Skip to main content

Svein Grønnern tildelt Kongens fortjenstmedalje

Pressemelding   •   aug 31, 2017 15:03 CEST

Svein Grønnern ble tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin lange og samfunnsengasjerte yrkeskarriere. Foto: SOS-barnebyer

I dag ble Svein Grønnern tildelt Kongens fortjenstmedalje. Medaljen får han for sin lange og samfunnsengasjerte yrkeskarriere, inkludert mer enn tjue år som generalsekretær i SOS-barnebyer.

– Under Sveins kloke ledelse har SOS-barnebyer nærmest blitt for en folkebevegelse å regne, sa styreleder Halvor Stenstadvold da han overrakk medaljen til Grønnern i dag.

Gjennom 21 år som generalsekretær i SOS-barnebyer bygget Svein Grønnern opp en organisasjon som i dag har 130 000 faddere, er størst i Norge på innsamling av midler, og hjelper barn over hele verden til en trygg oppvekst.

– Svein går imot tidsånden ved å ha vært særdeles trofast i både tid og innsats til det ansvar han har påtatt seg, sa Stenstadvold. – Og det er ganske karakteristisk at han hele veien har vært preget av en gjennomført beskjedenhet for egen person. Det er i vår tid like sjeldent som det er beundringsverdig.

Grønnerns innsats dekker flere punkter i statuttene for Kongens fortjenstmedalje, påpekte Stenstadvold. – Og det oppsummeres godt i det siste punktet: En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre, sa styrelederen.

Tildelingen fant sted i SOS-barnebyers lokaler i Oslo, og Grønnern selv benyttet anledningen til å takke både familien og sine mange medarbeidere i organisasjonen.

– Nesten hele mitt yrkesliv har vært preget av ideelt eller frivillig arbeid, blant annet gjennom mobilisering av støtte til barn uten omsorg, sa Grønnern. – Hver dag jeg har gått på jobben har det vært i slike sammenhenger. Når jeg ser tilbake på mitt yrkesliv så føler jeg at det er jeg som har grunn til å takke. Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg har fått lov til dette.

Grønnern trakk også fram SOS-barnebyers mangfoldige arbeid for barn over hele verden.

– Frivillig sektor på sitt beste er både annerledes og nytenkende i sitt innhold. SOS-barnebyer har stått midt i dette i arbeidet for nye omsorgsmodeller for barn uten foreldreomsorg, og for rettighetene til denne gruppen barn både nasjonalt og internasjonalt, sa Grønnern.

Parallelt med jobben som generalsekretær i SOS-barnebyer har Grønnern sittet i Stortingets EOS-utvalg siden 1996. Utvalgets leder, Eldbjørg Løwer, trakk fram Grønnerns viktige innsats i arbeidet med å kontrollere Norges hemmelige tjenester. – Det er viktig med kontinuitet. Og du har vært en bauta i EOS-utvalget, sa Løwer.

Grønnern ble nominert til fortjenstmedaljen av Halvor Stenstadvold, som er styreleder i SOS-barnebyer, og Kaci Kullmann Five, som var rådsleder i SOS-barnebyer frem til hennes bortgang tidligere i år.


Fakta
Kongens fortjenstmedalje utdeles som belønning for
:

  • Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
  • Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.
  • Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats.
  • En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie. SOS-barnebyer styrker utsatte familier slik at de kan gi barna god omsorg, og gir barn som ikke kan bo i sin egen familie et trygt hjem i en SOS-familie. Organisasjonen samarbeider med lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter for å sikre barns rettigheter og skape varig endringer for barn og samfunn. SOS-barnebyer jobber i 134 land inkludert Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy