Swghvgxzxzz1faiajxfp

Superintelligent sensor läser av förpackningar med glans

Pressemeldinger   •   jun 29, 2017 15:55 CEST

SICK lanserer en helt ny sender med banebrytende egenskaper. Den går under navnet Glare og er en enkel sensor å bruke til å kontrollere og skille mellom blankheten i forskjellige flater. Glare detekterer og skiller ut glansnivåer på alle jevne flater.

Vvcshw2gj4svq6g8uygq

MARSIC – Kontinuerlig måling av avgasser fra skip – Møt SICK på Nor-Shipping 2017, stand D01-03

Pressemeldinger   •   mai 04, 2017 17:31 CEST

På Nor-Shipping 2017 presenterer vi MARSIC, en analysator for måling av avgasser på skip. MARSIC innholder helt ny teknologi for kontinuerlig utslippsovervåkning i maritime miljøer. Et viktig punkt i slike systemer er å redusere og forenkle behovet for service. En "Remote service" løsning blir presentert på messen. Møt SICK på Nor-Shipping 2017, stand D01-03

E9ldwzkunayi4jnbbmj6

SICK remains on the path to success

Pressemeldinger   •   apr 20, 2017 13:42 CEST

Record figures achieved in core business and consistent growth of innovation leadership in the field of sensor intelligence.

Aiuyk1vpaqlqnmszoy5d

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD

Pressemeldinger   •   mar 29, 2017 11:39 CEST

At ​Hanover fair 2017 SICK will present the next step toward Industry 4.0. During a tour at the SICK-booth with ​Dr. Robert Bauer (Chairman of the Executive Board) and Bernhard Müller (Management Board Industry 4.0) you can experience Industry 4.0 at first hand.

Yz8pcelzvmni2iylupmj

Møt SICK på Scanautomatic 2016 i Gøteborg 4.-6. oktober

Nyheter   •   sep 12, 2016 14:49 CEST

Opplev de aller hotteste nyhetene innen fabrikk-, logistikk- og prosessautomatisering. Representanter fra SICK deler sin kunnskap innen den nyeste teknologien. Du finner oss i "fremtidens stand" B03:02.

Xz1foxtsb3ufrremwgnc

Helt transparent produksjon - RFID for pålitelig sporbarhet av produkter

Pressemeldinger   •   apr 27, 2016 10:14 CEST

Med den nye RFU65x RFID-løsningen bidrar SICK nå til å gjøre produksjon mer transparent. Produktet oppdager RFID-transpondere på lang avstand, og registrerer samtidig hvilken retningen gjenstander beveger seg. Data kan sendes direkte til ERP- eller MES-systemer som gir kortere behandlingstider og mer effektiv produksjon.

Media no image

SICK fortsetter å vokse

Pressemeldinger   •   apr 20, 2016 13:06 CEST

Sensorprodusenten feirer sitt 70-årsjubileum med lovende tall for virksomheten.

Waldkirch, Tyskland, den 20. april 2016 – I sitt 70. år fortsetter fremgangen for SICK-konsernet som ble stiftet som et enkeltmannsforetak i 1946 av dr.Erwin Sick. I løpet av sytti år har selskapet utviklet seg til å bli en teknologi- og markedsleder innen sensorer for industriell bruk. I regnskapsåret 2015 hadde SICK-konsernet 7 417 ansatte og en omsetning på 1 267,6 millioner euro. Driftsresultatet var 129,1 millioner euro.

Grunnleggerens pionerånd lever videre i SICK-konsernet. I det siste regnskapsåret har dette vært en avgjørende faktor for selskapets evne til å sette standarden innen utviklingen av sensorteknikk, ved å levere en rekke innovative løsninger. Trenden avspeiles i omsetningen, som økte med 15,3 prosent til 1 267,6 millioner euro. Ordremengden økte med 13,2 prosent til 1 270,5 millioner euro. Etter en relativt beskjeden start, viste selskapet sterk vekst i salg og ordreinngang i løpet av året.

– Som i foregående år, hadde SICK vekst i alle verdens regioner i 2015. Spesielt sterk var økningen i Nord- og Sør-Amerika og i Asia/Stillehavsregionen på over 20 prosent, forklarer økonomisjef Markus Vatter ved publisering av tallene. Etterspørselen er høy i begge regionene, spesielt fra kunder innen logistikk og prosessautomatisering.Salgsveksten ble også positivt påvirket av valutaeffekter:

– Totalt sett kunne nesten seks prosent av veksten tilskrives endring av euroen, spesielt mot amerikanske dollar og kinesiske renminbi, fortsetter Vatter.

