Skip to main content

Med analyse i kampen mot kreft

Pressemelding   •   aug 24, 2015 14:00 CEST

Oslo, 24.8.2015. SAS Institute i Norge melder seg inn i Oslo Cancer Cluster og engasjerer seg i etableringen av Oslo Cancer Cluster Incubator – et kraftsenter som samler forskere, fysikere, farmasøyter og næringsliv for raskere innovasjon innen kreftmedisin og behandling.

- Engasjementet i Oslo Cancer Cluster er i tråd med SAS sin visjon om å endre måten verden virker på. I kampen mot kreft blir avansert analyse på helsedata stadig viktigere. Store satsninger innen eHelse og digitalisering gjør det mulig å avdekke ny og avgjørende kunnskap, sier administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute.

Forskere og start-ups blant de over 70 medlemsbedriftene som er samlet hosOslo Cancer Cluster tilbys gratis analyseverktøy fra SAS Institute, samt et møterom i innovasjonsparken med arbeidsstasjoner og moderne kommunikasjonsteknologi som tilrettelegger for samarbeid på tvers av landegrenser.

- SAS Institute kan åpne nye dører for flere av våre medlemmer, og vi tror de vil bidra positivt innenfor en lang rekke områder, ikke minst i skjæringspunktet mellom utdanning, forskning og analyseteknologi. Vi ønsker å benytte oss av deres nasjonale og globale ressurser, sier direktør Ketil Widerberg hos Oslo Cancer Cluster

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap, med ledende programvare innen forretningsanalyse og beslutningsstøtte. Både i Norge og internasjonalt benytter helsevesenet SAS programvare for å ta nytte av potensialet i kombinasjonen av kliniske og administrative analyseresultater. Globalt er selskapet tungt involvert i flere initiativ i kampen mot kreft, slik som den amerikanske storsatsingen Project Data Sphere.

- Vi håper at vi kan bidra til å sette også Norge på kartet som en ledende aktør innen forskning på kreft. Jeg vil oppmuntre norske ledere både fra helsesektoren og offentlig, politisk sfære å fortsette arbeidet med å åpne tilgangen til offentlige data. Norge er allerede i en særstilling med mulighet til å lære av dataene samlet inn av bl.a. Kreftregisteret, men potensialet er enormt. Jeg deler Oslo Cancer Cluster sin tro på det å komme sammen. Åpenhet og samarbeid gir innovasjon og resultater, både for norsk næringsutvikling innen helse og medisin – og aller mest for pasienten som vil få en bedre hverdag, avslutter Kåre Nygård.

Les mer om Oslo Cancer Cluster, Oslo Cancer Cluster Incubator og SAS Institute AS

Kontaktpersoner:

Oslo Cancer Cluster
Elisabeth Kirkeng Andersen
Kommunikasjonssjef
Mobil: + 47 40 49 21 04. Twitter: @elikirand

SAS Institute AS
Wenche Nielsen
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
wenche.nielsen@sas.com Mobil: + 47 27 30 66. Twitter: @WencheNielsen

Lars Hauge
Head of Healthcare
lars.houge@sas.com Mobil: + 47 99 59 34 50. Twitter: @LarsHouge

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med 14.000 ansatte og 70.000 kundeinstallasjoner i 136 land. SAS er verdensledende leverandør av Business Intelligence og Analytics-løsninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner avdekker nye sammenhenger og forretningsmessige muligheter. SAS Institute - The Power To Know.

www.sas.com/no

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy