjon eller andre belastninger som forstyrrer grunnen.

 

Ruukki RD-pelevegger kan installeres under ekstremt vanskelige forhold, hvor tradisjonelle støttevegger ikke egner seg. Det er dessuten enestående at det ikke er nødvendig med en separat støttevegg i byggeperioden, ettersom RD-peleveggen kan fungere både som en midlertidig og en permanent konstruksjon. Dette blir muliggjort ved at veggen fundamenteres på RD-peler med høy lastbærende kapasitet. Løsningen kan erstatte mange arbeidsintensive byggemetoder for støttevegger som i dag brukes på krevende anleggssteder. En annen fordel med RD-peleveggen er at totalkostnaden for løsningen og fremdriften for installasjonen kan fastlegges nøyaktig på forhånd. Dette gjør RD-peleveggen til en meget pålitelig støtteveggløsning.

 

Ruukkis løsning ble valgt i Trondheim fordi grunnen på anleggsstedet består av kvikkleire som er svært sensitiv. Støtteveggen må installeres med minimal omrøring av løsmassene, i hele dybden ned til fast fjell, for å unngå skadelige setninger. RD-peleveggen vil også gjøre det mulig å få en tett fjellfot.

 

Den samlede lengden på Strindheimtunnelen er ca. 2 500 meter, og av disse er ca 300 m i løsmasser. 100 meter er utstyrt med RD-pelevegger. Tunnelen blir en del av den nye E6-motorveien som bygges mellom Trondheim og Stjørdal.

 

RD-peleveggen er godt egnet i løsninger som omfatter vibrasjonssensitive konstruksjoner, fordi den kan bygges med mindre vibrasjon en det som oppstår ved installasjon av en spuntvegg. Når pelen blir installert gjennom løsmassene ned til fast fjell kan konstruksjonen også fungere som en vegg som kan ta jordtrykk, og som et fundament som overfører vertikale laster, f.eks. i de delene av boligblokker eller kontorbygg som ligger under terreng.

 

RD-peleveggen er basert på RD-stålrørspeler, med låser påsveiset på fabrikken og en installasjonsmetode som benytter ringborkroner som er større enn normaldiameteren. Dimensjonene på ringborkronene og låsene gjør det mulig å bore RD-pelene gjennom stein og blokker og inn i fast fjell uten at låsene blir sittende fast. Med andre ord, ringborkronen skjærer et hull som er større enn den utvendige diameteren på pelen, slik at låsene på utsiden av pelen får plass i det borede hullet.

 

 

 

 

 

Bruksområdene er å finne blant både permanente og midlertidige konstruksjoner:

-          Permanente støtteveggkonstruksjoner (støttevegger, moloer, bruer)

-          Permanent fundamentering og veggkonstruksjoner i anlegg under terreng

-          Vanntette kjellerkonstruksjoner

-          Midlertidige støttekonstruksjoner i steinrike jordfyllinger

-          Midlertidige støttekonstruksjoner som føres ned til fast fjell

 

Når det handler om permanente konstruksjoner vil bygningsarbeidene kreve mindre plass, ettersom RD-peleveggene fungerer som en støttekonstruksjon for utgravingen og til slutt blir en permanent støttevegg. De er også godt egnet til moloer i kaier på dypt vann.

 

For mer informasjon ber vi deg ta kontakt med:

Jan Andreassen, Business Manager, Foundation structures, Ruukki Construction,
Tlf. 22 90 91 03

 

Ruukki leverer metallbaserte komponenter, systemer og totalløsninger til bygg- og verkstedsindustrien. Selskapet har et stort utvalg av metallprodukter og tjenester. Ruukki har virksomhet i 27 land og har 11 700 ansatte. Netto salgsinntekter i 2009 var ca 16 milliarder NOK. Selskapets aksjer er notert på NASDAQ OMX Helsinki (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Selskapet markedsfører seg med navnet Ruukki.

 

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.