Skip to main content

Snow lindrer problemene med indirekte SAP-bruk med løsning for automatisk oppdagelse og lisensoptimering

Pressemelding   •   feb 28, 2017 16:05 CET

Snow Software, verdens ledende utvikler av SAM-løsninger (Software Asset Management), lanserte i dag den nyeste versjonen av sin løsning Snow Optimizer for SAP® Software, utviklet for å hjelpe organisasjoner over hele verden med å administrere og optimalisere sine SAP-lisenser. Denne nye versjonen fokuserer spesielt på forbedringer for å oppdage indirekte bruk og redusere risikoer.

En britisk høyesterettsdom anerkjente nylig SAPs rettigheter til å belaste kunder for indirekte bruk av SAP-systemer via tredjepartsprogrammer som Salesforce, WorkDay og QlikView. SAP-kunder anser nå indirekte bruk som sin største bekymring når det gjelder administrasjon av SAP-lisenser og -kostnader*.

Snow Optimizer for SAP® Software 2.0 hjelper organisasjoner som har investert i SAP, med å optimalisere lisensieringen, og fokuserer spesielt på å oppdage og minimere de økonomiske risikoene som er forbundet med indirekte bruk.

Joachim Paulini, ledende utvikler for Snow Optimizer for SAP® Software, kommenterer: «I den senere tid har risikoen i forbindelse med indirekte bruk gått fra å være en teori til å bli en realitet, og denne realiteten er at mange organisasjoner kan stå overfor millioner i ubudsjetterte kostnader for sine SAP-lisenser. Vi mener at kundene må være årvåkne når det gjelder indirekte bruk. Vår jobb er å sikre at organisasjoner kan dra nytte av å utvide sine SAP-data fra tredjepartssystemer, men til riktig pris – de skal betale det det koster, men de skal ikke betale overpris ved å bruke feil konfigurasjon eller feil type SAP-lisenser til å støtte tredjepartsprogrammers tilgang til SAP-systemene.*

Snow Optimizer for SAP® Software, som har fått toppkarakterer fra Gartner Peer Insights for Software Asset Management, gjør det enklere for organisasjoner å oppdage tegn på indirekte bruk, og deretter å administrere lisenser for å sikre at alle brukere som bruker SAP-systemene via et tredjepartsprogram, bruker den riktige og mest kostnadseffektive typen SAP-lisens som er tilgjengelig. For å optimalisere den samlede beholdningen av SAP-lisenser anbefaler løsningen automatisk endringer i lisenstyper basert på faktisk brukeratferd.

Blant dagens brukere av Snow Optimizer for SAP® Software finnes blant andre Gebr. Heinemann, Al Futtaim og Bridgestone. Løsningen støttes av et globalt nettverk av partnere, inkludert KPMG, Deloitte og Anglepoint.

Snow Optimizer for SAP® Software 2.0 vil være tilgjengelig for kundene fra 30. mars 2017.

For å gi organisasjoner hjelp med å håndtere risikoene i forbindelse med indirekte SAP-bruk, inviterer Snow til et webinar den 15. mars hvor vi ser nærmere på den nylig avsagte dommen og hvilke ringvirkninger den vil få for SAP-kundene over hele verden. Meld deg på her: SAP Indirect Usage Webinar

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.snowsoftware.com/sap

*ITAM Review-undersøkelse, februar 2017

Whether it's through lack of control, lack of understanding or lack of compliance, Snow (www.snowsoftware.com) believes that most organizations today end up paying too high a price for their software.

Headquartered in Stockholm, Sweden, Snow Software is the largest dedicated developer of Software Asset Management solutions, designed to ensure that the $326 billion spent every year on enterprise software is money well spent – ensuring organizations have the appropriate licenses for the software they use – not too many, not too few.

With more local offices and regional support centers than any other vendor, over 6,000 organizations around the world rely on Snow Software's on-premise and cloud-based SAM platforms to manage software licensing across more than 11 million devices, from mobile to desktop, data center to the cloud.