Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 ​En femtedel vernet og båndlagt Mon, 17 Jul 2017 07:00:00 +0200 Store deler av statens skog vil få stå i fred for å sikre sjeldne naturtyper og leveområder for truede arter. Med 4,6 millioner dekar, rundt 6 prosent av landets samlede produktive skog, er Statskog Norges største skogeier. Omfattende verneprosesser har nå båndlagt en femtedel av selskapets produktive skog. Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av det totale norske skogarealet. http://www.mynewsdesk.com/no/statskog/pressreleases/en-femtedel-vernet-og-baandlagt-2065256?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/statskog/pressreleases/en-femtedel-vernet-og-baandlagt-2065256?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statskog SF Ny batterihekksaks fra STIHL Fri, 14 Jul 2017 00:12:48 +0200 STIHL HSA 94 er en ny oppladbar 36 V hekksaks for profesjonelle brukere. http://www.mynewsdesk.com/no/stihl/pressreleases/ny-batterihekksaks-fra-stihl-2067062?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/stihl/pressreleases/ny-batterihekksaks-fra-stihl-2067062?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stihl Andreas AS ​Ford avduket i dag nye Ford Transit Custom, og avslørte både et tøffere design og helt nytt interiør. Wed, 12 Jul 2017 11:13:00 +0200 - Transit Custom har vært en stor suksess siden lanseringen i 2012, og nå blir den enda bedre. Vi har lyttet til kundene, og er stolte av å levere en 1-tonns varebil som i tillegg til å se bra ut - både er mer praktisk i bruk og stappfull av smarte funksjoner, sier salgsansvarlig for nyttekjøretøy i Ford Motor Norge Johnny Løvli. http://www.mynewsdesk.com/no/ford/pressreleases/ford-avduket-i-dag-nye-ford-transit-custom-og-avsloerte-baade-et-toeffere-design-og-helt-nytt-interioer-2063096?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/ford/pressreleases/ford-avduket-i-dag-nye-ford-transit-custom-og-avsloerte-baade-et-toeffere-design-og-helt-nytt-interioer-2063096?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Ford Motor Company AB Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet Wed, 12 Jul 2017 07:00:00 +0200 Kystkommunane i Agder vil legge til rette for vekst i kystbasert næring. I eit havmiljø som allereie er under sterkt press frå både forureining, overfiske, habitatøydelegging og klimaendringar er dette ei utfordring, men med kunnskap om lokale marine prosessar og økosystem er det likevel mogleg å finne næringsvegar som både er lønsame og berekraftige, seier NIVA og HI i ein ny rapport. http://www.mynewsdesk.com/no/niva/pressreleases/hausting-havbruk-berekraft-og-reiseliv-den-blaa-naeringa-skal-vekse-paa-soerlandet-2059637?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/niva/pressreleases/hausting-havbruk-berekraft-og-reiseliv-den-blaa-naeringa-skal-vekse-paa-soerlandet-2059637?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease NIVA Ny kraftig batteritrimmer Tue, 11 Jul 2017 10:50:00 +0200 STIHL FSA 130 er en kraftig, men enkel batteridrevet trimmer for flatearbeider i seigt gress. http://www.mynewsdesk.com/no/stihl/pressreleases/ny-trimmer-for-proffene-2060956?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/stihl/pressreleases/ny-trimmer-for-proffene-2060956?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stihl Andreas AS Sjømatrådet har ansatt ny utsending i Storbritannia Fri, 07 Jul 2017 07:52:00 +0200 ​Hans Frode Kielland Asmyhr er ansatt som Norges sjømatråds nye utsending i Storbritannia og tiltrer stillingen i London 1. september. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/sjoematraadet-har-ansatt-ny-utsending-i-storbritannia-2044856?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/sjoematraadet-har-ansatt-ny-utsending-i-storbritannia-2044856?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Hvitfiskeksport for rekordhøye 8,1 milliarder første halvår Thu, 06 Jul 2017 06:00:00 +0200 Hvitfiskeksporten har aldri tidligere hatt større verdi i årets første halvår. Veksten skyldes i hovedsak økning på konvensjonelle produkter, samt fersk og fryst hel hvitfisk. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/hvitfiskeksport-for-rekordhoeye-81-milliarder-foerste-halvaar-2051943?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/hvitfiskeksport-for-rekordhoeye-81-milliarder-foerste-halvaar-2051943?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Pelagisk eksport for 3,3 milliarder i første halvår Thu, 06 Jul 2017 06:00:00 +0200 Utfordringer med markedsadgang og store sildefangster gir utslag i sildeeksporten for første halvår, mens makrellprisen har ligget høyere enn fjoråret trass større kvoter. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/pelagisk-eksport-for-33-milliarder-i-foerste-halvaar-2051926?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/pelagisk-eksport-for-33-milliarder-i-foerste-halvaar-2051926?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Lakseeksport for 31,5 milliarder i første halvår Thu, 06 Jul 2017 06:00:00 +0200 Verdien av norsk lakseeksport når stadig nye høyder. I første halvår har eksportverdien for laks aldri vært høyere enn i år. Rekordhøye laksepriser og vekst i USA og Asia er hovedårsakene. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/lakseeksport-for-315-milliarder-i-foerste-halvaar-2051931?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/lakseeksport-for-315-milliarder-i-foerste-halvaar-2051931?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Lavere eksport av skalldyr i første halvår Thu, 06 Jul 2017 06:00:00 +0200 Norge eksporterte 23 000 tonn skalldyr til en verdi av 766 millioner kroner i første halvår 2017. Det er en nedgang i volum på 22 prosent og en verdinedgang på 17 prosent mot samme periode i fjor. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/lavere-eksport-av-skalldyr-i-foerste-halvaar-2051913?