Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Agriculture, fishing - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett Thu, 21 Jul 2016 08:00:00 +0200 iFarm kan løse mange av utfordringene som nå begrenser vekst i lakseoppdrett. Dagens gruppebaserte registreringer og gjennomføring av tiltak vil bli avløst av individuell registrering og behandling. Cermaq søker om 10 utviklingstillatelser for å ta iFarm-konseptet fra forskingsfasen fram til et industrielt produkt. http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq-norway-as/pressreleases/ifarm-cermaq-satser-paa-individbasert-oppdrett-1486594?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq-norway-as/pressreleases/ifarm-cermaq-satser-paa-individbasert-oppdrett-1486594?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Cermaq Norway AS iFarm – Cermaq towards individual-based farming Thu, 21 Jul 2016 08:00:00 +0200 iFarm can solve many of the challenges that currently restrict growth in salmon farming. Today's group based registration and execution of measures will be replaced by individual registration and treatment. Cermaq applies for 10 development licenses to take iFarm concept from the research phase up to an industrial product. http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq/pressreleases/ifarm-cermaq-towards-individual-based-farming-1486587?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq/pressreleases/ifarm-cermaq-towards-individual-based-farming-1486587?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease CERMAQ GROUP AS ​ Vant 500 kg laks: - Det er galskap Mon, 18 Jul 2016 06:00:00 +0200 Jean-Marc Bideau vant 500 kilo laks under fjorårets Arctic Race of Norway. Søndag ble den skadeplagede proffsyklisten og lagkameratene i Fortuneo – Vital Concept hedret med en ekte norsk laksemiddag i de franske alpene. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/vant-500-kg-laks-det-er-galskap-1481564?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/vant-500-kg-laks-det-er-galskap-1481564?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Du jobber mye mindre for maten enn du tror! Tue, 12 Jul 2016 10:14:25 +0200 9 av 10 nordmenn tror de må jobbe 3 til 5 timer for å kunne kjøpe en ukes matforbruk. Men det er ikke realiteten. http://www.mynewsdesk.com/no/norsk-landbrukssamvirke/pressreleases/du-jobber-mye-mindre-for-maten-enn-du-tror-1474376?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/norsk-landbrukssamvirke/pressreleases/du-jobber-mye-mindre-for-maten-enn-du-tror-1474376?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norsk Landbrukssamvirke Sjømateksport for 42,6 mrd. i første halvår Tue, 05 Jul 2016 05:59:00 +0200 Norge eksporterte sjømat for 42,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 25 prosent eller 8,6 milliarder kroner målt mot første halvår 2015. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/sjoemateksport-for-42-6-mrd-i-foerste-halvaar-1465187?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/sjoemateksport-for-42-6-mrd-i-foerste-halvaar-1465187?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Sjømateksport, første halvår 2016 Tue, 05 Jul 2016 05:56:00 +0200 ​Norge eksporterte sjømat for 42,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 25 prosent eller 8,6 milliarder kroner målt mot første halvår 2015. I juni måned ble det eksportert sjømat for 7,1 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent eller 1,3 milliarder kroner sammenlignet med juni måned i fjor. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/sjoemateksport-foerste-halvaar-2016-1463706?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/sjoemateksport-foerste-halvaar-2016-1463706?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS Lena går til Sjømatrådet Mon, 04 Jul 2016 09:00:00 +0200 Lena Glosemeyer Fangel (42) blir kommunikasjonsrådgiver i Norges sjømatråd. Fangel har de siste ni årene vært kommunikasjonssjef i Troms Kraft. http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/lena-gaar-til-sjoematraadet-1464308?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/seafood/pressreleases/lena-gaar-til-sjoematraadet-1464308?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Norges Sjømatråd AS BioMar med verdikjedetilnærming til bærekraft Mon, 04 Jul 2016 09:00:00 +0200 BioMar-gruppens bærekraftrapport 2015 skisserer selskapets ambisiøse mål og tiltak for å forme effektiv og bærekraftig global akvakultur i samarbeid med hele verdikjeden. http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/biomar-med-verdikjedetilnaerming-til-baerekraft-1463577?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/biomar-med-verdikjedetilnaerming-til-baerekraft-1463577?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Biomar Global leder for forskning på fiskehelse Fri, 01 Jul 2016 07:00:00 +0200 BioMar satser tungt på forskning og produktutvikling. Fiskehelse er et høyt prioritert satsningsområde. R&D Group Manager Health Elisabeth Aasum leder nå denne aktiviteten fra Trondheim, for hele BioMar Group. http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/global-leder-for-forskning-paa-fiskehelse-1461825?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/global-leder-for-forskning-paa-fiskehelse-1461825?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Biomar Rekordsalg av fôr med bærekraftsertifisert krill Mon, 27 Jun 2016 07:00:00 +0200 BioMar har hatt fôrtyper med krill på markedet i en årrekke. Ved halvårsskiftet 2016 er over halvparten av BioMars salg slike produkter. Salgsrekorden skyldes at oppdretterne opplever fordeler med krill i fôret. http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/rekordsalg-av-for-med-baerekraftsertifisert-krill-1453167?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/rekordsalg-av-for-med-baerekraftsertifisert-krill-1453167?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Biomar Administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog ønsker avløsning Fri, 24 Jun 2016 14:00:00 +0200 Etter snart 11 år som leder av Statskog har administrerende direktør Øistein Aagesen meddelt styret i foretaket at han ønsker avløsning. http://www.mynewsdesk.com/no/statskog/pressreleases/administrerende-direktoer-oeistein-aagesen-fratrer-sin-stilling-i-statskog-1453706?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/statskog/pressreleases/administrerende-direktoer-oeistein-aagesen-fratrer-sin-stilling-i-statskog-1453706?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statskog SF Cermaq øker slakterikapasiteten i Nordland ved å bygge nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Fri, 24 Jun 2016 10:20:00 +0200 Cermaq Norway satser i Nordland, og har behov for økt slakterikapasitet i regionen. I dag har selskapet to slakterier i regionen; ett i Alsvåg i Øksnes kommune og ett i Skutvik i Hamarøy kommune. En utvidelse av disse to slakteriene er vurdert opp mot byggingen av et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen. http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq-norway-as/pressreleases/cermaq-oeker-slakterikapasiteten-i-nordland-ved-aa-bygge-nytt-slakteri-paa-storskjaeret-i-steigen-1453523?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq-norway-as/pressreleases/cermaq-oeker-slakterikapasiteten-i-nordland-ved-aa-bygge-nytt-slakteri-paa-storskjaeret-i-steigen-1453523?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Cermaq Norway AS Lederskifte i Cermaq Thu, 23 Jun 2016 15:33:00 +0200 Jon Hindar slutter i Cermaq etter nesten 5 år. Styret har oppnevnt Geir Molvik som ny konsernsjef for Cermaq Group AS. http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq/pressreleases/lederskifte-i-cermaq-1452660?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq/pressreleases/lederskifte-i-cermaq-1452660?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease CERMAQ GROUP AS Leadership change in Cermaq Thu, 23 Jun 2016 15:33:00 +0200 Jon Hindar leaves Cermaq after almost 5 years. The Board has appointed Geir Molvik as new CEO for Cermaq Group. http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq/pressreleases/leadership-change-in-cermaq-1452628?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/cermaq/pressreleases/leadership-change-in-cermaq-1452628?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease CERMAQ GROUP AS Slik får du løs sluken Thu, 23 Jun 2016 09:34:07 +0200 Om fiskesluken setter seg godt fast i elvebunnen, er den ikke nødvendigvis tapt. Det kan være ganske humørdrepende å måtte gi slipp på en sluk som har satt seg fast. Du lirker og rykker til snøret ryker. Har du uflaks ryker stanga først. Men det finnes håp for den som fisker i elv. http://www.mynewsdesk.com/no/statskog/pressreleases/slik-faar-du-loes-sluken-1452134?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/statskog/pressreleases/slik-faar-du-loes-sluken-1452134?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statskog SF Merker 47 turløyper i Midt-Troms Tue, 21 Jun 2016 10:11:31 +0200 Statskog SF og Troms fylkeskommune gir til sammen 120.000 kroner til prosjektet «Turløyper og friluftsporter i Midt-Troms». Dermed kan det settes fart på å virkeliggjøre en større satsing på merking og informasjon om turløyper i regionen. http://www.mynewsdesk.com/no/statskog/pressreleases/merker-47-turloeyper-i-midt-troms-1449195?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/statskog/pressreleases/merker-47-turloeyper-i-midt-troms-1449195?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Statskog SF ​Stillegående og kraftigere Mon, 20 Jun 2016 10:47:37 +0200 Stihls nye batteridrevne motorsag MSA 200 C-BQ er perfekt for deg som trenger en kraftig motorsag som samtidig er stillegående. http://www.mynewsdesk.com/no/stihl/pressreleases/stillegaaende-og-kraftigere-1446327?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/stihl/pressreleases/stillegaaende-og-kraftigere-1446327?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stihl Andreas AS Norge vertsnasjon for årlig seminar i komiteen for humanernæring og helse i IMS Fri, 17 Jun 2016 21:06:17 +0200 15 – 18. juni avholdes den årlige konferansen i komiteen for humanernæring og helse i International Meat Secretariat i Oslo. Norge er årets vertsnasjon og MatPrat og Animalia står for selve arrangementet. http://www.mynewsdesk.com/no/matprat/pressreleases/norge-vertsnasjon-for-aarlig-seminar-i-komiteen-for-humanernaering-og-helse-i-ims-1446427?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/matprat/pressreleases/norge-vertsnasjon-for-aarlig-seminar-i-komiteen-for-humanernaering-og-helse-i-ims-1446427?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt Nye Stralis: TCO2 mesteren Fri, 17 Jun 2016 10:00:00 +0200 Nye Stralis øker innsatsen når det gjelder lønnsomhet og bærekraft under alle transportforhold, fra regional transport via bykjøring og lett anleggskjøring til langtransport. Den helt nye drivelinjen, med nytt utstyr og moderne teknologier, samt nye innovative tjenester øker effektiviteten og holdbarheten dramatisk, samtidig som utslippene minimeres. Dette gjør nye Stralis til en mester! http://www.mynewsdesk.com/no/iveco/pressreleases/nye-stralis-tco2-mesteren-1442632?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/iveco/pressreleases/nye-stralis-tco2-mesteren-1442632?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Iveco Nye Stralis NP: En revolusjonerende gassdrevet lastebil for bærekraftig langtransport Fri, 17 Jun 2016 10:00:00 +0200 Nye Stralis NP er den første naturgassdrevne lastebilen spesielt utviklet for langtransport. Dette er den eneste lastebilen som kan gå på komprimert eller flytende naturgass, eller en kombinasjon av disse to, og som gir effekt, komfort, transmisjons-teknologi og et drivstoffsystem som passer til langtransport. http://www.mynewsdesk.com/no/iveco/pressreleases/nye-stralis-np-en-revolusjonerende-gassdrevet-lastebil-for-baerekraftig-langtransport-1442644?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/no/iveco/pressreleases/nye-stralis-np-en-revolusjonerende-gassdrevet-lastebil-for-baerekraftig-langtransport-1442644?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Iveco