Skip to main content

Siemens skal utvikle fremtidens ladesystem for elbiler

Pressemelding   •   nov 01, 2010 07:47 CET

Divisjonsdirektør Olav Rygvold i Siemens viser her en typisk ladestasjon fra Siemens.

Programvareselskapet SAP og Siemens har inngått et samarbeid innen markedet for elektriske biler. Målet med samarbeidet er å utvikle en felles standard for hvordan fremtidens ladesystem kan fungere.

Bruk av elektriske biler er et viktig grep for å senke verdens CO2 utslipp, og myndigheter verden over legger forholdene til rette for økt bruk av elbil. Samtidig lanserer bilprodusentene stadig nye og bedre modeller, som gjør det mer attraktivt å velge elektrisk. Men utviklingen øker behovet for et bredere samarbeid på tvers av industrier, for å få løst noen av de teknologiske utfordringene som kommer som en følge av en økende elektrisk bilpark.

SAP og Siemens innleder nå et samarbeid om teknologisk infrastruktur rundt lading av elbilene. Tanken er å demonstrere hvordan ulike teknologier som betalingssystemer, avanserte målesystemer og det elektriske nettet kan spille sammen slik at lading av elbilen blir enklere og betaling for den strømmen man bruker mer fleksibelt.

- Markedet for elektriske biler og infrastruktur er fortsatt umodent, men mulighetene er enorme. I fremtiden så har man behov for standard løsninger som gjør det enkelt å fakturere den strømmen som du bruker når bilen lades utenfor hjemmet, for eksempel på et kjøpesenter. Vi ser også for oss at man kan selge strøm fra bilens batteri i perioder når det er behov for ekstra kraft. Systemer for dette kommer, men vi trenger et samarbeid på tvers av industriene for å få dette til. Dette tar vi initiativ til nå, sier divisjonsdirektør Olav Rygvold i Siemens.

Som en første fase i samarbeidet skal man vise hvordan roaming kan fungere i det elektriske nettmarkedet, tilsvarende det man har i dagens mobilnettverk. For eksempel så må det være mulig å lade i områder utenfor egen hjemkommune, og likevel få en faktura på forbruket sammen med den vanlige strømregningen man får hjemme.

- Å betale for strøm må være enkelt og fleksibelt for forbrukerne. Men for å få til dette kreves en samhandling på tvers av nettleverandørene, sier Rygvold.

I dag så er det en utfordring at aktørene i markedet ikke har en felles standard for lading eller fakturering.

- Det er ingen tvil om at elbilene kommer. Men markedet er kanskje litt for navlebeskuende. Alle utvikler egne biler og egne ladeløsninger. Vi tror at man kan gjøre større fremskritt og oppnå bedre resultater via tverrindustrielle samarbeid. Det vil vi vise blant annet gjennom samarbeid med Siemens innen ladestasjoner. Hvis det var en standard for alle ladestasjoner, som kan kommunisere med alle slags biler og alle nett- og strømleverandører, så vil kostnadene knyttet til bruk av elbil falle, sier Hanne Schultz Andersen som er ansvarlig for Sustainability ved SAP i Danmark.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Christian Jahr, informasjonssjef

Mob: +47 95 22 60 88 , e-post: christian.jahr@siemens.com

Olav Rygvold, divisjonsdirektør

Mob: +47 92 08 57 43 , e-post: olav.rygvold@siemens.com

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar