Skip to main content

ORSA: Et verdifullt strategisk verktøy

Blogginnlegg   •   jun 20, 2013 13:49 CEST

Av: Tore Moe, seniorrådgiver SAS Institute

Selv om full ikrafttredelse av Solvens II, ifølge Finanstilsynet, ikke vil finne sted før 2015, er det fortsatt noen tiltak som sannsynligvis må gjøres i år. Mens vi venter på Finanstilsynets endelige konklusjon så har den øverste myndigheten for forsikring- og yrkespensjon i Europa, EIOPA, signalisert at deler av Pilar 2 regelverket i Solvens II kan forventes å bli implementert allerede fra 1. januar 2014.

Pilar 2 omfatter både organisatoriske krav og krav til dokumenterte retningslinjer for risikostyring. Det er krav om at det regelmessig gjennomføres en egen intern prosess for vurdering av risikoeksponering og soliditet, den såkalte ORSA-prosessen (Own Risk and Solvency Assessment).

Som en del av ORSA skal solvensbehov på kort og lang sikt vurderes mot selskapets risikoprofil, vedtatte rammer for risikotoleranse og strategi. ORSA-prosessen skal i tillegg være en integrert del av styring og kontroll, og inngå som en del av de strategiske beslutningene.

ORSA-prosessen har dermed potensiale til å bli et verdifullt strategisk verktøy for å sikre samspill mellom selskapets forretningsstrategi og risikostyring. Men det forutsetter at man i bunn har en fleksibel løsning som samkjører selskapets risikostyring og ledelsesrapportering.

Folksam i Sverige valgte en løsning fra SAS Institute til å hjelpe dem med både å optimalisere risikostyring og ledelsesinformasjon. Som grunnmur i denne løsningen ligger en datamodell som gir mulighet for å bruke de samme dataene til flere oppgaver. På den måten har Folksam enkelt kunne omstille seg fra å fokusere på QRT-rapporter i Pilar 3, til nå å fokusere på ORSA-prosessen i Pilar 2 - helt uten å bry seg om data.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy