Skip to main content

Terra Forsikring investerer i risikostyring og beslutningsstøtte

Pressemelding   •   okt 22, 2012 08:50 CEST

Det nye soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, er et såkalt fullharmonisert regelverk for EØS-området som skal innføres i norske lover. Reglene skal gi økt beskyttelse for forsikringstakerne, samt bedre stabiliteten i finansmarkedene.

Avtalen mellom Terra Forsikring og SAS Institute gjelder programvare som dekker de analyser og rapporter som kreves for å være i tråd med det nye regelverket. Med systemløsningen SAS Risk Management for Insurance håndteres standardberegninger for regelverkets kvantitative krav, samt støtte for den såkalte ORSA rapporteringen. Arbeidet understøttes ved å automatisere store deler av prosessen, og gir full sporbarhet og den påkrevede dokumentasjon.

- Avgjørende å utvikle bedre interne prosesser

Terra Forsikring, som er et heleid datterselskap i Terra-Gruppen, er en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. De har arbeidet med tilpasning til Solvens II-regelverket siden 2008.

- Reglene er like for alle forsikringsselskaper uavhengig av størrelse, og for oss som er en relativt liten virksomhet internasjonalt er det avgjørende at vi også evner å utvikle bedre interne prosesser som en følge av Solvens II. Erfaringen så langt er at vi kan bruke kunnskap og innsikt fra prosjektet både til helhetlig utvikling av selskapet og ned på produktutviklingsnivå i de enkelte avdelingene, sier Hans Olav Høiby i Terra.

Hans Olav Høiby er Risk Manager i Terra og prosjektansvarlig for forsikringsselskapets arbeid med Solvens II. Han opplever regelverket både som en krevende lovpålagt oppgave og en mulighet for forretningsutvikling i selskapet.

- Økt fokus på risikostyring fører også til økt oppmerksomhet fra toppledelsen på hvordan datakvalitet og analyse kan bidra til forretningsmessige fordeler. Resultatene fra risk kalkuleringene og aggregeringene gir oss bedre grunnlag og kvalitativ støtte for strategiske beslutninger.

Søkte mer enn en teknisk løsning

SAS Institute har erfaring med å bistå en lang rekke selskaper i å innfri regulatoriske krav.

– Gjennom avtalen med Terra styrker SAS Institute sin posisjon som partner for forsikringsbransjen. Vi har over 30 års erfaring innen den finansielle sektoren og over 3100 finansielle kunder over hele verden. Å sikre bedre styringsinformasjon og tilgjengelighet av viktige virksomhetsdata, er svært viktig på alle nivå i forsikringsselskapene for å kunne drive effektivt og styre optimalt. Vi ser frem til å bruke vår kunnskap for å hjelpe Terra med å bli solvent i henhold til kravene fra EU og norske myndigheter, sier Kåre Nygård som er administrerende direktør i SAS Institute.

Også Høiby understreker verdien av å ha samarbeidspartnere med erfaring fra tilsvarende prosjekter.

- Da vi valgte SAS Institute som samarbeidspartner, var det avgjørende at leveransen inneholdt mer enn kun en teknisk løsning. Vi opplever at SAS kan mye, og det er viktig for et lite selskap som Terra at partnerne våre har helhetsforståelse for utfordringene vi skal løse, avslutter Høiby.

For ytterligere informasjon:

Wenche Nielsen, Markedsdirektør SAS Institute AS

wenche.nielsen@nor.sas.com, Mobil: + 47 472 73 066

Om Terra

Terra-Gruppen er både et finanskonsern og en bankallianse. Terra-Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur samt et fullt spekter av finansprodukter for bank. Terra-Gruppen eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene er også hoved distributører av finanskonsernets produkter og tjenester og utgjør en samlet kundemasse på om lag èn million kunder. Terra-bankene har full selvstendighet, eget navn, merkevare og profil. Alliansens mål er at banken skal beholde og forsterke sin sentrale rolle i lokalsamfunnet. Terra Forsikring er et av produktselskapene i Terra-Gruppen, og tilbyr både skade og livsforsikring. Se også www.terra.no.

Om SAS Institute i Norden og Baltikum

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 127 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Selskapet har opparbeidet en sterk posisjon i Norden og Baltikum og bistår over 1300 kunder fra kontorer i Oslo, Stavanger, København, Skanderborg, Stockholm, Helsinki, Riga og Vilnius.

Siden 1976 har SAS Institute gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

Se også www.sas.com, eller respektive lands hjemmesider: www.sas.com/norway, www.sas.com/denmark, www.sas.com/sweden, www.sas.com/finland eller www.sas.com/estonia

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverandør av Business Intelligence og Analytics-løsninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy