Skip to main content

Derfor synliggjør vi de omsorgsløse barna

Nyhet   •   nov 08, 2016 14:45 CET

1 av 10 barn i verden risikerer en oppvekst uten stabil familieomsorg. Disse barna mister ikke bare sin rett til omsorg og beskyttelse, de går også i stor grad glipp av skolegang og helseoppfølging. Foto: Marcus Frendberg

Torsdag står vi foran Stortinget med mobilene hevet. Sammen skal vi løfte frem bilder av de barna politikerne ikke ser. De 10 prosent av barna som risikerer en oppvekst uten stabil familieomsorg.

Så mange som 220 millioner barn lever uten eller står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Det er 10 prosent av alle barn i verden. Årsakene til at barna ender opp uten god omsorg er mange og sammensatte. Og kanskje er det derfor ingen myndigheter har fullstendig oversikt over hvem de er, hva slags livssituasjon de har og hva som må til for at også disse barna skal bli inkludert i tiltak som skal skape rettferdighet, vekst og utvikling.

Norge kan bidra

Norge har en lang tradisjon med å bidra til mennesker og samfunn i krise og nød. Og de senere årene har vi inntatt en verdensledende posisjon innenfor vaksineprogrammer og utdanning for sårbare barn. Vi vil at norske utenrikspolitikere skal sette de omsorgsløse barna på dagsorden når de er i møter med Norges samarbeidsland innen bistand og utvikling. Vi vil at norske utenrikspolitikere skal prioritere tiltak som gir en oversikt over hvem de omsorgsløse er og hva som skal til for å løfte dem ut av blindsonene de befinner seg i nå. Det er grunnleggende for at vi skal nå de nye bærekraftsmålene.

Det lønner seg – for alle

I tillegg til at å sørge for stabil familieomsorg til barn er den anstendige tingen å gjøre, er det også lønnsomt for samfunnet. Barn som har god helse og får utdanning vil i mye større grad kunne bidra til vekst og utvikling i samfunnet sitt. Uten omsorg ender de ofte i andre del av skalaen, i verste fall blir de en utgiftspost. Ikke fordi de ikke har evner, men fordi de aldri har fått muligheten.

Dette er de omsorgsløse

Barna uten omsorg har forskjellig bakgrunn. De omsorgsløse er barn som:

  • lever på gata
  • er barnearbeidere
  • blir giftet bort tidlig
  • ikke får skolegang eller helseoppfølging
  • er i familier hvor de som har omsorgsansvaret er kroniske syke, gamle besteforeldre eller eldre søsken som selv er barn
  • er alene på flukt
  • blir utsatt for vold og menneskehandel

Noen barn er helt alene. Andre har familier som er så dårlig stilt at barna ikke får dekket engang sine mest grunnleggende behov. Mange familier i krise bryter rett og slett sammen, og barna må klare seg selv. De aller fleste har en hverdag preget av stor fattigdom og dårlige utsikter til å kunne skape seg en bedre fremtid.

Gode tiltak når ikke de omsorgsløse

Det er hvert enkelt lands ansvar å sørge for at barna som lever der får sine rettigheter oppfylt. Men det er også vårt felles ansvar å sørge for at land og myndigheter blir i stand og villig til å ta ansvar. Norsk bistand er i verdenstoppen, men tiltak som skal skape utvikling når slett ikke alltid frem til barn som lever uten voksenomsorg. Ikke fordi noen vil det slik, men fordi de omsorgsløse barna havner på siden av samfunnet og ofte ikke telles med.


Se Arlindas (12) tøffe oppfordring til myndighetene:
https://www.facebook.com/sosbarnebyer/videos/10157571460810214/

Les mer om kampanjen her: http://deomsorgslose.no/

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy