Skip to main content

Siemens vokser kraftig på å elektrifisere fremtiden

Pressemelding   •   des 12, 2013 08:45 CET

Siemens har lagt bak seg et år med rekordhøy omsetning og ordreinngang. Selskapet opplever sterk etterspørsel takket være satsningen på teknologi og løsninger for en elektrisk fremtid.

Siemens har avvikende regnskapsår, og regnskapet for 2013 ble avsluttet ved utgangen av september 2013. I dette forretningsåret økte ordreinngangen med hele 22 prosent fra 6 milliarder til 7,3 milliarder og omsetningen har økt med 6 prosent fra 5,8 til 6,2 milliarder. I driftsresultatet på 75 millioner er det reflektert kostnader knyttet til forskning og utvikling innen olje & gass og skip.

Den sterkeste veksten er innen selskapets Energi-sektor, der ordreinngangen økte med 40 prosent. Siemens har vært involvert i arbeidet med å øke produksjonen av fornybar energi i Norge, å utvide nettkapasiteten for å sikre effektiv distribusjon av elektrisk kraft, samt at selskapet er tungt involvert i å gjøre olje/gassproduksjon mer miljøvennlig ved å få strøm ut til plattformer og gjøre supply-skip mer miljøvennlige.

-  Siemens har i lenger tid arbeidet med ett mål for øye – at fremtiden er elektrisk, og våre resultater og prosjekter synliggjør at vi er en sentral aktør som rådføres når fremtiden skal planlegges og et mer bærekraftig samfunnet skal utvikles. Et godt eksempel i så måte, er vårt eget nye hovedkontor som vi overtar denne uken og flytter inn i på nyåret. Bygget har sikret en reduksjon av energibruken med over 50 prosent i forhold til det gamle bygget, selv etter at det gamle bygget er energieffektivisert to ganger de siste seks årene. Det nye bygget, som er et energiklasse  A-bygg sertifisert i henhold til LEED Gold, tar i bruk et bredt spekter av Siemens’ egne løsninger for en elektrisk fremtid, sier Per Otto Dyb, administrerende  direktør i Siemens AS.

Noen milepæler fra 2013

  • Siemens ser nå virkningene av de grønne sertifikatene og utbygging av fornybar energi. Siemens fikk kontrakten  for å levere vindturbiner og service  til  Raggovidda vindkraftverk i Finnmark, det eneste besluttede vindprosjektet i Norge i fjor. Varanger Kraft investerer totalt 600 millioner i prosjektet, hvorav vindturbinene står for en betydelig andel. Kontrakten representerer et av de største nåværende landbaserte industriprosjektene i Norge.

  • Siemens signerte i sommer avtalen med Total E&P om elektrifisering av Martin Linge-feltet.  Kontrakten, til en verdi av 500 millioner kroner, er den største kontrakten Siemens har inngått av denne typen, og innebærer et arbeid over flere år for å levere trafostasjon, transformatorer, koblingsstasjoner, reaktorer og kabeltrase fra Kollsnes og ut til olje- og gassfeltet 160 kilometer vest for Bergen. Fra før har Siemens fått kontakten om elektrifisering av Goliat-plattformen, og er fortsatt det eneste selskapet i Norge som utfører denne typen prosjekter.

  • Siemens har inngått avtale med Det Norske Oljeselskapet om levering av et komplett system for elektrifisering, instrumentkontroll og telekommunikasjon for Ivar Aasen-plattformen. Siemens har også fått en kontrakt for vannbehandling av glidefundamentet.

  • Siemens bidrar i flere prosjekter for Statnett og deres oppgradering av sentralnettet, i tillegg til oppgraderinger av distribusjonsnettet for mindre nettselskaper.

  • Siemens har utviklet egen teknologi - BlueDrive PlusC - en hybridmotor for skip som sikrer mer miljøvennlig drift.  Første skip, Edda Ferd, ble levert i november og kunden har allerede bestilt skip nummer to. I tillegg har Siemens utviklet verdens første elektriske bilferge som bygges for å gå i kommersiell drift til neste år.

  • Siemens har levert teknologien til PET-senteret på St. Olavs Hospital, som blir et av de mest avanserte sentrene for kreftbehandling i Norge. Teknologien muliggjør mer presis kreftdiagnostikk og en mer individuelt tilpasset behandling, og er det senteret i Norge med mest funksjonalitet.

  • Siemens har levert en hybridstue og en CT til det nye akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus. Systemet er utviklet med utgangspunkt i robotteknologi fra bilindustrien. Løsningen er unik på markedet og gjør det mulig å både diagnostisere og behandle alvorlig syke og skadde uten å forflytte pasientene. 


Siemens ble nylig, for andre året på rad, kåret til ledende i verden på bærekraft av Dow Jones Sustainability Index. Selskapet ble også denne uken kåret av 100.000 studenter som den mest attraktive ingeniørbedriften i Europa.


Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over 40 prosent av omsetningen på 82,4 milliarder euro kommer fra virksomhetens grønne portefølje. I over 160 år har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy