Skip to main content

Fortsatt virksom 94 år gammel; Aase Texmon Rygh!

Nyhet   •   apr 25, 2019 09:41 CEST

Aase Texmon Rygh: Møbius rund, 2013. Fotograf: Tor Egil Rasmussen

Samisk tekst følger______

Fotografi fra Nasjonalmuseet

13. april 1925 ble Aase Texmon Rygh født i Dyrøy i Troms. Gratulerer med dagen som var!

Vandreutstilling vises i Karasjok fram til 5. mai:

Aase Texmon Rygh: Evighetens form / Agálašvuođa hápmi

Denne utstillingen vises i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur

Aase Texmon Rygh har en rekke offentlige utsmykninger i Norge, den ene av disse er utenfor Karasjok barneskole «Spatiale» fra 1965. I utstillingen vises skulpturer i ulike formater og materialer, samt en dokumenterende del med tekster, bilder og film om hennes anvendte teknikker og kunstnerskap.

Texmon Rygh var en pioner i mer enn en forstand, hun var fra et lite sted i Nord- Norge, reiste ut og fikk utdannelse som billedhugger/ skulptør i en tid dette var et svært mannsdominert felt. Hun slo inn på en ny retning og regnes som en av landets aller første helstøpte modernistiske kunstnere. Aase Texmon Rygh er i en alder av 93 fortsatt aktiv som kunstner og var så sent som i 2012 med på den internasjonale utstillingen «Documenta» i Kassel/ Tyskland og Nasjonalmuseet viste en større utstilling med hennes arbeider på Museet for Samtidskunst i 2014.

Utstillingen som vises i Karasjok er på vandring i regi av Nasjonalmuseet. Vi på Samisk senter for samtidskunst er svært begeistret for å være en av de visningssteder som mottar utstillingen, den har flotte skulpturer i solide materialer. I tillegg kan man lytte til musikk i utstillingen og lære mer om det avanserte arbeidet det er å lage skulpturer på den måten kunstneren gjør. 

Vi kommer til å ha flere aktiviteter i løpet av utstillingsperioden som blant annet konserter, omvisninger, workshops og yoga! sier Kristoffer Dolmen, direktør ved Samisk senter for samtidskunst.

Fra utstillingssal på SDG. Fotograf: Tor Egil Rasmussen


Aase Texmon Rygh: Agálašvuođa hápmi

Čájeheapmi lea ovttasbargu gaskal SDGa, Našunálmusea dáidda, arkitektuvra ja design.

Aase Texmon Rygh (r. 1925:s, Divrrákis Romssas) lea olu almmolašvistečiŋahemiid dahkan Norggas, ja okta su bargguiguin lea «Spatiale» 1965, mii lea Kárášjoga mánáidskuvlla šilljus. Čájáhusas leat báccit máŋga sturrodagas ja materiálas ráhkaduvvon, ja lassi oassin čájáhusas lea dokumentašuvdna oassi sihke teavsttaid, govaid ja filmma bokte, mii muitala su dáiddárvuođas ja čilge daid bargoteknihkaid maid son atná.

Texmon Rygh lei luoddagálli eanet go ovtta dáfus, dasgo son lea eret muhtin smávva gilážis davvi-norggas, ja son vulggii ruovttubáikkis eret oahpu gazzama dihte, ja šattai oahppan govva- ja bázzedahkkin dan áiggi go dát lei dušše almmáiolbmuid dáiddasuorgin. Dasa lassin álggii son áibbas ođđa dáiddasurggiin bargat ja lei olles riikka vuostamuččaid searvvis modernista dáiddárin. 93-jahkásaš Aase Texmon

Rygh lea ain aktivvalaš dáiddárin ja oassálastii 2012:s dan riikkaidgaskasaš čájáhusas Documentas Kasselis Duiskkas, ja Našunálamuseas Museet for Samtidskunst jagi 2014:s čájehuvvui stuorra čájáhus su dáidagiiguin.

Našunálmusea lea mii doaimmaha geardomátki čájáhusas mii dál lea oaidninláhkái Kárášjogas. Mii dáppe Sámi Dáiddaguovddášžis leat hui illosan go beasaimet leat okta daid čájehanbáikkiin, ja čájáhusas leat fiinna báccit nanus materiálain dahkkon, dasa lassin beassá čájáhusas musihka guldalit oahppat Texmon Rygh báccedahkamiid vuogi birra. 

Mis bohtet leahkit iešguđetlágan doaimmat čájáhusáigodagas, earret eará konsearttat, čájáhusofelastimat, bargobájit ja yoga! muitala Kristoffer Dolmen, Sámi dáiddaguovddáža direktevra.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.