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/lavere-eksport-av-skalldyr-i-foerste-halvaar-2051913?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Rekordsterkt første halvår for sjømateksporten Thu, 06 Jul 2017 06:00:00 +0200 Aldri før har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i første halvår av 2017. Økningen skyldes i hovedsak rekordhøye laksepriser, men også kraftig volumvekst i eksporten til USA og asiatiske markeder. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/rekordsterkt-foerste-halvaar-for-sjoemateksporten-2051842?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/rekordsterkt-foerste-halvaar-for-sjoemateksporten-2051842?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS BioMar Group rapporterer en FIFO-rate på under 1 Wed, 05 Jul 2017 09:59:34 +0200 Innovative teknologiske fremskritt fra BioMars side samt høye priser i markedet for fiskeolje og fiskemel har gjort det mulig for BioMar Group å oppnå et gjennomsnittlig FIFO-rate (Fish-In:Fish-Out) på under 1 for råvareforbruk i 2016 for første gang i selskapets historie. Dette og mye annen informasjon fremgår av den årlige bærekraftsrapporten som slippes i dag. http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/biomar-group-rapporterer-en-fifo-rate-paa-under-1-2050555?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/biomar-group-rapporterer-en-fifo-rate-paa-under-1-2050555?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Biomar Mester Grønn først med norske økologiske peoner Wed, 05 Jul 2017 07:00:00 +0200 Peoner er Norges mest populære blomst når den er i sesong. Nå lanserer Mester Grønn norskproduserte peoner for første gang, og er med på å utvide sesongen for peoner. http://www.mynewsdesk.com/no/mester-groenn/pressreleases/mester-groenn-foerst-med-norske-oekologiske-peoner-2047689?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/mester-groenn/pressreleases/mester-groenn-foerst-med-norske-oekologiske-peoner-2047689?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Mester Grønn Cermaq tar i bruk ny teknologi for å lage biogass av slamavfall Fri, 30 Jun 2017 12:00:00 +0200 Slamavfall fra smoltproduksjon har i mange år vært en utfordring både for miljøet og for oppdretterne. Cermaq tar i bruk ny teknologi ved settefiskanlegget på Forsan i Steigen i Nordland for å produsere verdifull biogass av slamavfallet i stedet for å deponere det. http://www.mynewsdesk.com/no/enova-sf/pressreleases/cermaq-tar-i-bruk-ny-teknologi-for-aa-lage-biogass-av-slamavfall-2043088?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/enova-sf/pressreleases/cermaq-tar-i-bruk-ny-teknologi-for-aa-lage-biogass-av-slamavfall-2043088?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Enova SF Cermaq tar i bruk ny teknologi for å lage biogass av slamavfall Fri, 30 Jun 2017 09:34:21 +0200 Slamavfall fra smoltproduksjon har i mange år vært en utfordring både for miljøet og for oppdretterne. Cermaq tar i bruk ny teknologi ved settefiskanlegget på Forsan i Steigen i Nordland for å produsere verdifull biogass av slamavfallet i stedet for å deponere det. http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq-norway-as/pressreleases/cermaq-tar-i-bruk-ny-teknologi-for-aa-lage-biogass-av-slamavfall-2042947?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq-norway-as/pressreleases/cermaq-tar-i-bruk-ny-teknologi-for-aa-lage-biogass-av-slamavfall-2042947?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Cermaq Norway AS Barcom styrker sin Organisasjon Fri, 30 Jun 2017 09:30:00 +0200 Barcom Labelling styrker sin organisasjon http://www.mynewsdesk.com/no/pressreleases/barcom-styrker-sin-organisasjon-2042949?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/pressreleases/barcom-styrker-sin-organisasjon-2042949?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Barcom Labelling AS Hultafors friluftskniv tildelt internasjonal designpris Fri, 30 Jun 2017 08:28:16 +0200 Den etablerte verktøyprodusenten Hultafors lanserte i fjor sine første produkter fullstendig rettet mot friluftsliv med to nye friluftskniver. Nylig ble det kunngjort at OK4 modellen ble tildelt den internasjonale designprisen Red Dot Award for 2017. http://www.mynewsdesk.com/no/hultafors/pressreleases/hultafors-friluftskniv-tildelt-internasjonal-designpris-2017914?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/hultafors/pressreleases/hultafors-friluftskniv-tildelt-internasjonal-designpris-2017914?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hultafors Group Norge AS Ønsker frihandelsavtale med Japan Tue, 27 Jun 2017 10:52:00 +0200 En frihandelsavtale for norsk sjømat i Japan ville alene utgjøre over 200millioner kroner i årlige tollbesparelser. Sjømatrådet mener det er svært positivt at myndighetene nå åpner for samtaler om frihandelsavtale med Japan http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/oensker-frihandelsavtale-med-japan-2036732?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/oensker-frihandelsavtale-med-japan-2036732?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Enighet om fordeling Mon, 26 Jun 2017 22:20:05 +0200 Bondeorganisasjonene og staten har nå fordelt den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni. http://www.mynewsdesk.com/no/norges-bondelag/pressreleases/enighet-om-fordeling-2035769?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/norges-bondelag/pressreleases/enighet-om-fordeling-2035769?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Bondelag Rom for å ta ut flere ulv Mon, 26 Jun 2017 16:10:00 +0200 http://www.mynewsdesk.com/no/norges-bondelag/pressreleases/rom-for-aa-ta-ut-flere-ulv-2035671?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/norges-bondelag/pressreleases/rom-for-aa-ta-ut-flere-ulv-2035671?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Bondelag