Ttxrlrjq2gpanwuu8olo

ADHD-behandling med prodrug-teknologi

Nyheter   •   aug 24, 2016 09:13 CEST

Elvanse (lisdeksamfetamin) er den første ADHD-behandlingen med såkalt prodrug-teknologi i Norge.1

P1qrf6v8pyp0zrnctnoi

Sammenompsykiskhelse.no: Ungdom med ADHD kan ha store utfordringer

Nyheter   •   feb 22, 2016 07:00 CET

Konsentrasjonsproblemer og vanskeligheter med å organisere hverdagen er typiske problemer som tenåringer med ubehandlet ADHD sliter med. Vanlig er også angst, depresjon og søvnproblemer. Manglende impulskontroll kan gjøre dem også ekstra utsatte for ulykker, at de kan ha lettere for å havne i rus- eller kriminalitetsmiljøer, få kjønnssykdommer eller oppleve tidlig uønsket graviditet.

W7eiiaf3siouyn2dxt05

Sammenompsykiskhelse.no: ADHD-medisinenes potensiale blir ikke utnyttet fullt ut

Nyheter   •   jan 12, 2016 15:27 CET

Det er et betydelig ubenyttet potensial til å forbedre nytten av medikamentell behandling for mange barn og unge med ADHD både i Norge og i andre nordiske land. Dette er konklusjonen i en doktorgradsavhandling som bygger på en studie gjennomført av Bjørn Erik Ramtvedt ved nevropsykiatrisk enhet, Sykehuset Østfold.

N0g6lada9gwnvxaxphy7

EU godkjenner Intuniv - en ny behandling for barn og unge med ADHD

Pressemeldinger   •   okt 07, 2015 09:30 CEST

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) godkjenner det ikke-sentralstimulerende ADHD-legemiddelet Intuniv (guanfacin hydroklorid) for behandling av barn og unge med ADHD.

Gd4x3d0favcgqgut5zw1

Hjernenognervesystemet.no: En underdiagnostisert sykdom

Nyheter   •   mar 16, 2015 12:39 CET

Det er rundt 30.000 mennesker i Norge som bruker medisiner mot ADHD, men det anslås at rundt 2,5 % av befolkningen har lidelsen. Dermed er det mange som sannsynligvis sliter unødvendig, skriver Hjernenognervesystemet.no.

D9x6jw5bwzhf9nvehtph

Hjernenognervesystemet.no: Behandling hos barn med ADHD kan forbedres

Nyheter   •   mar 16, 2015 12:26 CET

Barn med ADHD bør systematisk prøve ut flere medisiner, da ville flere få nytte av ADHD-behandlingen.

Cde3qidxxw61cy2fgmdu

Forskning.no: Barn med ADHD kan ha nytte av å prøve ut flere medisiner

Nyheter   •   feb 04, 2015 15:53 CET

Flere norske barn kunne fått behandling mot ADHD, enn de som får det i dag, sier Bjørn Erik Ramtvedt, forsker og psykologspesialist ved Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo, til Forskning.no.

Hvrxldpsvndgfrmwcllm

Lisdeksamfetamindimesilat (LDX) Veiledning - Behandling av ADHD for helsepersonell i Norge

Nyheter   •   nov 21, 2014 10:37 CET

Ressurssiden http://www.ldxguide.com/eu/no/hjem er en nettside for norsk helsepersonell Den vil kunne bidra til riktig utvelgelse av pasienter og forskrivning av - ▼ LDX for behandling av pasienter med attention -deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Ohm1djidmsmwtgctymor

Dagens Medisin: Positiv til nytt ADHD-preparat

Nyheter   •   nov 20, 2014 07:00 CET

En ny type ADHD-medisin, som er basert på såkalt prodrug-teknologi, er godkjent på blåresept i Norge. -Dette har vi ventet på, sier overlege Bernhard Weidle ved St.Olavs Hospital, Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) i Dagens Medisin 20/11/14.

Uzrknh3nh2i7rz7fqmln

Nytt behandlingsprinsipp for ADHD godkjent på blå resept

Pressemeldinger   •   okt 16, 2014 14:49 CEST

Fra september 2014 er det nye ADHD-medikamentet Elvanse (lisdeksamfetamindimesilat) tilgjengelig på blå resept i Norge.1 Statens Legemiddelverk har godkjent Elvanse for barn i alderen 6 år og eldre når dagens standardbehandling med metylfenidat regnes som klinisk utilstrekkelig. Ordningen gjelder også for ungdom med vedvarende symptomer i voksen alder som har vist klar nytte av behandlingen.

Bilde & Video 2 bilder, 2 videoer

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Head of External Affairs & Communication
  • morten.peddpovswuperanczsen@msshbvopsqekzbqbpjirbxe.hnuacom
  • + 45 30 68 66 77

Om Shire Norway AS

Forskning og utvikling mot morgendagens medisinske utfordringer

Shire gir mennesker med funksjonsnedsettende sykdommer muligheten til å leve et bedre liv. Vi fokuserer på å utvikle og markedsføre innovative, spesialiserte legemidler for å møte dagens og fremtidens betydelige og udekkede medisinske behov. Shire tilbyr behandlinger i nevropsykiatri, sjeldne sykdommer, sykdommer i mage- og fordøyelsessystemet, indremedisin og regenerativ medisin, og utvikler behandlinger for symptomatiske sykdommer i andre terapeutiske områder som krever spesialisert omsorg.

For ytterligere informasjon om Shire, vennligst besøk www.shirenorge.no.