Skip to main content

​STABIL DRIFT OG GOD VEKST

Pressemelding   •   aug 14, 2018 14:30 CEST

Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus

Resultat før skatt hittil i år ble på 237,2 mill. kr (175,0 mill. kr). Resultatet fra den ordinære virksomheten etter tap utgjorde 170,3 mill. kr (148,7 mill. kr). Korrigert for eiendomssalg ble resultat fra ordinær drift etter tap på 142,9 mill. kr (140,4 mill. kr). Det underliggende kostnadsbildet viser en moderat økning hovedsakelig som følge av større aktivitet og derigjennom høyere personalkostnader hos eiendomsmegleren. Netto tap er på lave 7,3 mill. kr (0,8 mill. kr).


SOLID KAPITALSITUASJON

Forvaltningskapitalen har passert 30 mrd. kr dette kvartalet og banken stadfester sin posisjon som den største selvstendige sparebanken i Østfold.

Egenkapitalavkastningen ble på 13,4 % (10,5 %). Ren kjernekapitaldekning etter forholdsmessig konsolidering og inkludert 50 % av resultatet i morbanken hittil i år ble på 15,9 %. Ren kjernekapitaldekning for morbanken ble på 16,2 % (14,1 %).

-Konsernet har en kapitalsituasjon som er solid og målet er også at den skal være ubestridt solid. Det gir muligheter for å ta del i den positive utviklingen i vår region også i tiden som kommer, sier Adm. dir. Arild Bjørn Hansen.


TAR MARKEDSANDELER

EiendomsMegler 1 har hatt en god utvikling i første halvår, og har økt markedsandelen i regionen fra 14 % ved utgangen av 2017 til 17 % ved utgangen av første halvår.


LOKAL TILSTEDEVÆRELSE OG MANGFOLD TILTREKKER NYE KUNDER

Vi ser av den siste store kundeundersøkelsen at stadig flere kunder setter pris på å ha en bank hvor de både kan benytte enkle digitale løsninger til hverdagsøkonomien, samtidig som de har muligheten til personlig rådgivning i en bank  med lokal tilstedeværelse, med lokalkunnskap og korte beslutningsveier.  

Det er stor pågang av kunder i både privatmarkedet og i bedriftsmarkedet for tiden, og utlånsveksten i privatmarkedet var på 3,9 % ved halvårsskiftet og på 5,9 % i bedriftsmarkedet. Det forventes en utlånsvekst på inntil 8 % for året 2018.

Vårt markedsområde har høy bostedsattraktivitet, og der folk vil bo vil det på sikt skapes arbeidsplasser. I NHO`s økonomibarometer for 2. kvartal konkluderes det med at Østfoldbedrifter er mer positive enn landsgjennomsnittet, de eksporterer stadig mer, det bygges flere boliger her enn resten av landet, og jobbveksten i Østfold er kraftigere enn på landsbasis.

-Folk er forskjellige, og vårt markedsområde har en flott beliggenhet og sammensetning av by og land som kan dekke alle behov, sier Adm. dir. Arild Bjørn Hansen.

Nøkkeltall (hittil i år):

  • Resultat etter skatt: 197,7 mill. kr (134,2 mill. kr)
  • Rentenetto inkl. kredittforetak: 223,0 mill. kr (213,1 mill. kr) / 1,52 % (1,53 %)
  • Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,06 % (0,01 %)
  • Egenkapitalavkastning: 13,4 % (10,5 %)
  • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 14,9 (kr 11,1)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 15,9%
  • 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 6,7 % (4,3 %)
  • 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 8,5 % (1,3 %)
  • 12 mnd. innskuddsvekst: 4,8 % (4,0 %)
  • Innskuddsdekning: 75,8 % (78,8 %)


Kontaktpersoner:

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211

Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Hovedkontoret vårt ligger i Moss og konsernet har, med sine datterselskaper, 198 årsverk. Vi er lokalisert med 7 bankkontor og 9 eiendomsmeglerkontor i vårt markedsområde.

Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy