Skip to main content

Lena går til Sjømatrådet

Pressemelding   •   jul 04, 2016 09:00 CEST

Lena Glosemeyer Fangel (42) blir kommunikasjonsrådgiver i Norges sjømatråd. Fangel har de siste ni årene vært kommunikasjonssjef i Troms Kraft.

- Norges sjømatråd er meget fornøyd med å få Lena med på laget som skal forsvare den norske sjømaten i Norge og ute i verden. Lena har lang erfaring som journalist og kommunikasjonssjef og vil med sin kompetanse styrke teamet i kommunikasjonsavdelingen, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Fangel er utdannet innen media og kommunikasjon fra Edinburgh i Skottland, og har bakgrunn som journalist i Nordlys og iTromsø.

– Jeg gleder meg til å bli en del av sjømatrådets kommunikasjonsteam. Arbeidet med å fremme norsk sjømat er viktig på mange nivåer. Næringen betyr enormt mye for Norge, både i form av sysselsetting og verdiskaping, som kulturbærer og som viktig kilde til sunn og god mat, sier Fangel.

Norges sjømatråd styrker i 2016 kommunikasjonsteamet med fire stillinger. Tilsettingsprosessen er ikke avsluttet, men med tilsettingen av Lena Glosemeyer Fangel er den første stillingen besatt. Det har vært stor interesse for de fire stillingene.

- Norges sjømatråd mottok 84 søknader til de fire stillingene som kommunikasjonsrådgiver og det er mange gode søkere på søkerlista. Med tilsettingen av Lena er ikke prosessen avsluttet. Vi skal snakke med flere søkere etter sommerferien, sier Hanssen.

Lena Glosemeyer Fangel tiltrer stillingen 1. oktober 2016.

Kontaktpersoner: Lena Glosemeyer Fangel, mobil 950 89 123
Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet