Skip to main content

Schüco går offensivt ut med digitalisering

Pressemelding   •   feb 02, 2017 07:00 CET

Digitaliseringen av industrien går kraftig framover. Industri 4.0 er et prosjekt drevet av en regjeringsstyrt forskningsunion i Tyskland, som har et ønske om å optimalisere hele verdikjeden ved hjelp av digitale hjelpemidler. Industriproduksjonen skal samkjøres med moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det tekniske grunnlaget for dette er intelligente og digitale nettverksystemer. For byggebransjen betyr dette å knytte sammen alle prosesser fra design og planlegging av et byggeprosjekt via produksjon, montering, bruk og vedlikehold til gjenvinning av materialene ved rivning. Schüco har lang erfaring med å støtte arkitekter, planleggere, fasadeentreprenører og håndverkere med digital support fra design til montering. Med den nyopprettede avdelingen Schüco Digital, den nye Schüco Virtual Construction Lab og Plan.One ccs GmbH, som ble stiftet 1. januar 2017, tar selskapet nå det neste steget på sitt digitale veikart.


Schüco Digital

Den nylig etablerte avdelingen Schüco Digital skal utvikle markedstilpassede digitale løsninger og produkter. Avdelingen er delt opp i tre kjernefunksjoner; digitale produkter, digital support og digital lab.

Under digitale produkter forenes temaene SchüCal og SchüCad med verdiøkende funksjoner og planleggingsmoduler. De digitale produktene som skapes her er i stadig utvikling og kobles nå opp mot de nye plattformer og oppgraderes med tjenester tilpasset målgruppen. Produktene er tilgjengelige på datamaskin, på verkstedsterminal i verkstedet og på smarttelefonen underveis i møter, på verkstedet eller på byggeplassen.

Oversikt over løsninger til de forskjellige prosjektfasene

Digital Support støtter Schücos partnere med individuell rådgivning om programvareløsninger og med opplæring i programvaren. Målet er å alltid nå en maksimal fleksibilitet både i digitale prosesser og i produksjonsprosesser hos våre partnere – skreddersydd for de individuelle behovene til hver enkelt partner. For å oppnå dette jobber Digital Support tett med den likeså nyetablerte Schüco Fabrication. Digitaliseringen vil i økende grad trenge inn i prosessene i produksjonen og føre til varig endring. I tillegg til den etablerte digitale overføringen av produksjonsdata til CNC-maskiner, påvirker nye prosjekt- og informasjonssystemer, som for eksempel Schüco verkstedsterminal, produksjonen til våre partnere. I framtiden vil maskinene utveksle informasjon med disse systemene og på denne måten optimere produksjonen. Kjernevirksomheten til Schüco Fabrication er utvikling og distribusjon av disse produksjonsløsningene ved siden av den individuelle rådgivningen rundt produksjon, verkstedsplanlegging og global support av maskiner.

I Digital Lab utvikles og introduseres nye produkter og tjenester. Dette omfatter på den ene siden „Virtual Construction Lab“, som i framtiden vil komme i tillegg til dagens Schüco portefølje. På den andre siden omfatter det en opprettelse av nye åpne plattform-løsninger, som er skilt ut som bedriften PLAN.ONE ccs GmbH.

Schüco Virtual Construction Lab tilbyr tjenester rettet mot Schüco produsenter, for kompetent og profesjonell presentasjon i anbudsrunden. Målet er å kunne overbevise kunder og investorer med tilbudsdokumenter som er nøyaktig tilpasset det respektive byggeprosjektet. Produkt- og prosjektspesifikke krav beskrives klart og forståelig og forklarer fordelene med den foreslåtte løsningen. Porteføljen strekker seg fra 2D- og 3D-fremstillinger av høy kvalitet via animasjoner og simulasjoner av byggeprosessen til Rapid Prototyping, for å overbevise beslutningstakerne.

Å tenke nytt og større – Plan.One plattform

Digitalisering innebærer ikke bare å digitalisere tradisjonelle prosesser, men også å tenke videre rundt prosessene. Derfor har Schüco etablert Plan.One ccs GmbH – for å knytte alle deltakere i verdikjeden. Plan.One fungerer her som en åpen, leverandøruavhengig plattform, skreddersydd for alle aktører i byggebransjen. Ved å opprette enhetlige standarder for å klassifisere prosjekt- og produktdata, blir dagens BIM-standard ytterligere utvidet. Plan.One er i utgangspunktet delt inn i Plan.One architecture og Plan.One fabrication. Som et neste skritt vil vi med Plan.One operation gi brukerne av bygningene ekstra funksjoner.

Plan.One architecture er en åpen og leverandøruavhengig plattform, som knytter arkitekter og leverandørene av byggematerialer sammen. Den analyserer de produktspesifikke kravene til et byggeprosjekt og gir produktanbefalinger inkludert tekniske beskrivelser, bilder og referanser. Utvalgte produkter kan overføres direkte inn i planleggingsmodellen.

Plan.One fabrication er en prosjektstyringsprogramvare for produsenter som gir en oversiktlig prosjektstyring, åpen og nettbasert. Den dekker alle prosjektansvarlige områder og gjør det mulig å ha direkte kommunikasjon med alle deltakere i prosjektet. Individualisert tilgang filtrer dataene for hver aktør: Alle får nøyaktig den informasjonen som er relevant for jobben.

Mer under www.plan.one

Schüco Systemløsninger for vinduer, dører og fasader

I samarbeid med sitt globale nettverk av aluminium-, stål- og PVC-produsenter, samt arkitekter, entreprenører og investorer, realiserer Schüco bærekraftige klimaskall med fokus på mennesker og deres behov. Dette i harmoni med natur og teknologi. Schücos fasade-, dør- og vindusløsninger oppfyller de høyeste krav til design, komfort og sikkerhet. Samtidig reduseres utslipp av CO2gjennom økt energieffektivitet, og derved spares de naturlige ressursene. Selskapet leverer målgruppeorienterte produkter til nybygg og modernisering, som er designet for å oppfylle brukerens individuelle behov i alle klimasoner. Schücos rådgivere står klar med den beste service i alle byggeprosessenes faser. Med 4.630 ansatte og 12.000 samarbeidspartnere er Schüco representert i mer enn 80 land og oppnådde i 2015 en omsetning på 1,430 milliarder euro. Finn mer informasjon på www.schueco.no

For mer informasjon, følg oss på:

Facebook
LinkedIn 
Instagram

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy