Skip to main content

Siemens sikrer danskene elektrisk kraft

Nyhet   •   okt 27, 2010 13:34 CEST

HVDC-forbindelsen, med en overføringskapasitet på 600 megawatt, skal sikre strømforsyningen mellom Herslev på Skjælland og Fraugde på Fyn. Den 400 kilovolt (kV) likestrømsforbindelsen består av både land- og sjøkabel. Fordelen med en likestrømsforbindelse på høye spenningsnivåer (HVDC), er at det blir mulig å overføre elektrisk kraft over store avstander med et minimalt energitap. En likestrømforbindelse har i tillegg bedre reguleringsegenskaper for styring av effektflyten i nettet.

1,3 milliarder

I hver ende av denne kabelforbindelsen har Siemens bygget et landbasert HVDC-omformeranlegg som konverterer vekselsstrømmen (AC) til likestrøm (DC). Totalt budsjett for både landkabel, sjøkabel og omformerstasjoner er på 1,3 milliarder danske kroner, og prosjektet sto ferdig i slutten av august til avtalt tid.


Les mer her:

https://www.nwe.siemens.com/norway/internet/no/news/ptd/Pages/Siemenssikrerdanskeneelektriskkraft.aspx

 

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar