ADHD-behandling med prodrug-teknologi

Nyheter   •   aug 24, 2016 09:13 CEST

Elvanse (lisdeksamfetamin) er den første ADHD-behandlingen med såkalt prodrug-teknologi i Norge.1

ADHD-medisin med prodrugteknologi til voksne på blå resept

Pressemeldinger   •   sep 12, 2018 13:47 CEST

ADHD-behandlingen Aduvanz (lisdeksamfetamin) er nå tilgjengelig for voksne på blå resept.1 Legemidlet er godkjent av SLV som en del av et omfattende behandlingsprogram for voksne med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD).2 Legemidlet skiller seg fra dagens behandlingsformer ved å være det første ADHD-medikamentet for voksne med prodrug-teknologi.1

Sammenompsykiskhelse.no: Ungdom med ADHD kan ha store utfordringer

Nyheter   •   feb 22, 2016 07:00 CET

Konsentrasjonsproblemer og vanskeligheter med å organisere hverdagen er typiske problemer som tenåringer med ubehandlet ADHD sliter med. Vanlig er også angst, depresjon og søvnproblemer. Manglende impulskontroll kan gjøre dem også ekstra utsatte for ulykker, at de kan ha lettere for å havne i rus- eller kriminalitetsmiljøer, få kjønnssykdommer eller oppleve tidlig uønsket graviditet.

Sammenompsykiskhelse.no: ADHD-medisinenes potensiale blir ikke utnyttet fullt ut

Nyheter   •   jan 12, 2016 15:27 CET

Det er et betydelig ubenyttet potensial til å forbedre nytten av medikamentell behandling for mange barn og unge med ADHD både i Norge og i andre nordiske land. Dette er konklusjonen i en doktorgradsavhandling som bygger på en studie gjennomført av Bjørn Erik Ramtvedt ved nevropsykiatrisk enhet, Sykehuset Østfold.

EU godkjenner Intuniv - en ny behandling for barn og unge med ADHD

Pressemeldinger   •   okt 07, 2015 09:30 CEST

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) godkjenner det ikke-sentralstimulerende ADHD-legemiddelet Intuniv (guanfacin hydroklorid) for behandling av barn og unge med ADHD.

Hjernenognervesystemet.no: En underdiagnostisert sykdom

Nyheter   •   mar 16, 2015 12:39 CET

Det er rundt 30.000 mennesker i Norge som bruker medisiner mot ADHD, men det anslås at rundt 2,5 % av befolkningen har lidelsen. Dermed er det mange som sannsynligvis sliter unødvendig, skriver Hjernenognervesystemet.no.

Hjernenognervesystemet.no: Behandling hos barn med ADHD kan forbedres

Nyheter   •   mar 16, 2015 12:26 CET

Barn med ADHD bør systematisk prøve ut flere medisiner, da ville flere få nytte av ADHD-behandlingen.

Forskning.no: Barn med ADHD kan ha nytte av å prøve ut flere medisiner

Nyheter   •   feb 04, 2015 15:53 CET

Flere norske barn kunne fått behandling mot ADHD, enn de som får det i dag, sier Bjørn Erik Ramtvedt, forsker og psykologspesialist ved Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo, til Forskning.no.

Lisdeksamfetamindimesilat (LDX) Veiledning - Behandling av ADHD for helsepersonell i Norge

Nyheter   •   nov 21, 2014 10:37 CET

Ressurssiden http://www.ldxguide.com/eu/no/hjem er en nettside for norsk helsepersonell Den vil kunne bidra til riktig utvelgelse av pasienter og forskrivning av - ▼ LDX for behandling av pasienter med attention -deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Dagens Medisin: Positiv til nytt ADHD-preparat

Nyheter   •   nov 20, 2014 07:00 CET

En ny type ADHD-medisin, som er basert på såkalt prodrug-teknologi, er godkjent på blåresept i Norge. -Dette har vi ventet på, sier overlege Bernhard Weidle ved St.Olavs Hospital, Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) i Dagens Medisin 20/11/14.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Head of External Affairs & Communication
  • movvrtqjenju.pbzedlvercssepsn@bsshmzirdte.tqcotvmne
  • + 45 30 68 66 77

Om Shire Norway AS

Shire er i dag et ledende globalt legemiddelfirma med fokus på sjeldne sykdommer og andre tilstander som krever spesialistbehandling.

Shire er i dag et ledende globalt legemiddelfirma med fokus på sjeldne sykdommer og andre tilstander som krever spesialistbehandling. I Shire Norge er vi i dag ca 15 ansatte og på verdensbasis er det ca 24 000 medarbeidere. Våre innovative og spesialiserte legemidler finnes i dag i mer enn 100 land.
Våre legemiddel anvendes innen hematologi, immunologi, nevrologi, genetiske sykdommer, gastroenterologi og endokrinologi. I tillegg til dette har vi en forskningsportefølje innen oftalmologi.

For ytterligere informasjon om Shire, vennligst besøk www.shirenorge.no.