Skip to main content

Ny innførselsmoms fra 2017

Nyhet   •   nov 22, 2016 07:42 CET

Det blir nye regler for innførselsmoms fra nyttår.

Merverdiavgift skal rapporteres av kunden til Skatteetaten. SCHENKER vil levere
merverdiavgiftrapport som et tillegg til fortolling.
Tidligere har dette blitt beregnet gjennom tolldeklarasjonen på kundenes tollkreditt eller
speditørens dagsoppgjør. Fra årsskiftet skal det rapporteres (egenfastsettes) til Skatteetaten
via den nye skattemeldingen som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Endringen har vært under planlegging i lang tid. Selv om det ble sagt at dette ikke skulle medføre ekstra arbeid for næringslivet, så vil momsrapporteringen endres og importørene må sette seg inn i de nye reglene. Det er sendt ut brev fra Skatteetaten til alle bedrifter som berøres av ordningen.
Alle varer skal fortolles som tidligere. Utregningen av merverdiavgift i rubrikk 47 fjernes men
dette medfører ikke at det blir mindre viktig at tolldeklareringen er korrekt. Hvor mye som skal rapporteres i merverdiavgift på omsetningsoppgaven overlates i praksis til importøren.
Innførselsmerverdiavgift underlegges prinsippet om egenfastsetting. Dette er sentralt i
skatteforvaltningsloven som trer i kraft januar 2017.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy