Skip to main content

"Etterspørsel" minsker i norske årsberetninger

Pressemelding   •   jul 16, 2013 08:12 CEST

De administrerende direktørene i de største selskapene på Oslo-børsen brukte ord som etterspørsel, høy og svært i betydelig mindre omfang i årsberetningene for 2012, sammenlignet med året før. Generelt er de norske administrerende direktørene mer forsiktige med ordvalget, sammenlignet med tidligere. Dette viser en oversikt over ord brukt av administrerende direktører i årsberetningene for børsnoterte selskaper i Sverige, Danmark, Finland og Norge som språkselskapet Semantix har utarbeidet.

– Bruken av mange av ordene som knyttes til konjunkturen, har minsket påfallende siden 2011. Men
selv om de norske administrerende direktørene har blitt mer forsiktige i ordvalget, er det fremdeles ulike varianter av ordet god som er det vanligste i tekstene, sier Anders Uddfors, konsernsjef hos Semantix.

I tillegg til etterspørsel, høy og svært minsker også ord som tilvekst, sterk, vokse og tiltak. Dessuten står ordet minske for den største økningen.

Årsberetningene i Norge, Sverige og Danmark viser et liknende mønster. I samtlige land minsker
bruken av konjunkturrelaterte ord, sammenlignet med 2011. Fremdeles er det vanligste ordet i Sverige øke og i Danmark sterk. De største forandringene står de finske årsberetningene for. Der har både ordet minske og ordet lønnsomhet økt med flere hundre prosent. Det vanligste ordet i Finland er øke.

– Tilbakeholdenheten når det gjelder konjunkturtilknyttede ord, som er tydelig i Norge, Sverige og Danmark, kan speile en økt usikkerhet om hvor konjunkturen er på vei, sier Anders Uddfors.

 

Slik ble oversikten utarbeidet

Semantix har samlet inn og regnet på samtlige ord brukt av administrerende direktører i årsberetningene for de største børsnoterte selskapene for årene 2010–2012 i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Alle bøyningsformer av vanlige innholdsord som forekommer, er slått sammen, og det er regnet ut hvor mange ganger hvert av de aktuelle ordene er brukt per årsberetning (ordsnitt). Innholdsord er ord med egen, tydelig betydning, til forskjell fra funksjonsord, som brukes til å vise forholdet mellom innholdsord. Eksempler på funksjonsord er at, og og på.  

I Danmark, Finland og Norge blir mange årsberetninger bare skrevet på engelsk. Disse har blitt oversatt for å kunne sammenligne dem med årsberetningene på svensk, dansk, finsk og norsk. Antallet tilgjengelige årsberetninger varierer fra land til land og fra år til år og ligger mellom 15 stykker i Norge for 2012 og 28 stykker i Sverige for samtlige år.

 

Semantix er Nordens ledende språkbedrift med tjenester innenfor oversetting, skriving, språkopplæring og tolking. Selskapet har et nettverk av 7 000 oversettere, tolker og språkkonsulenter og tilbyr språktjenester på alle språk. Semantix har seks kontorer i Sverige, to i Norge og fire i Finland. Semantix eies av private equity-selskapet Litorina.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy