Skip to main content

Tags

Internet of Things is expected to become a part of everyday life before 2020. It might pay to, already now, board the train.

Internet of Things is expected to become a part of everyday life before 2020. It might pay to, already now, board the train.

Blogginnlegg   •   okt 18, 2016 10:45 CEST

Up until now Internet of Things (IoT), as it is known in English, has been relatively new and untested in many sectors. Despite this, several companies are in the process of integrating this as a part of their operation. SAS Institute has spoken with 75 of these companies in order to get acquainted with their experiences.

Til kamp mot kritisk kompetansemangel

Til kamp mot kritisk kompetansemangel

Blogginnlegg   •   okt 06, 2015 18:36 CEST

I 2020 vil Norge, i følge IKT Norge, ha et underskudd på minst 15.000-17.000 ubesatte IKT-stillinger. Det vil sette næringslivets konkurranseevne i fare, samtidig som sårt tiltrengte digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor kan bli sterkt forsinket og skadelidende. Det virker som om mange ikke helt tar inn over seg forstår hvorfor dette er så viktig. Men Paul Chaffey har skjønt det.

Fat, dumb and happy? - Innovate or die!

Fat, dumb and happy? - Innovate or die!

Blogginnlegg   •   jul 03, 2015 10:32 CEST

We live in a world where uncertainty and constant changes in our environment is the new reality. In this life there are two main types of organizations; those who are always searching for new ways to innovate and those who cling to old business models (often called the FDH syndrome; Fat, Dumb and Happy), writes Espen Eide, manager at SAS Institute in a blog article.

Building customer profiles in the era of big data

Building customer profiles in the era of big data

Blogginnlegg   •   jul 02, 2015 09:18 CEST

In recent years, the massive increase in data volumes and the variety of sources have completely changed the concept of customer profiles for most companies. From a marketer's view, this has created what we could refer to as a ‘big data challenge’ in which it becomes very complex to gain an overview of individual customers across multiple platforms, writes SAS-advisor Jonas Munk in a blog article.

Hvilken type markedsfører er du?

Hvilken type markedsfører er du?

Blogginnlegg   •   jul 01, 2015 09:02 CEST

Mine kollegaer i SAS UK & Irland gjennomførte nylig en undersøkelse blant mer enn 500 markedsførere som avdekket at i Storbritannia er det i hovedsak 4 ulike typer markedsførere; basert på fellestrekk i strategi, kanalvalg og ferdigheter. Er disse overførbare til Norge?

Connecting People

Blogginnlegg   •   aug 28, 2013 08:45 CEST

Mangel på analyser truer pasientsikkerheten

Blogginnlegg   •   aug 22, 2013 14:40 CEST

Excellence eller Excel?

Blogginnlegg   •   aug 12, 2013 15:25 CEST

Undersøkelser viser at nærmere ni av ti regneark har feil. Selv med dette i bakhodet legger en overvekt av norske banker sin skjebne i hendene på noen få nøkkelpersoner og manuelle regneark for risikoanalyser.

Dataene snakker ikke sammen

Dataene snakker ikke sammen

Blogginnlegg   •   aug 06, 2013 08:15 CEST

Store deler av helsevesenets produksjons- og datasystemer er ikke laget for å takle økt informasjonsbehov og akselererende datamengder. Dagens systemer snakker ikke sammen, og for å oppnå målet om rett informasjon i rett tid, må styringssystemene forbedres og IKT-strategi satses mer på.

Hva med ikke-rettighetspasientene?

Blogginnlegg   •   jun 27, 2013 14:46 CEST

Kvaliteten på medisinsk koding må heves

Blogginnlegg   •   jun 25, 2013 16:30 CEST

I ett av tre pasientopphold ved norske sykehus kodes hovedtilstanden feil, viser undersøkelser av Riksrevisjonen. Videre er det også grunn til å tro at koder for bi-diagnoser inneholder feil eller mangler. I noen tilfeller kan dette gå på pasientsikkerheten løs. I tillegg følger det at én av fire pasientopphold klassifiseres feil i DRG (Diagnose Relaterte Grupper).

Informasjonsforvaltning nedprioriteres

Informasjonsforvaltning nedprioriteres

Blogginnlegg   •   jun 21, 2013 08:54 CEST

Informasjonsforvaltning har blitt et glemt lederansvar. Konsekvensen er ineffektive virksomheter og redusert konkurransekraft.

ORSA: Et verdifullt strategisk verktøy

ORSA: Et verdifullt strategisk verktøy

Blogginnlegg   •   jun 20, 2013 13:49 CEST

Selv om full ikrafttredelse av Solvens II vil ikke finne sted før 2015, er det fortsatt noen tiltak som sannsynligvis må gjøres i år. Mens vi venter på Finanstilsynets endelige konklusjon så har den øverste myndigheten for forsikring- og yrkespensjon i Europa, EIOPA, signalisert at deler av Pilar 2 regelverket i Solvens II kan forventes å bli implementert allerede fra 1. januar 2014.

One size fits all? NOT!

Blogginnlegg   •   nov 19, 2012 08:20 CET

Sjelden har handelen søkt mer etter dypere kundeinnsikt enn i dag for å skaffe seg konkurransefortrinn. Samtidig ser vi at dagens forretningsregler og kundesegmenter bare i begrenset grad klarer å fange opp kundene.

Bankenes mobile utfordring

Bankenes mobile utfordring

Blogginnlegg   •   nov 12, 2012 08:25 CET

Bankene er i endring, og mobile løsninger er den nye store drivkraften i relasjon med kunden.

Dataintegrasjon og Master Data Management

Blogginnlegg   •   nov 06, 2012 08:20 CET

Det blir stadig viktigere å håndtere informasjon som en felles ressurs i virksomheten - på tvers av operasjonelle og analytiske behov.

Markedsdirektøren er død - leve markedsdirektøren

Markedsdirektøren er død - leve markedsdirektøren

Blogginnlegg   •   nov 01, 2012 08:15 CET

Marketing er i endring – og med det også rollen til den som er ansvarlig for markedsføringen.

Markedsføring er ikke bare moro – det er en livsnødvendighet

Blogginnlegg   •   apr 25, 2012 16:12 CEST

Peter Drucker sa en gang at det er bare to verdiskapende aktiviteter i en bedrift: innovasjon og markedsføring. Alt annet er bare kostnader. Mange går i retning av markedsføring som en helhetlig integrert prosess. De sørger for å ha et 360-graders blikk på kunder, produkter, kanaler og effekt av markedsføringen. Integrert markedsføring har kommet på agendaen fordi det er for viktig til å utelate.