Salgsveksten resulterer i god lønnsomhet

Den sterke salgsveksten gjenspeiles også i driftsresultatet som ble på 129,1 millioner, en økning på 25,1 prosent. Selv om valutaeffektene hadde merkbar effekt også her, var det også et resultat av mer effektiv materialbruk i produksjonen. Driftsresultatmargin i prosent av salg ble 10,2 prosent (foregående år: 9,4 prosent). Netto etter skatt, ble konsernets nettogevinst 90,8 millioner euro - delvis takket være gunstige renteutvikling. Dette utgjør en økning på 30,1 prosent, sammenlignet med 2014. Nettogevinsten regnet på omsetning, økte til 7,2 prosent (foregående år: 6,3 prosent).

En økning av antallet medarbeidere verden over

Det finnes en sterk kobling mellom utviklingen av innovative sensorløsninger og investeringer i medarbeiderkompetanse. I løpet av regnskapsåret økte SICK den globale arbeidsstyrken til 7 417 personer (en økning på 6,6 prosent siden 2014). Nesten 60 prosent av de ansatte arbeider i Tyskland, der antallet medarbeidere har økt med 5,8 prosent. Veksten i antallet ansatte i andre land lå noe høyere, på 7,8 prosent. Selskapets investering i grunnleggende og videregående opplæring økte til 9,3 millioner euro, som er en økning på 16,3 prosent sammenlignet med året før. I jubileumsåret vil medarbeiderne få ta del i foretakets positive utvikling på en spesiell måte gjennom en spesiell ekstrabonus basert på ansiennitet.

Ytterligere ekspansjon av aktiviteter innen forskning og utvikling

SICKs sterke innovasjonsevne vises gjennom selskapets intensive forsknings- og utviklingsaktiviteter som avspeiles i en ytterligere økning av kostnadene til forskning og utvikling - i det siste regnskapsåret, ble 129,0 millioner euro satt av til forskning og utvikling. Dette utgjør en økning på 11,0 prosent, sammenlignet med foregående år. Andelen av kostnader til forskning og utvikling i prosent av omsetningen, tilsvarer dermed 10,2 prosent av omsetningen (foregående år: 10,6 prosent). I regnskapsåret 2015 arbeidet i gjennomsnitt 864 medarbeidere (5,8 prosent mer enn i foregående år) med nye teknologier og produkter. Utviklingsevnen økte, spesielt i utlandet der det arbeides med forskning og utvikling.

Moderat prognose for inneværende regnskapsår

Trenden i første kvartal 2016 likner foregående regnskapsår: omsetningen og ordremengden er bedre enn foregående år, men veksten er fortsatt moderat sier, Dr. Robert Bauer, som er forsiktig optimistisk når det gjelder inneværende års omsetning og resultat:

– Til tross for de tøffe økonomiske forholdene, er vi overbevist om at vi kan oppnå omsetnings- og resultatvekst i 2016, selv om veksten ikke blir like imponerende som i 2015. Etter at vi endret vårt varemerkemotto til "Sensor Intelligence" i 2004, har vi vært urokkelige i vårt engasjement for å gjøre våre produkter, systemer og tjenester ferdige for Industri 4.0. Vi er dermed i en god posisjon til å møte fremtidens utfordringer.

Oversikt over de viktigste tallene i pressemeldingen:

SICK-konsernet (IFRS) 2014 2015 Endring i %
Ordremengde (i millioner euro) 1 122,8 1 270,5 + 13,2
Omsetning (i millioner euro) 1 099,8 1 267,6 + 15,3
Driftsresultat (i millioner euro) 103,2 129,1 + 25,1
Nettogevinst (i millioner dollar) 69,8 90,8 + 30,1
Kostnader til forskning og utvikling (i millioner euro) 116,2 129,0 + 11,0
Ansatte ved slutten av året 6 957 7 417 + 6,6

SICK er en av verdens ledende produsenter av sensorer og sensorløsninger for industriell bruk. Selskapet som ble stiftet i 1946 av Dr.-ing. h. c. Erwin Sick, har sitt hovedkontor i Waldkirch, Tyskland, og er et ledende selskap på det teknologiske markedet. Med mer enn 50 datterselskap og eierinteresser, samt en rekke agenturer, har SICK en global tilstedeværelse. I regnskapsåret 2015 hadde SICK mer enn 7 400 ansatte på verdensbasis og en konsernomsetning på 1,3 millioner euro.Du finner mer informasjon om SICK på Internett, på http://www.sick.no eller ved å ringe +47 67 81 50 00

I sitt 70. år fortsetter fremgangen for SICK-konsernet som ble stiftet som et enkeltmannsforetak i 1946 av dr. Erwin Sick. I løpet av sytti år har selskapet utviklet seg til å bli en teknologi- og markedsleder innen sensorer for industriell bruk. I regnskapsåret 2015 hadde SICK-konsernet 7 417 ansatte og en omsetning på 1 267,6 millioner euro. Driftsresultatet var 129,1 millioner euro.

Les mer »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Markedssjef
  • goran.roxstrom@sick.se
  • +46 10-110 10 21