Skip to main content

Kompetansemiljø for risikostyring og kundeanalyse på Vestlandet

Pressemelding   •   jan 15, 2016 11:57 CET

Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane og Helgeland Sparebank har gjennom et innkjøpssamarbeid valgt SAS Institute som leverandør av løsning for risikostyring og plattform for andre forretningsområder

– Vi har behov for konkurransedyktige verktøy og løsninger for risikostyring, rapportering og analyse. Samtidig trenger vi systemer som gjør at vi imøtekommer både dagens og morgendagens regulatoriske krav. Etter en sondering i markedet ble SAS Institute det naturlige valget, sier Magne Kvaslerud fra Sparebanken Sør, som er prosjektleder for sparebankenes innkjøpssamarbeid.

Avtalen er på et tosifret millionbeløp og strekker seg over tre år.

- Vi setter pris på tilliten bankene har vist oss og ser frem til å være med å realisere bankenes høye ambisjoner for god risikostyring og sterke kundeorientering. Bankene vil dra nytte av en internasjonal løsning som er tilpasset norske forhold, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute.

Bedre styringsdata

Den nye plattformen skal gi bankene bedre systemer for utvikling av risikomodeller, analyser, kontroll, styring og rapportering av bankens samlede risiko. Bankene får bedre mulighet til å styre porteføljen slik at denne blir diversifisert, med god balanse mellom risiko og lønnsomhet.

– Kontroll på egne data og verktøy, som gjør bankene i stand til å utvikle egne løsninger til bruk i kredittinnvilgelse, kredittoppfølging og porteføljestyring, er sentralt i denne avtalen. Bedre systemer og verktøy vil kunne bidra til økt lønnsomhet blant annet gjennom effektivisering av kredittprosesser og gode løsninger for risikoprising. Løsningene gir bankene bedre verktøy for analyse, og intern og ekstern rapportering, sier Kvaslerud

Får kontroll på egne data

Per i dag har bankene sine kundedata liggende hos tjenesteleverandøren som drifter deres kjernebank-løsninger. En ny integrasjonsplattform gjør at bankene nå får bedre tilgang til og kontroll med egne kundedata. Dette kommer på plass gjennom en datavarehusløsning fra SAS Institute som blant annet åpner for bruk av analytisk CRM, som vil kunne gi mer avansert kundeoppfølging og -analyse.

– Med et nytt datavarehus fra SAS Institute vil vi få en ny grunnplattform med et godt økosystem for risikostyring, som også vil kunne benyttes innenfor andre forretningsområder i bankene, sier Kvaslerud.

Velprøvd programvare

Dette er et betydelig prosjekt som vi løpe frem til sensommeren 2017. SAS Institute er ansvarlig for leveransen og benytter Capgemini som samarbeidspartner på implementering sammen egne konsulenter.

– SAS Institute har sammen med Capgemini levert flere tilsvarende prosjekter for norske banker. Vi har en industrialisert tilnærming som tar utgangspunkt i velprøvd programvare og beste praksis. Både vi og Capgemini har høy kompetanse på området, og prosjektet vil primært leveres av norske ressurser, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute.

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med 14.000 ansatte og 70.000 kundeinstallasjoner i 136 land. SAS er verdensledende leverandør av Business Intelligence og Analytics-løsninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner avdekker nye sammenhenger og forretningsmessige muligheter. SAS Institute - The Power To Know.

www.sas.com/no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy